Rejestracja samochodu z zagranicy Olsztynek - koszt, dokumenty i wniosek 2024

Autor: Justyna Rudner Weryfikacja: 26 lutego 2024 12 min. czytania

Rejestracja pojazdu z zagranicy 

Samochód sprowadzony z zagranicy, podobnie jak pojazdy krajowe, wymaga rejestracji, aby móc się nim legalnie poruszać po polskich drogach. Kto może zarejestrować sprowadzony samochód? Jakie dokumenty należy dostarczyć do wydziału komunikacji właściwego dla miejscowości Olsztynek? Ile kosztuje rejestracja pojazdu z zagranicy? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może zarejestrować samochód sprowadzony z zagranicy?

Do zarejestrowania lub przerejestrowania zagranicznego pojazdu uprawnieni są:

Kiedy należy przerejestrować pojazd z zagranicy?

Kierowca ma 30 dni na zarejestrowanie pojazdu od dnia jego sprowadzenia do kraju.

Co jest potrzebne do rejestracji pojazdu z zagranicy?

Co jest potrzebne do rejestracji samochodu z zagranicy?

Aby zarejestrować pojazd sprowadzony z zagranicy (np. krajów UE, USA, czy Japonii) właściciel musi:

 • zgromadzić dokumenty i zlecić ich przetłumaczenie tłumaczowi przysięgłemu:
  • potwierdzenie własności pojazdu, tj. faktura zakupu, umowa kupna-sprzedaży samochodu lub umowa darowizny,
  • w przypadku auta używanego, sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej wymagany jest:
   • dowód rejestracyjny pojazdu, który zawiera wpis potwierdzający wykonanie oraz termin badania technicznego i wydany przez uprawnioną instytucję państwa członkowskiego do wykonywania takich badań,
   • inny dokument, który potwierdzi wykonanie oraz termin ważności badania technicznego, wydany przez uprawnioną instytucję,
  • dla samochodów używanych - dodatkowo:
   • zagraniczny dowód rejestracyjny samochodu, a w przypadku jego braku, dokument potwierdzający rejestrację pojazdu w państwie zakupu lub zaświadczenie z urzędu rejestrującego pojazdy w państwie zakupu – w przypadku utraty, kradzieży, zgubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego w kraju zakupu, 
  • dla samochodów nowych - dodatkowo:
   • homologacja, czyli świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym informacje o pojeździe niezbędne do jego rejestracji.
 • dołączyć pozostałe dokumenty:
  • upoważnienie do rejestracji pojazdu - jeżeli osobą rejestrującą jest pełnomocnik,
  • potwierdzenie tożsamości: dowód osobisty właściciela lub osoby upoważnionej dowiedz się, jak wyrobić dowód osobisty w miejscowości Olsztynek,
  • w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec przebywający na terenie RP, wymagany jest paszport (dowiedz się, jak wyrobić paszport w miejscowości Olsztynek) oraz jeden z wymienionych niżej dokumentów wraz z potwierdzeniem czasowego zameldowania cudzoziemca:
  • KRS lub zaświadczenie z CEiDG - w przypadku, gdy pojazd został zakupiony na firmę,
  • potwierdzenie opłat urzędowych niezbędnych do rejestracji,
  • potwierdzenie wykupienia polisy OC dla pojazdu,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (dowiedz się, gdzie wykonać badanie techniczne pojazdu w miejscowości Olsztynek), wystawione przez uprawnionego diagnostę na stacji kontroli pojazdów (w kraju lub za granicą) w ciągu ostatniego roku:
   • obowiązkowe dla samochodów z kierownicą po prawej stronie (nowych i używanych),
   • obowiązkowe dla samochodu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej,
  • dokument dotyczący recyklingu pojazdu – jeśli pojazd był sprowadzony przed 1 stycznia 2016 r. i jest rejestrowany po raz pierwszy,
  • zagraniczne tablice rejestracyjne – dotyczy samochodów używanych. W przypadku ich braku wystarczy dostarczyć oświadczenie o kupnie samochodu bez tablic lub konieczności ich zwrotu do kraju, z którego auto zostało sprowadzone,
 • opłacić akcyzę i cło → potwierdzenie należy okazać podczas rejestracji sprowadzonego z zagranicy pojazdu,
 • udać się na przegląd techniczny pojazdu,
 • wykupić ubezpieczenie OC,
 • dokonać pozostałych opłat rejestracyjnych,
 • wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu,

Rejestracja uszkodzonego samochodu z zagranicy

Samochód, który ze względu na swój stan techniczny nie uzyskał pozytywnego wyniku badania technicznego, można zarejestrować wyłącznie czasowo, na 30 dni. Po dokonaniu napraw i wykonaniu przeglądu rejestracyjnego w Stacji Kontroli Pojazdów, pojazd może zostać zarejestrowany na stałe.

