Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne Wałcz 2024 - emerytura kompensacyjna

Autor: Patrycja Podsiedlik Weryfikacja: 17 marca 2024 7 min. czytania

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne Wałcz

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne to rekompensata finansowa dla osób, które przez lata pracowały jako nauczyciel lub pedagog. Jakie kryteria należy spełniać, aby otrzymać świadczenie oraz ile wynosi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może starać się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, o świadczenie może ubiegać się nauczyciel, wychowawca lub inny pedagog pracujący w:

 • publicznym i niepublicznym przedszkolu,
 • szkole publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej,
 • publicznej i niepublicznej placówce kształcenia ustawicznego,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
 • specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 • specjalnym ośrodku wychowawczym dla dzieci i młodzieży, które wymagają specjalnej organizacji nauki oraz szczególnych metod pracy i wychowania,
 • ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, który umożliwia:
  • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, które są organizowane na podstawie odrębnych przepisów,
  • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • placówce, która zapewnia uczniom opiekę i wychowanie w czasie, gdy uczą się poza miejscem, w którym mieszkają na stałe.

Aktywny zawodowo nauczyciel może ubiegać się również o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.

Jak uzyskać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w w Wałczu?

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli  tabela

Aby zyskać prawo do świadczenia kompensacyjnego, nie wystarczy wyłącznie praca w oświacie. Nauczyciel musi być w odpowiednim wieku oraz posiadać wystarczający staż pracy. Poniższa tabela prezentuje kryteria dla obu płci:

Kobiety Mężczyźni
co najmniej 55 lat do końca 2024 r. co najmniej 55 lat do końca 2024 r.
co najmniej 56 lat w latach 2025 - 2026 co najmniej 56 lat

w latach 2015 - 2016

co najmniej 57 lat w latach 2027 - 2028 co najmniej 57 lat w latach 2017 - 2018
co najmniej 58 lat w latach 2029 - 2030 co najmniej 58 lat w latach 2019 - 2020
co najmniej 59 lat w latach 2031 - 2032 co najmniej 59 lat w latach 2021 - 2022
  co najmniej 60 lat w latach 2023 - 2024
co najmniej 61 lat w latach 2025 - 2026
co najmniej 62 lata w latach 2027 - 2028
co najmniej 63 lata w latach 2029 - 2030
co najmniej 64 lata w latach 2031 - 2032

Co najmniej 30-letni staż pracy, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć.

Stosunek pracy nauczyciela wygasł lub został zakończony na jego wniosek.

Jeżeli nauczyciel pracuje w kilku placówkach, musi rozwiązać stosunek pracy z każdą z nich. W tym celu musi złożyć wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli?

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli w 2024 roku?

Dokładna wysokość świadczenia obliczana jest przez pracownika ZUS.

Świadczenie kompensacyjne jest wynikiem podzielenia:

 • sumy zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego, zapisanych na indywidualnym koncie nauczyciela w ZUS,

przez

 • średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat.

Zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w styczniu 2022 roku, świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli pobierało 14.1 tys. osób. Z kolei przeciętna wartość świadczenia wynosiła 2655,78 złotych. W grudniu 2022 roku świadczenia kompensacyjne pobierało 13,7 tys. osób, a przeciętne wynagrodzenie wynosiło 3066,62 złote.

Natomiast w 2023 roku pobierało je 11,5 tys. osób, a jego przeciętna wysokość to około 3917,60 złotych. Można się zatem spodziewać, że w 2024 roku świadczenie przekroczy kwotę 4000 złotych.

Do obliczenia świadczenia kompensacyjnego ZUS przyjmie składki oraz kapitał początkowy wraz z waloryzacjami zapisanymi na indywidualnym koncie nauczyciela w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje mu wypłata świadczenia.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie może być niższe niż najniższa emerytura, która w 2024 roku wynosi 1780,96 złotych.

Jak długo przysługuje świadczenie kompensacyjne?

Jak długo przysługuje świadczenie kompensacyjne?

Prawo do świadczenia kompensacyjnego ma charakter okresowy i ustaje w dniu:

 • poprzedzającym dzień, w którym otrzymujący uzyskuje prawo do emerytury → sprawdź, jak przejść na emeryturę w Wałczu,
 • poprzedzającym dzień, w którym nauczyciel osiągnął wiek emerytalny, czyli:
  • 60 lat – dla kobiet,
  • 65 lat – dla mężczyzn.

Jeżeli przed 1 października 2017 r. nauczyciel:

 • spełniał wszystkie warunki do nabycia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • osiągnął obniżony wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn),
 • nie osiągnął podwyższonego wieku emerytalnego,

to może on złożyć wniosek o świadczenie kompensacyjne uzyska wtedy prawo do tego świadczenia do dnia przypadającego przed dniem osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Wymagane dokumenty

Nauczyciel chcący otrzymywać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne musi skompletować, a następnie złożyć:

Gdzie złożyć dokumenty o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w w Wałczu?

Gdzie złożyć dokumenty w Wałczu?

Wniosek o świadczenie wraz z załącznikami można złożyć na 3 sposoby:

Kiedy złożyć wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Wniosek o świadczenie należy złożyć nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem określonych warunków do przyznania świadczenia nauczycielskiego lub zamierzonym terminem przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony przez osobę kwalifikującą się do otrzymania świadczenia wcześniej, decyzja organu będzie miała charakter odmowny.

Dla wniosków złożonych w miesiącach późniejszych tj. kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków, prawo do otrzymania świadczenia zostanie przyznane od miesiąca zgłoszenia wniosku.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

ZUS Wałcz powinien wydać decyzję w spawie świadczenia w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Po przyznaniu świadczenia, nauczyciel otrzyma legitymację emeryta i rencisty.

Podstawa prawna 


Gdzie załatwić sprawę nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w Wałczu?

Aby załatwić sprawę nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w Wałczu, należy skontaktować się z instytucją ZUS Inspektorat w Wałczu pod adresem ul. Dąbrowskiego 11 w Wałczu.

ZUS Inspektorat w Wałczu

adres: ul. Dąbrowskiego 11, 78-600 Wałcz

tel. +48225601600 

strona www

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę nauczycielskie świadczenie kompensacyjne online?

PUE ZUS
Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,9 tys. dokumentów!

Doskonale rozumie, jak wyglądają obie strony medalu w załatwianiu spraw urzędowych. Codziennie stawia czoła skomplikowanym wyzwaniom administracyjnym, opierając swoją wiedzę na doświadczeniu zdobytym w urzędzie specjalizującym się w funduszach unijnych. Z własnego doświadczenia wie również, jak trudne i czasochłonne potrafią być przyziemne sprawy urzędowe, takie jak uzyskanie dowodu osobistego, paszportu czy karty EKUZ, gdyż sama wielokrotnie spędzała godziny w kolejkach. Dzięki temu, w procesach komunikacyjnych, doskonale rozumie potrzeby i problemy obu stron – zarówno petentów, jak i urzędników.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji