Rejestracja samochodu z zagranicy Wolbrom - koszt, dokumenty i wniosek 2024

Autor: Justyna Rudner Weryfikacja: 26 lutego 2024 11 min. czytania

Rejestracja pojazdu z zagranicy 

Samochód sprowadzony z zagranicy, podobnie jak pojazdy krajowe, wymaga rejestracji, aby móc się nim legalnie poruszać po polskich drogach. Kto może zarejestrować sprowadzony samochód? Jakie dokumenty należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji w Wolbromiu? Ile kosztuje rejestracja pojazdu z zagranicy? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może zarejestrować samochód sprowadzony z zagranicy?

Do zarejestrowania lub przerejestrowania zagranicznego pojazdu uprawnieni są:

Kiedy należy przerejestrować pojazd z zagranicy?

Kierowca ma 30 dni na zarejestrowanie pojazdu od dnia jego sprowadzenia do kraju.

Co jest potrzebne do rejestracji pojazdu z zagranicy?

Co jest potrzebne do rejestracji samochodu z zagranicy?

Aby zarejestrować pojazd sprowadzony z zagranicy (np. krajów UE, USA, czy Japonii) właściciel musi:

 • zgromadzić dokumenty i zlecić ich przetłumaczenie tłumaczowi przysięgłemu:
  • potwierdzenie własności pojazdu, tj. faktura zakupu, umowa kupna-sprzedaży samochodu lub umowa darowizny,
  • w przypadku auta używanego, sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej wymagany jest:
   • dowód rejestracyjny pojazdu, który zawiera wpis potwierdzający wykonanie oraz termin badania technicznego i wydany przez uprawnioną instytucję państwa członkowskiego do wykonywania takich badań,
   • inny dokument, który potwierdzi wykonanie oraz termin ważności badania technicznego, wydany przez uprawnioną instytucję,
  • dla samochodów używanych - dodatkowo:
   • zagraniczny dowód rejestracyjny samochodu, a w przypadku jego braku, dokument potwierdzający rejestrację pojazdu w państwie zakupu lub zaświadczenie z urzędu rejestrującego pojazdy w państwie zakupu – w przypadku utraty, kradzieży, zgubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego w kraju zakupu, 
  • dla samochodów nowych - dodatkowo:
   • homologacja, czyli świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym informacje o pojeździe niezbędne do jego rejestracji.
 • dołączyć pozostałe dokumenty:
  • upoważnienie do rejestracji pojazdu - jeżeli osobą rejestrującą jest pełnomocnik,
  • potwierdzenie tożsamości: dowód osobisty właściciela lub osoby upoważnionej  dowiedz się, jak wyrobić dowód osobisty w Wolbromiu,
  • w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec przebywający na terenie RP, wymagany jest paszport (dowiedz się, jak wyrobić paszport w Wolbromiu) oraz jeden z wymienionych niżej dokumentów wraz z potwierdzeniem czasowego zameldowania cudzoziemca:
  • KRS lub zaświadczenie z CEiDG - w przypadku, gdy pojazd został zakupiony na firmę,
  • potwierdzenie opłat urzędowych niezbędnych do rejestracji,
  • potwierdzenie wykupienia polisy OC dla pojazdu,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (dowiedz się, gdzie wykonać badanie techniczne pojazdu w Wolbromiu), wystawione przez uprawnionego diagnostę na stacji kontroli pojazdów (w kraju lub za granicą) w ciągu ostatniego roku:
   • obowiązkowe dla samochodów z kierownicą po prawej stronie (nowych i używanych),
   • obowiązkowe dla samochodu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej,
  • dokument dotyczący recyklingu pojazdu – jeśli pojazd był sprowadzony przed 1 stycznia 2016 r. i jest rejestrowany po raz pierwszy,
  • zagraniczne tablice rejestracyjne – dotyczy samochodów używanych. W przypadku ich braku wystarczy dostarczyć oświadczenie o kupnie samochodu bez tablic lub konieczności ich zwrotu do kraju, z którego auto zostało sprowadzone,
 • opłacić akcyzę i cło → potwierdzenie należy okazać podczas rejestracji sprowadzonego z zagranicy pojazdu,
 • udać się na przegląd techniczny pojazdu,
 • wykupić ubezpieczenie OC,
 • dokonać pozostałych opłat rejestracyjnych,
 • wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu,

Rejestracja uszkodzonego samochodu z zagranicy

Samochód, który ze względu na swój stan techniczny nie uzyskał pozytywnego wyniku badania technicznego, można zarejestrować wyłącznie czasowo, na 30 dni. Po dokonaniu napraw i wykonaniu przeglądu rejestracyjnego w Stacji Kontroli Pojazdów, pojazd może zostać zarejestrowany na stałe.

Rejestracja samochodu z zagranicy bez dowodu rejestracyjnego

Właściciel może zarejestrować pojazd sprowadzony z zagranicy bez dowodu rejestracyjnego, jeżeli zamiast niego dostarczy zaświadczenie, od zagranicznego wydziału komunikacji, w którym pojazd był wcześniej zarejestrowany.

Rejestracja samochodu z zagranicy bez tablic

Jeżeli pojazd sprowadzony z zagranicy nie posiada tablic rejestracyjnych, właściciel musi dołączyć do dokumentów oświadczenie o zakupie pojazdu bez tablic rejestracyjnych

Rejestracja samochodu z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi

Na podstawie zapisów Konwencji o ruchu drogowym z 1968 roku, obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wybuchem wojny, nie mają obowiązku przerejestrowywania swoich pojazdów, aby móc się nimi poruszać.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Koszt rejestracji samochodu z zagranicy

Rejestracja auta z zagranicy kosztuje 161,50 zł (dla tablic standardowych). 

Rodzaj tablic rejestracyjnych Koszt rejestracji
z tablicą standardową 161,50 zł + akcyza/cło*
z żółtą tablicą zabytkową 181,50 zł + akcyza/cło*
z tablicą indywidualną 1081,50 zł + akcyza/cło*

* Całkowity koszt sprowadzenia samochodu z zagranicy (na przykład z Niemiec, Francji, Holandii, Belgii, Włoch, Anglii, USA, czy Japonii), zależny jest od ceny auta, ponieważ na jej podstawie wyliczane są akcyza, cło (dla aut sprowadzonych spoza Unii) i podatek VAT (dla aut sprowadzanych zarówno z Unii, jak i poza niej).

W poniższej tabeli znajdują się opłaty, które mają wpływ na koszt rejestracji auta z zagranicy.

Opłaty za rejestrację samochodu sprowadzanego z zagranicy  Wysokość opłaty
Dowód rejestracyjny 54,00 zł
Pozwolenie czasowe 13,50 zł
Opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych 1,50 zł
Tablice rejestracyjne (jedne z poniższych):
 • standardowe
80,00 zł
 • zabytkowe
100,00 zł
1000,00 zł
Akcyza

Koszt rejestracji pojazdu z zagranicy

Akcyza za sprowadzony samochód

Akcyza to podatek, który należy uiścić w sytuacji sprowadzania z zagranicy samochodu nowego lub używanego. Jej wysokość zależy od pojemności silnika pojazdu lub rodzaju napędu:

 • 3,1% wartości samochodu - dla pojemności silnika do 2000 cm3
 • 18,6% wartości samochodu - dla pojemności silnika powyżej 2000 cm3
 • 9,3% wartości samochodu - dla samochodów osobowych:
  • o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 cm3, ale nie wyższej niż 3500 cm3,
  • stanowiących pojazd hybrydowy o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 cm3, ale nie wyższej niż 3500 cm3,
 • 1,55% wartości samochodu - dla samochodów osobowych o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego równej 2000 cm3 lub niższej.

Akcyzę należy opłacić do 30 dni od momentu sprowadzenia samochodu do kraju. Opłaty można dokonać osobiście w urzędzie skarbowym lub przez portal PUESC.

Jak obliczyć wysokość akcyzy za samochód?

Przykład:

Sprowadzony samochód kosztował (po przeliczeniu kwoty na złotówki) 15 000 złotych, podatek akcyzowy oblicza się następująco:

 • 3,1% x 15 000 zł = 465 zł dla samochodów o pojemności silnika do 2000 ccm,
 • 18,6% x 15 000 zł = 2790 zł dla samochodów o pojemności silnika powyżej 2000 ccm.

