Wypis i wyrys z rejestru gruntów Lębork - wniosek online i wzór PDF 2024

Autor: Justyna Rudner Weryfikacja: 4 czerwca 2024 7 min. czytania

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Jednym z najważniejszych dokumentów związanych z nieruchomościami jest wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków w Lęborku. Po uzyskaniu tych informacji można na przykład dokonać wpisu w księdze wieczystej, podzielić lub scalić nieruchomość, a także ją sprzedać. Kto może złożyć wniosek o wypis z rejestru gruntów? Czy można to zrobić online? Ile to kosztuje? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków w Lęborku?

Wymienione dokumenty mogą uzyskać:

 • właściciel nieruchomości;
 • osoba, która ma prawo zarządzać nieruchomością;
 • osoba albo przedsiębiorstwo, które ma prawne powody do uzyskania takiego dokumentu.

Najczęściej wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków składa się, aby załatwić jedną z niżej wymienionych spraw:

Na dole strony znajdują się wzory wypełnionych wniosków o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, które ułatwią załatwienie niektórych z wyżej wymienionych spraw.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o otrzymanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Jakie dokumenty należy przygotować? 

Wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów - wzór do pobraniaWzór jak wypełnić wniosek o wyrys i wypis z ewidencji gruntów i budynków
 
 

Jedynym potrzebnym dokumentem, który należy złożyć jest wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków. Na dole strony znajduje się druk oraz wzory wypełnionych wniosków. Ten sam wniosek składa się w celu uzyskania wypisu z kartoteki lokali w Lęborku.

Wypis z ewidencji gruntów nie jest jedynym dokumentem wymaganym podczas sprzedaży nieruchomości - konieczne będzie także zdobycie zaświadczenia o objęciu działki Uproszczonym Planem Urządzania Lasu (UPUL) w Lęborku czy zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w Lęborku.

Jak złożyć wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków w Lęborku?

Wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów w Lęborku można złożyć na 3 sposoby:

Jak złożyć wniosek w Lęborku?

 1. Wnioskujący musi pobrać i wypełnić wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.

 2. Następnie należy złożyć wniosek w urzędzie w Lęborku.

 3. Opłatę za dokument należy dokonać po otrzymaniu od pracownika urzędu dokumentu obliczenia opłaty (DOO).

 4. Przygotowane dokumenty są gotowe do odbioru.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. Pełnomocnictwo może być złożone w oryginale, w wypisie lub w potwierdzonej kopii. Kopia musi być potwierdzona np. notarialnie (nie może to być ksero).

Wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów online w Lęborku

 1. Należy wejść na stronę Portalu Informacyjnego Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
 2. Z danych teleadresowych wybrać „Geodeci powiatowi” lub „Ośrodki dokumentacji” i wybrać województwo.
 3. Następnie należy wybrać i kliknąć „portal mapowy” – nie we wszystkich powiatowych portalach można złożyć wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego. Portale mogą się między sobą różnić zarówno wyglądem, jak i zasadami postępowania. Aby upewnić się, czy wybrany powiatowy portal obsługuje wnioski online – należy skontaktować się z jego administratorem lub poszukać informacji na stronie portalu powiatowego.

Ile kosztuje wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków w Lęborku?

Cena dokumentów różni się w zależności od tego, jaką formę otrzymania dokumentu wybierze wnioskujący. Za elektroniczną wersję wypisu i wyrysu płaci się 140 złotych, zaś za wydruki obu dokumentów – 150 złotych.

Powyższe ceny odnoszą się do jednej nieruchomości w granicach jednego obrębu ewidencyjnego w Lęborku. Nawet jeżeli w skład nieruchomości wchodzi kilka działek, to o ile znajdują się w granicy jednego obrębu, przedstawione ceny będą stanowiły całkowite koszty otrzymania dokumentów. 

Zapłaty można dokonać w kasie urzędu bądź przelewem na konto, którego numer zostanie podany w urzędzie.

Jaki jest czas oczekiwania na wydanie dokumentów w Lęborku? 

Urząd w Lęborku poinformuje wnioskującego, ile potrwa przygotowanie wyrysu i wypisu. Zazwyczaj sprawa załatwiana jest niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie dłużej jednak niż 30 dni. Wypełniając wniosek, można dokonać wyboru, w jaki sposób chce się odebrać dokumenty (osobiście w urzędzie, listownie, czy za pomocą poczty elektronicznej).

Termin ważności dokumentu dotyczącego wypisu i wyrys z rejestru gruntów

Przepisy nie regulują okresu ważności wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów - dane zawarte w dokumencie aktualne są na dzień jego wydania. Jeśli od wydania dokumentu nastąpiły zmiany ewidencyjne, to dokument traci ważność. Podmiot, u którego składany jest wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków sam określi czy dokument może zostać uznany za aktualny lub nieaktualny. 

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Lębork na portalu OnGeo.pl

Czy jest inny sposób uzyskania szczegółowych informacji o działce ewidencyjnej w Lęborku?

Podczas poszukiwania szczegółowych informacji o działce, np. MPZP, uzbrojenie w media, tereny zalewowe, obszary chronione i wielu innych, z pomocą przychodzi OnGeo. Aby uzyskać raport należy:

 • wejść na stronę ongeo.pl,
 • wyszukać interesującą działkę i kliknąć w nią na mapie,
 • wybrać z listy interesujące tematy, które trafią do analizy działki,
 • opłacić raport, który wygeneruje się automatycznie po 5 minutach w formacie PDF. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków w Lęborku?

Aby załatwić sprawę wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków w Lęborku, należy skontaktować się z instytucją Starostwo Powiatowe w Lęborku pod adresem ul. Czołgistów 5 w Lęborku.

Starostwo Powiatowe w Lęborku

adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

tel. +48598632815 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-16:00
wt-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków online?

Portal Informacyjny Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
Portal Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji