Urząd Gminy Kamienna Góra - kontakt, wydziały, i druki do pobrania

Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Urząd Gminy w Kamiennej Górze

adres: al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra

tel. +48756106292 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta w Kamiennej Górze

adres: pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra

tel. +48756455110 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta / Gminy umożliwia załatwienie 54 spraw

W celu załatwienia spraw w Urzędach miast / gmin przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Urząd miasta, gminy Kamienna Góra

Urząd miasta (UM) lub gminy (UG) jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykonywanie uchwał rady gminy (rady miejskiej, rady miasta) oraz realizację określonych przepisami prawa zadań miata lub gminy. Kierownikiem urzędu jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do końca 2010 roku polski rząd rekomendował, aby w odniesieniu do:

  • gmin wiejskich używać nazwy „urząd gminy”,
  • gmin miejsko-wiejskich używać nazwy „urząd miejski”,
  • gmin miejskich używać nazwy „urząd miasta”.

Struktura Urzędu w Kamiennej Górze

Urząd Gminy w Kamiennej Górze tworzą:

  • wydziały i równorzędne komórki organizacyjne,
  • samodzielne komórki organizacyjne.

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania instytucji Urząd Gminy w Kamiennej Górze reguluje regulamin ustanowiony w drodze zarządzenia przez organ wykonawczy.

Struktura urzędu miasta, gminy Kamienna Góra

Każdy wydział pełni ściśle określone funkcje, dlatego warto wiedzieć, do którego z nich należy udać się w swojej sprawie. Poniżej wydziały do których w Kamiennej Górze petenci zgłaszają się najczęściej.

Urzędy miast lub gmin, w zależności od zasięgu i obszaru działania, wykonują różne zadania. Wynika to z przeniesienia części zadań do jednostek pomocniczych, np. w większych miastach. 

Komunikacja wewnątrz urzędu, również między wydziałami, może odbywać się za pośrednictwem notatek służbowych.

Zadania wybranych wydziałów lub referatów Urzędu w Kamienna Góra

Wydział Spraw Obywatelskich w Kamiennej Górze 

Do tego wydziału najczęściej udajemy się w celu odebrania dowodu osobistego w Kamiennej Górze, załatwienia spraw meldunkowych w Kamiennej Górze, uzyskania zezwolenia związanego z przeprowadzeniem zbiórki publicznej oraz zarejestrowania stowarzyszenia w Kamiennej Górze. Dowód osobisty jest jedynym dokumentem, który należy odebrać osobiście - w przypadku innych można skorzystać z upoważnienia do odbioru dokumentów.

Zadania urzędu miasta, gminy Kamienna Góra

Urząd Stanu Cywilnego w Kamiennej Górze

Urząd Stanu Cywilnego jest instytucją, która rejestruje urodzenia i zgony, umożliwia zawieranie małżeństw oraz pozwala na uzyskanie rozmaitych dokumentów potwierdzających zdarzenia cywilne (składa się tutaj m.in. wnioski o odpis aktu urodzenia w Kamiennej Górze, odpis aktu małżeństwa w Kamiennej Górze i odpis aktu zgonu w Kamiennej Górze).

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych ​​​​w Urzędzie w Kamiennej Górze

Do kompetencji Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy przede wszystkim koordynowanie kwestii podatkowych, opłat lokalnych i skarbowych. To właśnie tutaj mieszkańcy składają swoje deklaracje podatkowe oraz uiszczają opłaty takie jak: podatek od nieruchomości w Kamiennej Górze, podatek leśny w Kamiennej Górze i podatek rolny w Kamiennej Górze

Wydział Działalności Gospodarczej

Ten wydział odwiedzają głównie osoby, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą w Kamiennej Górze lub dokonać zmiany danych firmowych w CEIDG oraz uzyskać różnego typu zezwolenia, w tym zezwolenie na sprzedaż alkoholu w Kamiennej Górze (potocznie zwane koncesją na alkohol).

Jednostki podległe pod Urząd Gminy w Kamiennej Górze

Do jednostek zarządzanych przez Urząd Gminy w Kamiennej Górze należą w szczególności:

  • placówki zdrowia,
  • placówki oświatowe,
  • ośrodki kultury, biblioteki i muzea,
  • ośrodki sportowe,
  • zakłady opieki społecznej.

Druki do pobrania