Deklaracja akcyzy za samochód 

Przed opłaceniem akcyzy należy wypełnić formularz deklaracji AKC-US, który trzeba złożyć w ciągu 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego. Deklarację o akcyzie należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC. Jedynie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą nadal składać deklaracje w postaci papierowej w urzędzie skarbowym. W deklaracji znajdują się m.in. dane podatnika, a także wyliczona przez niego wcześniej wysokość akcyzy. Po złożeniu formularza należy dokonać zapłaty akcyzy.

Gdzie można zapłacić akcyzę za sprowadzone auto w Wolbromiu?

Opłaty za akcyzę można dokonać osobiście w urzędzie skarbowym w w Wolbromiu lub online na platformie puesc.gov.pl​​​​​. Konieczne jest pobranie zaświadczenia o jej uregulowaniu, gdyż będzie ono niezbędne przy składaniu dokumentów o rejestrację pojazdu w Wydziale Komunikacji w Wolbromiu.

Kiedy właściciel nie musi płacić akcyzy?

Właściciel pojazdu jest zwolniony z obowiązku płacenia akcyzy jeżeli:

 • zdecydował się na powrót do Polski z zagranicy na pobyt stały i chce przywieźć ze sobą samochód,
 • sprowadził samochód z kraju UE/EFTA i:
  • używa go tylko w celach prywatnych i przedstawi naczelnikowi urzędu skarbowego potwierdzenie używania go tylko w celach prywatnych przez co najmniej 6 miesięcy na terenie UE przed powrotem do kraju; 
  • nie sprzeda i nie wynajmie go osobom trzecim przez co najmniej 12 miesięcy od powrotu do kraju; 
  • kupił go i opodatkował w kraju poprzedniego zamieszkania;
  • przy jego wywozie nie stosował zwolnienia z akcyzy lub zwrotu podatku; 
  • przewiezie go do kraju w ciągu 12 miesięcy od momentu zamieszkania w Polsce,
 • sprowadzany samochód jest pojazdem elektrycznym,
 • sprowadzany samochód jest pojazdem hybrydowym o pojemności silnika spalinowego równej 2000 cm3 lub niższej - obowiązuje do 31 grudnia 2029 r.,
 • sprowadzany samochód jest zabytkowy.

Cło za pojazd z zagranicy

Cło to jednorazowa opłata za sprowadzanie do Polski pojazdów spoza Unii Europejskiej. Stanowi poświadczenie, że sprowadzany produkt jest legalny i spełnia określone standardy. Cła nie płaci się wtedy, gdy wartość sprowadzanego towaru nie przekracza 150 euro. Opłata celna wynosi:

 • 10% wartości samochodu osobowego,
 • 22% wartości samochodu ciężarowego.

Cło należy zapłacić przelewem na konto urzędu celno-skarbowego.

Gdzie zarejestrować pojazdy z zagranicy w Wolbromiu?

Aby dokonać rejestracji pojazdu zagranicznego, należy udać się do Wydziału Komunikacji w Wolbromiu.

Rejestracja samochodu z zagranicy przez Internet

Rejestracja samochodu z zagranicy przez Internet

Samochód można zarejestrować online za pomocą strony Rejestracja pojazdów i Wydawanie Praw Jazdy przez Internet, o ile urząd znajduje się w wyszukiwarce na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcją w wyświetlanym oknie i wypełnić wniosek o rejestrację samochodu online. Niezbędne do rejestracji będą dane samochodu i skany wszystkich wskazanych powyżej dokumentów.

Ile trwa rejestracja samochodu z zagranicy?

Zwyczajowo rejestracja trwa maksymalnie 30 dni. Na ten czas kierowca otrzyma miękki dowód rejestracyjny oraz tymczasowe tablice rejestracyjne.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę rejestracja samochodu z zagranicy w Wolbromiu?

Aby załatwić sprawę rejestracja samochodu z zagranicy w Wolbromiu, należy skontaktować się z instytucją Wydział Komunikacji i Transportu pod adresem ul. Łukasińskiego 6 w Wolbromiu.

Wydział Komunikacji i Transportu w Wolbromiu

adres: ul. Łukasińskiego 6, 32-340 Wolbrom

tel. 327065303 

e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-16:30
wt-śr: 07:00-14:30
czw-pt: 08:00-14:30
sob-niedz: nieczynne

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji