Podatek leśny Olsztynek - ustawa, stawki i deklaracja PDF wzór 2024

Autor: Justyna Rudner Weryfikacja: 10 czerwca 2024 5 min. czytania

Podatek leśny

Podatek leśny to kolejna opłata pobierana od właścicieli gruntów. Kto dokładnie zobowiązany jest do jego uiszczania? Jakie są stawki podatku leśnego w 2024 roku? Kiedy należy złożyć deklarację na podatek leśny? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Co jest opodatkowane podatkiem leśnym?

Opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, „Ls”. Wyjątek stanowią lasy wykorzystywane do wykonywania innej działalności gospodarczej niż leśna - wówczas podlegają one pod podatek od nieruchomości. 

Kiedy pojawia się obowiązek podatkowy?

Obowiązek opłacania podatku leśnego powstaje z pierwszym dniem miesiąca po miesiącu, w którym podatnik przejął las w posiadanie. Wygasa zaś ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności, uzasadniające ten obowiązek.

Kto musi płacić podatek leśny?

Obowiązek podatkowy ciąży na:

 • właścicielu lasu,
 • posiadaczu samoistnym,
 • użytkowniku wieczystym lasu,
 • posiadaczu lasu, który jest własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Stawki podatku leśnego Olsztynek

Stawki podatku leśnego 2024 w miejscowości Olsztynek

W 2024 osoby zobowiązane do zapłaty podatku muszą wyliczyć jego wysokość według podanych stawek:

 • ≈ 72,03 zł za 1 ha → jest to równowartość 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
 • 50% stawki określonej wyżej zł za 1 ha → dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych.

Gdy suma zaliczek pobranych na poczet podatku jest wyższa niż jego finalna wartość wynikająca z rozliczenia, podatnik może starać się o zwrot nadpłaty podatku.

Do kiedy należy zapłacić podatek leśny?

Podobnie jak w przypadku podatku rolnego w miejscowości Olsztynek, podatek leśny uiszcza się w 4 ratach, w terminach:

 • do 15 marca,
 • do 15 maja,
 • do 15 września,
 • do 15 listopada.

Wyżej podane terminy obowiązują wyłącznie osoby fizyczne. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej muszą uiszczać podatek do 15. dnia każdego miesiąca.

Jeżeli wysokość podatku nie przekracza 100 złotych, wówczas należy uiścić go w całości w terminie płatności pierwszej raty. 

Zwolnienie od podatku leśnego

Podatek leśny nie obejmuje: 

 • lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat,
 • lasów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków,
 • użytków ekologicznych,
 • uczelni,
 • federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych objętych systemem oświaty oraz prowadzących organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową,
 • instytutów naukowych i pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk,
 • prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, na warunkach określonych w ustawie o podatku leśnym,
 • instytutów badawczych,
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
 • Krajowego Zasobu Nieruchomości,
 • Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Rada Gminy/Miasta Olsztynek może w drodze uchwały wprowadzić inne zwolnienia od podatku leśnego.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Deklaracja na podatek leśny

Wzór deklaracji o podatek leśny

Jeżeli na podatnika zostanie nałożony obowiązek zapłaty podatku leśnego, musi on złożyć:

wraz z wymaganymi załącznikami.

Kiedy złożyć deklarację na podatek leśny?

Kiedy należy złożyć deklarację?

Podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji do 15 stycznia roku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, deklarację lub informację o lasach należy złożyć w ciągu 14 dni od:

 • zakupienia lasu,
 • rozpoczęcia korzystania z niego jak właściciel,
 • zawarcia umowy z gminą lub Skarbem Państwa, 
 • zyskania prawa użytkowania wieczystego,
 • zmiany sposobu korzystania z lasu, na przykład:
  • wykorzystywania lasu do prowadzenia innej działalności gospodarczej niż leśna,
  • przywrócenia na gruntach działalności leśnej,
 • zmiany powierzchni lasu do opodatkowania.

Warto wiedzieć:

Jeżeli w kolejnych latach sposób użytkowania lasu ani jego powierzchnia nie zmienią się, nie ma potrzeby ponownego składania deklaracji.

Gdzie i jak złożyć deklarację w miejscowości Olsztynek?

Dokument należy złożyć na 3 sposoby:

Ile kosztuje złożenie deklaracji?

Złożenie dokumentu jest bezpłatne.

Ustawa o podatku leśnym

Ustawa o podatku leśnym

Przepisy dot. podatku leśnego zawiera ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888). Ustala ona m.in. kto jest zobowiązany do jego opłacania, kto jest zwolniony z tego obowiązku, oraz kto ten podatek pobiera. Dodatkowo definiuje, czym jest las i kiedy jest on objęty podatkiem leśnym.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę podatek leśny w miejscowości Olsztynek?

Aby załatwić sprawę podatek leśny w miejscowości Olsztynek, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta i Gminy pod adresem ul. Ratusz 1 w miejscowości .

Urząd Miasta i Gminy w miejscowości Olsztynek

adres: ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

tel. +48895195450 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:15-15:15
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę podatek leśny online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji


Powiązane tagi