Uznanie ojcostwa dziecka przed porodem lub po porodzie - wniosek i wzór oświadczenia [PDF,DOC] Konarzyny

Weryfikacja: 2 czerwca 2022

Procedura uznania ojcostwa przed porodem i po porodzie krok po kroku w w miejscowości Konarzyny

Jeżeli osoby pozostające w związku nieformalnym spodziewają się dziecka, to, kto jest jego ojcem, w świetle prawa nie jest oczywiste. Z tego powodu ojciec dziecka musi zgłosić się do urzędu i oświadczyć, że to właśnie on jest drugim rodzicem poczętego, bądź narodzonego już dziecka. Jak to zrobić? Kiedy jest to konieczne? Zapoznaj się z poradnikiem.

Kiedy uznanie ojcostwa jest konieczne?

Mężczyzna powinien złożyć oświadczenie o byciu ojcem dziecka, jeżeli nie jest on w związku małżeńskim z matką swojego potomka. W świetle prawa matką dziecka jest kobieta, która je urodziła, zaś ojcem - mąż tej kobiety. Dlatego w razie pozostawania w nieformalnym związku, jeżeli partner chce być uznawany za ojca dziecka, musi zgłosić się do urzędu, aby uznać ojcostwo.

Po uznaniu ojcostwa, ojciec dziecka może skorzystać z urlopu tacierzyńskiego lub ojcowskiego.

Kto może starać się o uznanie ojcostwa w w miejscowości Konarzyny?

Kto może starać się o uznanie ojcostwa?

Mężczyzna, który ukończył 16 lat. Osoba, która nie ukończyła lat 18, może wnioskować o uznanie ojcostwa tylko w sądzie opiekuńczym.

Ile czas na uznanie ojcostwa ma ojciec dziecka?

Mężczyzna może ubiegać się o uznanie ojcostwa:

  • przed narodzinami dziecka,
  • do osiągnięcia przez dziecko 18 lat.

Kiedy uznanie ojcostwa nie jest możliwe?

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli w sądzie w miejscowości Konarzyny toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.


Uznanie ojcostwa przed porodem w w miejscowości Konarzyny

Uznanie ojcostwa przed porodem w miejscowości Konarzyny

Aby uznać ojcostwo przed porodem, matka dziecka wraz z partnerem powinni wspólnie udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości Konarzyny. Mężczyzna składa przed kierownikiem USC oświadczenie, że jest ojcem dziecka, które jeszcze się nie narodziło. Jeżeli matka dziecka nie będzie towarzyszyła jego ojcu podczas składania oświadczenia, ma 3 miesiące na jego potwierdzenie. 

Uznanie ojcostwa po porodzie w miejscowości Konarzyny

Aby uznać ojcostwo po porodzie, po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka w miejscowości Konarzyny, matka dziecka wraz z partnerem powinni wspólnie udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości Konarzyny. Mężczyzna składa przed kierownikiem USC oświadczenie, że jest ojcem dziecka, które już przyszło na świat. Jeżeli matka dziecka nie będzie towarzyszyła ojcu podczas składania oświadczenia, ma 3 miesiące na jego potwierdzenie. 

Uznanie ojcostwa po porodzie w w miejscowości Konarzyny

Po uznaniu ojcostwa rodzice otrzymują odpowiednie zaświadczenie. 

Jakie dokumenty są wymagane do uznania ojcostwa?

Aby uznać ojcostwo, rodzice muszą dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości Konarzyny:

Ile kosztuje uznanie ojcostwa?

Procedura jest pozbawiona kosztów, natomiast opłata za każdy odpis wynosi 22 zł.

Uznanie ojcostwa przez Internet

Czy można wnioskować o uznanie ojcostwa przez Internet?

Uznania ojcostwa nie można załatwić online, przez Internet. Konieczne jest osobiste stawienie się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscowości Konarzyny.

Czy można się odwołać od decyzji kierownika USC Konarzyny?

Tak, potencjalny ojciec dziecka może odwołać się w sądzie rodzinnym właściwym dla Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości Konarzyny, w którym składano oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Ma na to 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa.

Skutki uznania ojcostwa

W momencie, gdy zostaje ustalone ojcostwo, mężczyźnie zostają przyznane prawa rodzicielskie. Oprócz tego pojawia się również obowiązek alimentacyjny. W przyszłości dziecko może również wnioskować o alimenty za okres poprzedzający ustalenie ojcostwa.  

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Gdzie załatwić sprawę uznanie ojcostwa w miejscowości Konarzyny?

Nazwa instytucji Adres Telefon
Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości Konarzyny ul. Szkolna 7
89-607 Konarzyny
+48598331011