Rejestracja samochodu z zagranicy bez dowodu rejestracyjnego

Właściciel może zarejestrować pojazd sprowadzony z zagranicy bez dowodu rejestracyjnego, jeżeli zamiast niego dostarczy zaświadczenie, od zagranicznego wydziału komunikacji, w którym pojazd był wcześniej zarejestrowany.

Rejestracja samochodu z zagranicy bez tablic

Jeżeli pojazd sprowadzony z zagranicy nie posiada tablic rejestracyjnych, właściciel musi dołączyć do dokumentów oświadczenie o zakupie pojazdu bez tablic rejestracyjnych

Rejestracja samochodu z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi

Na podstawie zapisów Konwencji o ruchu drogowym z 1968 roku, obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wybuchem wojny, nie mają obowiązku przerejestrowywania swoich pojazdów, aby móc się nimi poruszać.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Koszt rejestracji samochodu z zagranicy

Rejestracja auta z zagranicy kosztuje 161,50 zł (dla tablic standardowych). 

Rodzaj tablic rejestracyjnych Koszt rejestracji
z tablicą standardową 161,50 zł + akcyza/cło*
z żółtą tablicą zabytkową 181,50 zł + akcyza/cło*
z tablicą indywidualną 1081,50 zł + akcyza/cło*

* Całkowity koszt sprowadzenia samochodu z zagranicy (na przykład z Niemiec, Francji, Holandii, Belgii, Włoch, Anglii, USA, czy Japonii), zależny jest od ceny auta, ponieważ na jej podstawie wyliczane są akcyza, cło (dla aut sprowadzonych spoza Unii) i podatek VAT (dla aut sprowadzanych zarówno z Unii, jak i poza niej).

W poniższej tabeli znajdują się opłaty, które mają wpływ na koszt rejestracji auta z zagranicy.

Opłaty za rejestrację samochodu sprowadzanego z zagranicy  Wysokość opłaty
Dowód rejestracyjny 54,00 zł
Pozwolenie czasowe 13,50 zł
Opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych 1,50 zł
Tablice rejestracyjne (jedne z poniższych):
 • standardowe
80,00 zł
 • zabytkowe
100,00 zł
1000,00 zł
Akcyza

Koszt rejestracji pojazdu z zagranicy

Akcyza za sprowadzony samochód

Akcyza to podatek, który należy uiścić w sytuacji sprowadzania z zagranicy samochodu nowego lub używanego. Jej wysokość zależy od pojemności silnika pojazdu lub rodzaju napędu:

 • 3,1% wartości samochodu - dla pojemności silnika do 2000 cm3
 • 18,6% wartości samochodu - dla pojemności silnika powyżej 2000 cm3
 • 9,3% wartości samochodu - dla samochodów osobowych:
  • o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 cm3, ale nie wyższej niż 3500 cm3,
  • stanowiących pojazd hybrydowy o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 cm3, ale nie wyższej niż 3500 cm3,
 • 1,55% wartości samochodu - dla samochodów osobowych o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego równej 2000 cm3 lub niższej.

Akcyzę należy opłacić do 30 dni od momentu sprowadzenia samochodu do kraju. Opłaty można dokonać osobiście w urzędzie skarbowym lub przez portal PUESC.

Jak obliczyć wysokość akcyzy za samochód?

Przykład:

Sprowadzony samochód kosztował (po przeliczeniu kwoty na złotówki) 15 000 złotych, podatek akcyzowy oblicza się następująco:

 • 3,1% x 15 000 zł = 465 zł dla samochodów o pojemności silnika do 2000 ccm,
 • 18,6% x 15 000 zł = 2790 zł dla samochodów o pojemności silnika powyżej 2000 ccm.

