Paszport Komańcza - wniosek dla osoby dorosłej, wyrobienie, odbiór - druk PDF 2022

Weryfikacja: 11 lipca 2022

Wniosek o paszport Komańcza

Paszport to dokument, który potwierdza nie tylko tożsamość jego posiadacza (jest dokumentem ze zdjęciem), ale również przynależność państwową (obywatelstwo). Jest niezbędny podczas wyjazdu za granicę, szczególnie poza teren Unii Europejskiej. Paszport nie jest konieczny przy poruszaniu się po terenie Strefy Schengen, czyli obszarze 26 krajów, w których zniesiono kontrole graniczne (więcej na ten temat w artykule: Do jakich krajów podróżujemy z paszportem?). Choć “na dowód” można podróżować do niemal ⅕ wszystkich krajów na świecie, to jednak w przeważającej większości, paszport jest dokumentem nadrzędnym. Jeżeli wyjazd jest sprawą nagłą, można starać się o paszport tymczasowy, który wydawany jest najszybciej, jak to możliwe.Obecnie w Polsce wydaje się paszporty biometryczne. Zobacz, jak najłatwiej wyrobić ten dokument.

Co to jest paszport biometryczny?

Na pierwszy rzut oka paszport biometryczny niewiele różni się od standardowego paszportu. Najważniejsza różnica jest taka, że w paszport biometryczny wbudowany jest chip EEPROM, który posiada dane identyfikujące właściciela na podstawie linii papilarnych lub układu twarzy. Dane paszportu biometrycznego przechowywane są w Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

Dlaczego warto mieć paszport biometryczny?

Paszport biometryczny jest bardzo trudny w podrobieniu i nie może się nim posługiwać osoba, która nie jest jego właścicielem. Skaner twarzy i linii papilarnych niemal całkowicie wyklucza możliwość podszycia się pod właściciela. Coraz więcej krajów wprowadza obowiązek posiadania paszportu biometrycznego - w przeciwnym wypadku podróżujący nie będzie w stanie przekroczyć granicy. Warto sprawdzić takie wymagania wybierając się do innego kraju.

Jak wyrobić paszport biometryczny?

Jak wyrobić paszport biometryczny w miejscowości Komańcza?

Obecnie wszystkie wydawane paszporty w Polsce są paszportami biometrycznymi - zarówno te dla dzieci, jak i dorosłych. Aby go wyrobić, należy osobiście złożyć odpowiedni wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami w urzędzie w miejscowości Komańcza i poczekać do 30 dni na realizację.

Kto może złożyć wniosek o wydanie paszportu?

 • osoba ubiegająca się o ten dokument,

 • opiekun prawny w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej, która musi być obecna przy składaniu wniosku.

Jak długo jest ważny paszport?

Paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy różni się od biometrycznego krótszym terminem ważności - zwykle ważny jest maksymalnie 12 miesięcy. Należy jednak wziąć pod uwagę to, że nie każdy kraj uznaje paszporty tymczasowe. Warto sprawdzić tę informację na dedykowanych stronach internetowych lub skontaktować się z polskim konsulem kraju docelowego.

Kto może złożyć wniosek o paszport tymczasowy?

O paszport tymczasowy można się ubiegać z kilku konkretnych powodów: 

 • choroba lub pogrzeb najbliższych,
 • nagła sytuacja związana z wykonywanym zawodem,
 • sytuacje, w których niemożliwe jest pobranie od ubiegającego się o paszport odcisków palców,
 • powrót do lokalizacji stałego pobytu, podczas przebywania poza granicami kraju - gdy paszport wnioskującego utracił ważność lub został skradziony,
 • chęć powrotu do miejsca stałego pobytu podczas tymczasowego pobytu w Polsce,
 • gdy wnioskujący nie mieszka w Polsce ani w kraju, w którym tymczasowo przebywa, a musi wrócić do miejsca swojego stałego pobytu.

Niektóre z tych sytuacji będą wymagały potwierdzenia w postaci stosownych dokumentów - np. udowadniających, że sytuacja zawodowa wymusza na wnioskującym wyjazd za granicę.


Wniosek o paszport

Aby otrzymać paszport, należy złożyć wniosek o jego wydanie w punkcie paszportowym. Procedura wygląda niemalże identycznie w przypadku ubiegania się o paszport tymczasowy - różnica polega na tym, iż wnioskujący chcący otrzymać dokument ważny maksymalnie 12 miesięcy, musi dostarczyć do punktu paszportowego kilka dodatkowych dokumentów.

