Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski - kontakt, wydziały, i druki do pobrania

Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Urząd Gminy w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. +48627346200 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta w Ostrowie Wielkopolskim

al. Powstańców Wlkp. 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. +48625822400 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta / Gminy umożliwia załatwienie 55 spraw

W celu załatwienia spraw w Urzędach miast / gmin przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Urząd miasta, gminy Ostrów Wielkopolski

Urząd miasta (UM) lub gminy (UG) jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykonywanie uchwał rady gminy (rady miejskiej, rady miasta) oraz realizację określonych przepisami prawa zadań miata lub gminy. Kierownikiem urzędu jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do końca 2010 roku polski rząd rekomendował, aby w odniesieniu do:

  • gmin wiejskich używać nazwy „urząd gminy”,
  • gmin miejsko-wiejskich używać nazwy „urząd miejski”,
  • gmin miejskich używać nazwy „urząd miasta”.

Struktura Urzędu w Ostrowie Wielkopolskim

Urząd Gminy w Ostrowie Wielkopolskim tworzą:

  • wydziały i równorzędne komórki organizacyjne,
  • samodzielne komórki organizacyjne.

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania instytucji Urząd Gminy w Ostrowie Wielkopolskim reguluje regulamin ustanowiony w drodze zarządzenia przez organ wykonawczy.

Struktura urzędu miasta, gminy Ostrów Wielkopolski

Każdy wydział pełni ściśle określone funkcje, dlatego warto wiedzieć, do którego z nich należy udać się w swojej sprawie. Poniżej wydziały do których w Ostrowie Wielkopolskim petenci zgłaszają się najczęściej.

Urzędy miast lub gmin, w zależności od zasięgu i obszaru działania, wykonują różne zadania. Wynika to z przeniesienia części zadań do jednostek pomocniczych, np. w większych miastach. 

Komunikacja wewnątrz urzędu, również między wydziałami, może odbywać się za pośrednictwem notatek służbowych.

Zadania wybranych wydziałów lub referatów Urzędu w Ostrów Wielkopolski

Wydział Spraw Obywatelskich w Ostrowie Wielkopolskim 

Do tego wydziału najczęściej udajemy się w celu odebrania dowodu osobistego w Ostrowie Wielkopolskim, załatwienia spraw meldunkowych w Ostrowie Wielkopolskim, uzyskania zezwolenia związanego z przeprowadzeniem zbiórki publicznej oraz zarejestrowania stowarzyszenia w Ostrowie Wielkopolskim. Dowód osobisty jest jedynym dokumentem, który należy odebrać osobiście - w przypadku innych można skorzystać z upoważnienia do odbioru dokumentów.

Zadania urzędu miasta, gminy Ostrów Wielkopolski

Urząd Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim

Urząd Stanu Cywilnego jest instytucją, która rejestruje urodzenia i zgony, umożliwia zawieranie małżeństw oraz pozwala na uzyskanie rozmaitych dokumentów potwierdzających zdarzenia cywilne (składa się tutaj m.in. wnioski o odpis aktu urodzenia w Ostrowie Wielkopolskim, odpis aktu małżeństwa w Ostrowie Wielkopolskim i odpis aktu zgonu w Ostrowie Wielkopolskim).

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych ​​​​w Urzędzie w Ostrowie Wielkopolskim

Do kompetencji Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy przede wszystkim koordynowanie kwestii podatkowych, opłat lokalnych i skarbowych. To właśnie tutaj mieszkańcy składają swoje deklaracje podatkowe oraz uiszczają opłaty takie jak: podatek od nieruchomości w Ostrowie Wielkopolskim, podatek leśny w Ostrowie Wielkopolskim i podatek rolny w Ostrowie Wielkopolskim

Wydział Działalności Gospodarczej

Ten wydział odwiedzają głównie osoby, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą w Ostrowie Wielkopolskim lub dokonać zmiany danych firmowych w CEIDG oraz uzyskać różnego typu zezwolenia, w tym zezwolenie na sprzedaż alkoholu w Ostrowie Wielkopolskim (potocznie zwane koncesją na alkohol).

Jednostki podległe pod Urząd Gminy w Ostrowie Wielkopolskim

Do jednostek zarządzanych przez Urząd Gminy w Ostrowie Wielkopolskim należą w szczególności:

  • placówki zdrowia,
  • placówki oświatowe,
  • ośrodki kultury, biblioteki i muzea,
  • ośrodki sportowe,
  • zakłady opieki społecznej.