Deklaracja akcyzy za samochód 

Przed opłaceniem akcyzy należy wypełnić formularz deklaracji AKC-US, który trzeba złożyć w ciągu 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego. Deklarację o akcyzie należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC. Jedynie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą nadal składać deklaracje w postaci papierowej w urzędzie skarbowym. W deklaracji znajdują się m.in. dane podatnika, a także wyliczona przez niego wcześniej wysokość akcyzy. Po złożeniu formularza należy dokonać zapłaty akcyzy.

Gdzie można zapłacić akcyzę za sprowadzone auto w miejscowości Olsztynek?

Opłaty za akcyzę można dokonać osobiście w urzędzie skarbowym lub online na platformie puesc.gov.pl​​​​​. Konieczne jest pobranie zaświadczenia o jej uregulowaniu, gdyż będzie ono niezbędne przy składaniu dokumentów o rejestrację pojazdu w wydziale komunikacji właściwym dla miejscowości Olsztynek.

Kiedy właściciel nie musi płacić akcyzy?

Właściciel pojazdu jest zwolniony z obowiązku płacenia akcyzy jeżeli:

 • zdecydował się na powrót do Polski z zagranicy na pobyt stały i chce przywieźć ze sobą samochód,
 • sprowadził samochód z kraju UE/EFTA i:
  • używa go tylko w celach prywatnych i przedstawi naczelnikowi urzędu skarbowego potwierdzenie używania go tylko w celach prywatnych przez co najmniej 6 miesięcy na terenie UE przed powrotem do kraju; 
  • nie sprzeda i nie wynajmie go osobom trzecim przez co najmniej 12 miesięcy od powrotu do kraju; 
  • kupił go i opodatkował w kraju poprzedniego zamieszkania;
  • przy jego wywozie nie stosował zwolnienia z akcyzy lub zwrotu podatku; 
  • przewiezie go do kraju w ciągu 12 miesięcy od momentu zamieszkania w Polsce,
 • sprowadzany samochód jest pojazdem elektrycznym,
 • sprowadzany samochód jest pojazdem hybrydowym o pojemności silnika spalinowego równej 2000 cm3 lub niższej - obowiązuje do 31 grudnia 2029 r.,
 • sprowadzany samochód jest zabytkowy.

Cło za pojazd z zagranicy

Cło to jednorazowa opłata za sprowadzanie do Polski pojazdów spoza Unii Europejskiej. Stanowi poświadczenie, że sprowadzany produkt jest legalny i spełnia określone standardy. Cła nie płaci się wtedy, gdy wartość sprowadzanego towaru nie przekracza 150 euro. Opłata celna wynosi:

 • 10% wartości samochodu osobowego,
 • 22% wartości samochodu ciężarowego.

Cło należy zapłacić przelewem na konto urzędu celno-skarbowego.

Gdzie zarejestrować pojazdy z zagranicy w miejscowości Olsztynek?

Aby dokonać rejestracji pojazdu zagranicznego, należy udać się do wydziału komunikacji właściwego dla miejscowości Olsztynek.

Rejestracja samochodu z zagranicy przez Internet

Rejestracja samochodu z zagranicy przez Internet

Samochód można zarejestrować online za pomocą strony Rejestracja pojazdów i Wydawanie Praw Jazdy przez Internet, o ile urząd znajduje się w wyszukiwarce na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcją w wyświetlanym oknie i wypełnić wniosek o rejestrację samochodu online. Niezbędne do rejestracji będą dane samochodu i skany wszystkich wskazanych powyżej dokumentów.

Ile trwa rejestracja samochodu z zagranicy?

Zwyczajowo rejestracja trwa maksymalnie 30 dni. Na ten czas kierowca otrzyma miękki dowód rejestracyjny oraz tymczasowe tablice rejestracyjne.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę rejestracja samochodu z zagranicy w miejscowości Olsztynek?

Nie znaleźliśmy w naszej bazie Wydziału Komunikacji w miejscowości Olsztynek. Sprawy komunikacyjne załatwisz w urzędzie znajdującym się w siedzibie powiatu, do którego należy Twoja miejscowość.

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji