Odwołanie od decyzji ZUS Gliwice - wzór odwołania PDF 2023

Weryfikacja: 22 marca 2023

Odwołanie od decyzji ZUS 

Jeżeli wnioskujący nie zgadza się z decyzją wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, może zwrócić się z odwołaniem do sądu. Jak przebiega procedura odwołania od decyzji ZUS Gliwice w sądzie? Kiedy można złożyć odwołanie? Ile kosztuje złożenie odwołania? Informacje znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może złożyć odwołanie od decyzji ZUS Gliwice?

Odwołanie może złożyć osoba, która składała wniosek do ZUS Gliwice, a także przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik.

Kiedy odwołać się od decyzji ZUS Gliwice?

Z odwołaniem do sądu można zgłosić się każdy wnioskujący, który sądzi, że ZUS Gliwice niesłusznie wydał negatywną decyzję w sprawie. Ważne jest, aby dokładnie wskazać, na czym polega błąd, który zdaniem wnioskującego, ZUS Gliwice popełnił podczas rozpatrywania wniosku.

Jak odwołać się od decyzji ZUS Gliwice?

Jak odwołać się od decyzji ZUS Gliwice?

W celu odwołania się od wydanej przez ZUS Gliwice decyzji należy złożyć pisemne odwołanie do jednostki ZUS w Gliwicach. Co ważne, na odwołaniu należy umieścić adres sądu rejonowego (w sprawach dotyczących zasiłków, odszkodowań i ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności - dowiedz się, jak starać się o orzeczenie o niepełnosprawności w Gliwicach) lub okręgowego (w pozostałych sprawach) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania strony odwołującej się, gdyż właśnie tam ZUS przekaże pismo. Odwołanie można złożyć również ustnie w oddziale ZUS, wtedy pracownik jednostki spisze stosowny protokół.

Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS

Wnioskujący może odwołać się również od decyzji lekarza orzekającego w imieniu ZUS, jeżeli uważa, że lekarz dopuścił się uchybień podczas oceny stanu zdrowia petenta. Wnioskujący może wnieść odwołanie w jednostce ZUS, która wydała decyzję w ciągu 14 dni od jej dostarczenia. W pisemnym wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy należy zawrzeć dane wnioskującego, numer decyzji, szczegóły sprawy, a także wymienić uchybienia, których miał dopuścić się lekarz orzecznik podczas oceny stanu zdrowia. Jeżeli pismo zostanie pozytywnie rozpatrzone, prezes ZUS skieruje wniosek do ponownej oceny.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS Gliwice?

Odwołanie składane do sądu musi zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane sądu, do którego kierowany jest dokument,
 • dane odwołującego się,
 • tytuł,
 • numer decyzji ZUS,
 • szczegóły sprawy, której dotyczyła decyzja,
 • opis uchybień, których dokonał ZUS podczas rozpatrywania wniosku,
 • uzasadnienie,
 • podpis odwołującego się,
 • lista załączników w postaci dowodów popierających zarzuty wobec ZUS.

Aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie odwołania, warto skonsultować jego treść podczas porady prawnej.

Odwołanie od decyzji ZUS - wzór PDF

Do odwołania należy załączyć wszelkie dokumenty, które mogą służyć jako dowody w sprawie.

Ile kosztuje złożenie odwołania do ZUS?

Ile kosztuje złożenie odwołania?

Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Do kiedy można złożyć odwołanie?

Wnioskujący ma miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS Gliwice na złożenie odwołania. Po tym terminie sąd nie rozpocznie postępowania.

Odwołanie od decyzji ZUS Gliwice - procedura

Gdy pisemne odwołanie trafi do oddziału ZUS w Gliwicach, ten ma jeszcze 30 dni na wydanie nowej decyzji. Jeżeli uzna jednak, że jest to nieuzasadnione, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje dokument do właściwego sądu.

Sąd przeanalizuje wszystkie dowody, a następnie wyda wyrok:

 • oddalający odwołanie,
 • uwzględniający odwołanie w całości,
 • uwzględniający odwołanie częściowo,
 • uchylający decyzję i odsyłający sprawę do ponownego przeanalizowania przez ZUS.

Czy można się odwołać od wyroku sądu?

Od wyroku sądu przysługuje apelacja, którą można złożyć w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyroku.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę odwołanie od decyzji ZUS w Gliwicach?

Aby załatwić sprawę odwołanie od decyzji ZUS w Gliwicach, należy skontaktować się z instytucją ZUS Biuro Terenowe w Gliwicach przy ul. ul. Pszczyńska 44 A.

ZUS Biuro Terenowe w Gliwicach

ul. Pszczyńska 44 A, 44-100 Gliwice

tel. +48225601600 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt: 08:00-15:00
śr: 08:00-15:00
czw: 08:00-15:00
pt: 08:00-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 42,2 tys. dokumentów!
Wzór odwołania od decyzji ZUS [PDF]
Pobierz dokument