Urząd Miejski Pruszków - kontakt, wydziały, i druki do pobrania

Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Urząd Miejski w miejscowości Pruszków

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-803 Pruszków

tel. +48227358888 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miejski w miejscowości Pruszków umożliwia załatwienie 56 spraw

W celu załatwienia spraw w instytucji Urząd Miejski w miejscowości Pruszków przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Urząd miasta, gminy Pruszków

Urząd miasta (UM) lub gminy (UG) jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykonywanie uchwał rady gminy (rady miejskiej, rady miasta) oraz realizację określonych przepisami prawa zadań miata lub gminy. Kierownikiem urzędu jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do końca 2010 roku polski rząd rekomendował, aby w odniesieniu do:

  • gmin wiejskich używać nazwy „urząd gminy”,
  • gmin miejsko-wiejskich używać nazwy „urząd miejski”,
  • gmin miejskich używać nazwy „urząd miasta”.

Struktura Urzędu w miejscowości Pruszków

Urząd Miejski w miejscowości Pruszków tworzą:

  • wydziały i równorzędne komórki organizacyjne,
  • samodzielne komórki organizacyjne.

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania instytucji Urząd Miejski w miejscowości Pruszków reguluje regulamin ustanowiony w drodze zarządzenia przez organ wykonawczy.

Struktura urzędu miasta, gminy Pruszków

Każdy wydział pełni ściśle określone funkcje, dlatego warto wiedzieć, do którego z nich należy udać się w swojej sprawie. Poniżej wydziały do których w miejscowości Pruszków petenci zgłaszają się najczęściej.

Urzędy miast lub gmin, w zależności od zasięgu i obszaru działania, wykonują różne zadania. Wynika to z przeniesienia części zadań do jednostek pomocniczych, np. w większych miastach. 

Komunikacja wewnątrz urzędu, również między wydziałami, może odbywać się za pośrednictwem notatek służbowych.

Zadania wybranych wydziałów lub referatów Urzędu w Pruszków

Wydział Spraw Obywatelskich w miejscowości Pruszków 

Do tego wydziału najczęściej udajemy się w celu odebrania dowodu osobistego w miejscowości Pruszków, załatwienia spraw meldunkowych w miejscowości Pruszków, uzyskania zezwolenia związanego z przeprowadzeniem zbiórki publicznej oraz zarejestrowania stowarzyszenia w miejscowości Pruszków. Dowód osobisty jest jedynym dokumentem, który należy odebrać osobiście - w przypadku innych można skorzystać z upoważnienia do odbioru dokumentów.

Zadania urzędu miasta, gminy Pruszków

Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości Pruszków

Urząd Stanu Cywilnego jest instytucją, która rejestruje urodzenia i zgony, umożliwia zawieranie małżeństw oraz pozwala na uzyskanie rozmaitych dokumentów potwierdzających zdarzenia cywilne (składa się tutaj m.in. wnioski o odpis aktu urodzenia w miejscowości Pruszków, odpis aktu małżeństwa w miejscowości Pruszków i odpis aktu zgonu w miejscowości Pruszków).

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych ​​​​w Urzędzie w miejscowości Pruszków

Do kompetencji Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy przede wszystkim koordynowanie kwestii podatkowych, opłat lokalnych i skarbowych. To właśnie tutaj mieszkańcy składają swoje deklaracje podatkowe oraz uiszczają opłaty takie jak: podatek od nieruchomości w miejscowości Pruszków, podatek leśny w miejscowości Pruszków i podatek rolny w miejscowości Pruszków

Wydział Działalności Gospodarczej

Ten wydział odwiedzają głównie osoby, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą w miejscowości Pruszków lub dokonać zmiany danych firmowych w CEIDG oraz uzyskać różnego typu zezwolenia, w tym zezwolenie na sprzedaż alkoholu w miejscowości Pruszków (potocznie zwane koncesją na alkohol).

Jednostki podległe pod Urząd Miejski w miejscowości Pruszków

Do jednostek zarządzanych przez Urząd Miejski w miejscowości Pruszków należą w szczególności:

  • placówki zdrowia,
  • placówki oświatowe,
  • ośrodki kultury, biblioteki i muzea,
  • ośrodki sportowe,
  • zakłady opieki społecznej.

Druki do pobrania