Jaki druk paszportowy?

Druki paszportowe do wypełnienia dostępne są w punktach paszportowych. Wzory mogą się od siebie różnić, dlatego nie rekomenduje się pobierania wniosku z Internetu.

Jak wypełnić wniosek o paszport?

Poniżej znajduje się przykładowy wniosek o paszport wraz z jego wypełnieniem. Druk może się nieco różnić od tego, który dostępny jest w urzędzie, jednak pola powinny niemal w całości się pokrywać (mogą różnić się układem, kolejnością). Dla pewności każdy punkt paszportowy w swoich gablotach wywiesza wypełniony, aktualnie obowiązujący wniosek, jako wzór.

 
Wypełniony wzór wniosku o paszport dla osoby dorosłej

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia paszportu?

Do punktu paszportowego należy zabrać ze sobą jedno kolorowe zdjęcie, dowód wniesionej opłaty lub dokument potwierdzający możliwość skorzystania z ulgi, bądź całkowitego zwolnienia z opłaty. Wymagane jest również okazanie aktualnie używanego paszportu lub - jeżeli wnioskujący go nie posiada - dowodu osobistego.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?

Fotografia do dokumentu paszportowego musi spełniać następujące wymagania:

 • fotografia musi być kolorowa, w formacie 35 mm x 45 mm,
 • musi być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • fotografowany nie może mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie - wyjątkiem są nakrycia głowy i okulary noszone z powodów religijnych, kulturowych lub zdrowotnych,
 • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków - twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia,
 • zaleca się wykonanie zdjęcia bez zarostu, aby uniknąć problemów z rozpoznaniem,
 • zaleca się wykonanie zdjęcia bez biżuterii, aby uniknąć ewentualnych problemów podczas składania wniosku w urzędzie,
 • twarz powinna być skierowana wprost w stronę aparatu,
 • fotografowany musi mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta i niezasłonięte brwi,
 • oczy muszą być naturalnie otwarte, dobrze widoczne wraz ze źrenicami (na przykład niezasłonięte przez włosy) i skierowane prosto w obiektyw,
 • niedopuszczalny jest efekt tak zwanych czerwonych oczu,
 • uszy nie muszą być widoczne,
 • fryzura może wystawać poza obrys zdjęcia,
 • zdjęcie musi być ostre (bez widocznych pikseli), z naturalnym kontrastem,
 • zdjęcie powinno mieć neutralną kolorystykę i odpowiednią gęstość tonalną (nie może być ani za jasne, ani za ciemne).

Wniosek o paszport online

Gdzie wyrobić paszport w miejscowości Komańcza?

Gdzie można wyrobić paszport? O wyrobienie dokumentu można ubiegać się w dowolnym biurze paszportowym w Polsce. Punkty paszportowe najczęściej znajdują się w odpowiednich wydziałach przy urzędzie wojewódzkim lub delegaturach terenowych → sprawdź dane teleadresowe urzędu w miejscowości Komańcza.

Czy można złożyć wniosek o paszport online?

Niestety nie. Aktualnie w Polsce wnioski paszportowe można składać tylko osobiście. Związane jest to z procedurą wyrobienia paszportu biometrycznego. Podczas składania wniosku urzędnik obsługujący biuro paszportowe w miejscowości Komańcza pobiera cyfrowo odciski palców i jest to standardowa procedura.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w miejscowości Komańcza?

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w w miejscowości Komańcza?

 • 140 zł - pełna kwota dla osoby dorosłej,

 • 70 zł (ulga 50%) dla:

  • uczniów i studentów,

  • rencistów i emerytów,

  • osób z orzeczeniem o niepełnosprawności → Dowiedz się, jak starać się o orzeczenie o niepełnosprawności w miejscowości Komańcza,

  • osób przebywających w domu opieki społecznej lub w zakładzie opiekuńczym,

  • kombatantów ofiar represji wojennych,

  • osób, które otrzymują zasiłek z pomocy społecznej,

  • rodziców w rodzinie wielodzietnej, która posiada Kartę Dużej Rodziny → Jak wyrobić KDR w miejscowości Komańcza?

 • 35 zł (ulga 75%) dla:

  • osób w wieku poniżej 26. roku życia uczących się oraz będących dziećmi z rodziny wielodzietnej,

  • dzieci niepełnosprawnych z rodzin wielodzietnych.

 • 0 zł (bez opłaty) dla:

  • osób w wieku powyżej 70 lat,

  • żołnierzy wyznaczonych do służby za granicą,

  • osób przebywających w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją,

  • osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją,

  • osób, których paszport posiada wadę techniczną i nie można odczytać danych z mikroprocesora.

Jeśli paszport posiada jeszcze długi termin ważności, ale trzeba zaktualizować zawarte w nim dane (np. nazwisko), wtedy pobierana jest opłata proporcjonalna za okres wykorzystania dokumentu. Dla przykładu: jeśli dokument wydano w 2019 roku na 10 kolejnych lat, to wymieniając go w roku 2022, wnioskodawca zapłaci 42 zł za jego wydanie (3/10 x 140 zł).

Ile się czeka na paszport 2022?

Nowe paszporty wydawane są w terminie około 30 dni od dnia złożenia wniosku w miejscowości Komańcza. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może ulec wydłużeniu. Jeśli z ważnych względów wnioskujący potrzebuje paszportu szybciej, może złożyć wniosek o paszport tymczasowy w miejscowości Komańcza. Ten dokument wyrabiany jest tak szybko, jak tylko to będzie możliwe, jednak będzie on ważny tylko przez 12 miesięcy.

Gdzie sprawdzić, czy paszport jest już gotowy do odbioru?

Aby sprawdzić, czy paszport jest już gotowy do odbioru, wystarczy wejść na stronę rządową obywatel.gov.pl i wpisać numer sprawy otrzymany podczas składania wniosku. Status dokumentu wyświetli się na stronie natychmiast.

Wymiana paszportu

Wymiana paszportu w miejscowości Komańcza

Jeżeli wnioskujący zmienił np. nazwisko, będzie musiał złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu. Powinien to zrobić:

 • nie później niż 30 dni od zmiany danych (na przykład nazwiska) – jeśli mieszka w Polsce,

 • nie później niż 90 dni od zmiany danych – jeśli mieszka za granicą.

Czas na złożenie wniosku, w zależności od okoliczności zmiany danych, liczy się od dnia, w którym:

 • sporządzono akt małżeństwa – jeśli zmieniono nazwisko po ślubie,

 • otrzymano decyzję od urzędu w sprawie zmiany danych,

 • otrzymano orzeczenie sądu w sprawie zmiany danych,

 • otrzymano zagraniczny odpis aktu małżeństwa.

Podobnie dzieje się, gdy paszport utraci ważność - aby otrzymać nowy dokument, wystarczy złożyć wniosek o paszport w miejscowości Komańcza i uiścić odpowiednią opłatę.

Wniosek o paszport tymczasowy

Wniosek o paszport tymczasowy

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia paszportu tymczasowego?

Aby wyrobić paszport tymczasowy, do punktu paszportowego należy dostarczyć następujące dokumenty:

Ile kosztuje paszport tymczasowy?

Ile kosztuje wyrobienie paszportu tymczasowego?

Koszt wyrobienia paszportu tymczasowego może różnić się w zależności od punktu paszportowego. W Polsce za jego wyrobienie płaci się 30 złotych. W sytuacji składania wniosku poza granicami Polski, warto sprawdzić na stronie polskiego konsulatu danego kraju, jaki jest koszt wyrobienia paszportu tymczasowego. 

Gdzie odebrać paszport tymczasowy?

Paszport tymczasowy odbiera się w tym samym punkcie paszportowym, w którym został złożony wniosek. 

Ile się czeka na paszport tymczasowy

Ile się czeka na wyrobienie paszportu tymczasowego?

Paszport tymczasowy zostanie wyrobiony najszybciej, jak to możliwe.


Gdzie załatwić sprawę paszport dla osoby dorosłej w miejscowości Komańcza?

Nie znaleźliśmy w naszej bazie punktu paszportowego w miejscowości Komańcza. Wniosek o paszport możesz złożyć w dowolnym punkcie paszportwym na terenie kraju.

Czy Twoja firma świadczy usługi związane z tą sprawą?


Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2022

Wniosek o wydanie paszportu – dostaniesz go w punkcie paszportowym. Niżej znajdziesz wzór wniosku do podglądu, jednakże zalecamy go nie drukować. Pobrany wniosek może się różnić od oficjalnego.

Pobierz dokument