Urząd Gminy Gniezno - kontakt, wydziały, i druki do pobrania

Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Urząd Gminy w Gnieźnie

Aleje Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

tel. +48614245750 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta w Gnieźnie

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno

tel. +48614260400 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta / Gminy umożliwia załatwienie 56 spraw

W celu załatwienia spraw w Urzędach miast / gmin przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Urząd miasta, gminy Gniezno

Urząd miasta (UM) lub gminy (UG) jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykonywanie uchwał rady gminy (rady miejskiej, rady miasta) oraz realizację określonych przepisami prawa zadań miata lub gminy. Kierownikiem urzędu jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do końca 2010 roku polski rząd rekomendował, aby w odniesieniu do:

  • gmin wiejskich używać nazwy „urząd gminy”,
  • gmin miejsko-wiejskich używać nazwy „urząd miejski”,
  • gmin miejskich używać nazwy „urząd miasta”.

Struktura Urzędu w Gnieźnie

Urząd Gminy w Gnieźnie tworzą:

  • wydziały i równorzędne komórki organizacyjne,
  • samodzielne komórki organizacyjne.

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania instytucji Urząd Gminy w Gnieźnie reguluje regulamin ustanowiony w drodze zarządzenia przez organ wykonawczy.

Struktura urzędu miasta, gminy Gniezno

Każdy wydział pełni ściśle określone funkcje, dlatego warto wiedzieć, do którego z nich należy udać się w swojej sprawie. Poniżej wydziały do których w Gnieźnie petenci zgłaszają się najczęściej.

Urzędy miast lub gmin, w zależności od zasięgu i obszaru działania, wykonują różne zadania. Wynika to z przeniesienia części zadań do jednostek pomocniczych, np. w większych miastach. 

Komunikacja wewnątrz urzędu, również między wydziałami, może odbywać się za pośrednictwem notatek służbowych.

Zadania wybranych wydziałów lub referatów Urzędu w Gniezno

Wydział Spraw Obywatelskich w Gnieźnie 

Do tego wydziału najczęściej udajemy się w celu odebrania dowodu osobistego w Gnieźnie, załatwienia spraw meldunkowych w Gnieźnie, uzyskania zezwolenia związanego z przeprowadzeniem zbiórki publicznej oraz zarejestrowania stowarzyszenia w Gnieźnie. Dowód osobisty jest jedynym dokumentem, który należy odebrać osobiście - w przypadku innych można skorzystać z upoważnienia do odbioru dokumentów.

Zadania urzędu miasta, gminy Gniezno

Urząd Stanu Cywilnego w Gnieźnie

Urząd Stanu Cywilnego jest instytucją, która rejestruje urodzenia i zgony, umożliwia zawieranie małżeństw oraz pozwala na uzyskanie rozmaitych dokumentów potwierdzających zdarzenia cywilne (składa się tutaj m.in. wnioski o odpis aktu urodzenia w Gnieźnie, odpis aktu małżeństwa w Gnieźnie i odpis aktu zgonu w Gnieźnie).

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych ​​​​w Urzędzie w Gnieźnie

Do kompetencji Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy przede wszystkim koordynowanie kwestii podatkowych, opłat lokalnych i skarbowych. To właśnie tutaj mieszkańcy składają swoje deklaracje podatkowe oraz uiszczają opłaty takie jak: podatek od nieruchomości w Gnieźnie, podatek leśny w Gnieźnie i podatek rolny w Gnieźnie

Wydział Działalności Gospodarczej

Ten wydział odwiedzają głównie osoby, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą w Gnieźnie lub dokonać zmiany danych firmowych w CEIDG oraz uzyskać różnego typu zezwolenia, w tym zezwolenie na sprzedaż alkoholu w Gnieźnie (potocznie zwane koncesją na alkohol).

Jednostki podległe pod Urząd Gminy w Gnieźnie

Do jednostek zarządzanych przez Urząd Gminy w Gnieźnie należą w szczególności:

  • placówki zdrowia,
  • placówki oświatowe,
  • ośrodki kultury, biblioteki i muzea,
  • ośrodki sportowe,
  • zakłady opieki społecznej.

Druki do pobrania