Odbiór dowodu osobistego Chrostkowo - jak sprawdzić czy dowód jest do odbioru?

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 25 lutego 2024 5 min. czytania

Odbiór dowodu osobistego 

Po złożeniu wniosku o dowód osobisty i po upływie wystarczającej ilości czasu wnioskujący może odebrać gotowy dokument. Jak długo czeka się na dowód osobisty w miejscowości Chrostkowo? Gdzie go odebrać? Jak sprawdzić, czy dokument jest już gotowy do odbioru? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Jak długo czeka się na wydanie dowodu osobistego w miejscowości Chrostkowo?

Wyrobienie nowego dokumentu trwa do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku.

Jak sprawdzić, czy dowód osobisty jest do odbioru?

Jak sprawdzić, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru?

Aby sprawdzić, czy dokument jest już gotowy, wystarczy wejść na stronę moj.gov.pl i wpisać w wyszukiwarce numer wniosku  otrzymuje się go podczas składania wniosku.

Można również zadzwonić do urzędu i upewnić się, że dokument czeka na odbiór.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kto może odebrać dowód osobisty?

Kto może odebrać dowód osobisty?

Odbiór osobisty

Dokument musi zostać odebrany osobiście przez wnioskującego.

Odbiór przez pełnomocnika

Pełnomocnik może odebrać dowód osobisty w dwóch przypadkach:

  • wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w miejscu przebywania wnioskującego z powodu choroby, niepełnosprawności bądź innej przeszkody → dowiedz się, jak starać się o orzeczenie o niepełnosprawności w miejscowości Chrostkowo,
  • osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego w miejscowości Chrostkowo z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody (potwierdzonej stosownym dokumentem), która powstała po dniu złożenia tego wniosku.

W obu powyższych sytuacjach przy odbiorze dokumentu należy okazać pisemne pełnomocnictwo.

W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych dowód odbiera rodzic lub opiekun prawny. W imieniu osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych dokument odbiera rodzic bądź kurator. 

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:

  • nie ukończyła 5. roku życia;
  • ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w urzędzie w miejscowości Chrostkowo.

Dowód osobisty dziecka może być odebrany przez dowolnego z rodziców, nawet tego, który nie składał wniosku.

Osobom, które ukończyły 12 lat, wydawane są dowody z odciskami palców i podpisem. 

Gdzie odbiera się dowód osobisty w miejscowości Chrostkowo?

Jakie dokumenty są wymagane do odbioru dowodu osobistego?

Dokument będzie czekał na odbiór w urzędzie w miejscowości Chrostkowo, o ile właśnie tam wcześniej złożono wniosek.

W niektórych miastach Polski, np. w Łodzi konieczne jest wcześniejsze zarezerwowanie wizyty online w celu odebrania dowodu osobistego.

Certyfikaty w e-dowodzie

Certyfikaty wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Istnieją 3 certyfikaty.

Certyfikat uwierzytelniania w usługach online

Posiada go osoba która:

  • ma ukończone 13 lat lub
  • jest częściowo ubezwłasnowolniona.

Aby użyć certyfikatu, należy posiadać 4-cyfrowy kod PIN 1. 

Certyfikat podpisu osobistego

Posiada go osoba, która:

  • jest pełnoletnia,
  • skończyła 13 lat (wtedy o certyfikat wnioskuje rodzic, a dziecko będzie mogło z niego korzystać po ukończeniu 18 lat.

Aby użyć certyfikatu, potrzebny jest 6-cyfrowy kodu PIN 2.

Certyfikat potwierdzania obecności

Jest bez wyjątku w każdym e-dowodzie. Aby użyć certyfikatu nie potrzeba żadnego kodu PIN.

Odbiór dowodu osobistego a wyjazd za granicę

Jeżeli osoba zainteresowana po złożeniu wniosku wyjeżdża za granicę, może odebrać dowód osobisty po powrocie do kraju. Jeżeli odbiór dokumentu tożsamości nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania, należy skontaktować się z urzędem, aby ustalić dogodny termin odbioru. Dowodu osobistego nie można odebrać w konsulacie.

Jakie dokumenty wymagane są do odbioru dowodu osobistego?

Aby otrzymać nowy dowód osobisty, wnioskujący musi udać się do urzędu ze starym dokumentem lub  jeżeli go nie posiada  z innym dokumentem tożsamości (np. paszportem, legitymacją szkolną → dowiedz się, jak wyrobić paszport w miejscowości Chrostkowo). Jeżeli dokument odbiera pełnomocnik, musi dodatkowo posiadać pełnomocnictwo szczególne w formie pisemnej.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę odbiór dowodu osobistego w miejscowości Chrostkowo?

Aby załatwić sprawę odbiór dowodu osobistego w miejscowości Chrostkowo, należy skontaktować się z instytucją Urząd Gminy pod adresem ul. Chrostkowo 99 w miejscowości .

Urząd Gminy w miejscowości Chrostkowo

adres: ul. Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo

tel. +48542870039 

strona www e-mail

Jak załatwić sprawę odbiór dowodu osobistego online?

gov.pl
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu