Wypis i wyrys z rejestru gruntów Busko-Zdrój - wniosek online i wzór PDF 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 14 grudnia 2023 6 min. czytania

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Jednym z najważniejszych dokumentów związanych z nieruchomościami jest wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków w Busku-Zdroju. Po uzyskaniu tych informacji można na przykład dokonać wpisu w księdze wieczystej, podzielić lub scalić nieruchomość, a także ją sprzedać. Kto może złożyć wniosek o wypis z rejestru gruntów? Czy można to zrobić online? Ile to kosztuje? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków w Busku-Zdroju?

Wymienione dokumenty mogą uzyskać:

 • właściciel nieruchomości;
 • osoba, która ma prawo zarządzać nieruchomością;
 • osoba albo przedsiębiorstwo, które ma prawne powody do uzyskania takiego dokumentu.

Najczęściej wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków składa się, aby załatwić jedną z niżej wymienionych spraw:

Na dole strony znajdują się wzory wypełnionych wniosków o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, które ułatwią załatwienie niektórych z wyżej wymienionych spraw.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o otrzymanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Jakie dokumenty należy przygotować? 

Wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów - wzór do pobraniaWzór jak wypełnić wniosek o wyrys i wypis z ewidencji gruntów i budynków
 
 

Jedynym potrzebnym dokumentem, który należy złożyć jest wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków. Na dole strony znajduje się druk oraz wzory wypełnionych wniosków. Ten sam wniosek składa się w celu uzyskania wypisu z kartoteki lokali w Busku-Zdroju.

Wypis z ewidencji gruntów nie jest jedynym dokumentem wymaganym podczas sprzedaży nieruchomości - konieczne będzie także zdobycie zaświadczenia o objęciu działki Uproszczonym Planem Urządzania Lasu (UPUL) w Busku-Zdroju czy zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w Busku-Zdroju.

Jak złożyć wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków w Busku-Zdroju?

Wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów w Busku-Zdroju można złożyć na 3 sposoby:

Jak złożyć wniosek w Busku-Zdroju?

 1. Wnioskujący musi pobrać i wypełnić wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.

 2. Następnie należy złożyć wniosek w urzędzie w Busku-Zdroju.

 3. Opłatę za dokument należy dokonać po otrzymaniu od pracownika urzędu dokumentu obliczenia opłaty (DOO).

 4. Przygotowane dokumenty są gotowe do odbioru.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. Pełnomocnictwo może być złożone w oryginale, w wypisie lub w potwierdzonej kopii. Kopia musi być potwierdzona np. notarialnie (nie może to być ksero).

Wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów online w Busku-Zdroju

Jak złożyć wniosek o wypis z rejestru gruntów online w Busku-Zdroju?

 W miejscowości Busko-Zdrój nie ma możliwości wnioskowania o wypis i wyrys przez ePUAP.

Ile kosztuje wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków w Busku-Zdroju?

Cena dokumentów różni się w zależności od tego, jaką formę otrzymania dokumentu wybierze wnioskujący. Za elektroniczną wersję wypisu i wyrysu płaci się 140 złotych, zaś za wydruki obu dokumentów – 150 złotych.

Powyższe ceny odnoszą się do jednej nieruchomości w granicach jednego obrębu ewidencyjnego w Busku-Zdroju. Nawet jeżeli w skład nieruchomości wchodzi kilka działek, to o ile znajdują się w granicy jednego obrębu, przedstawione ceny będą stanowiły całkowite koszty otrzymania dokumentów. 

Zapłaty można dokonać w kasie urzędu bądź przelewem na konto, którego numer zostanie podany w urzędzie.

Jaki jest czas oczekiwania na wydanie dokumentów w Busku-Zdroju? 

Urząd w Busku-Zdroju poinformuje wnioskującego, ile potrwa przygotowanie wyrysu i wypisu. Zazwyczaj sprawa załatwiana jest niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie dłużej jednak niż 30 dni. Wypełniając wniosek, można dokonać wyboru, w jaki sposób chce się odebrać dokumenty (osobiście w urzędzie, listownie, czy za pomocą poczty elektronicznej).

Termin ważności dokumentu dotyczącego wypisu i wyrys z rejestru gruntów

Przepisy nie regulują okresu ważności wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów - dane zawarte w dokumencie aktualne są na dzień jego wydania. Jeśli od wydania dokumentu nastąpiły zmiany ewidencyjne, to dokument traci ważność. Podmiot, u którego składany jest wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków sam określi czy dokument może zostać uznany za aktualny lub nieaktualny. 

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Busko-Zdrój na portalu OnGeo.pl

Czy jest inny sposób uzyskania szczegółowych informacji o działce ewidencyjnej w Busku-Zdroju?

Podczas poszukiwania szczegółowych informacji o działce, np. MPZP, uzbrojenie w media, tereny zalewowe, obszary chronione i wielu innych, z pomocą przychodzi OnGeo. Aby uzyskać raport należy:

 • wejść na stronę ongeo.pl,
 • wyszukać interesującą działkę i kliknąć w nią na mapie,
 • wybrać z listy interesujące tematy, które trafią do analizy działki,
 • opłacić raport, który wygeneruje się automatycznie po 5 minutach w formacie PDF. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków w Busku-Zdroju?

Aby załatwić sprawę wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków w Busku-Zdroju, należy skontaktować się z instytucją Starostwo Powiatowe pod adresem al. Mickiewicza 15 w Busku-Zdroju.

Starostwo Powiatowe w miejscowości Busko – Zdrój

adres: al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko – Zdrój

tel. +48413705035 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków online?

Portal Informacyjny Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
Portal Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,4 tys. dokumentów!
Wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków (PDF)
Pobierz dokument
Sprzedaż nieruchomości - wzór wypełnionego wniosku EGiB o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków [PDF]

Uwaga! Wybór dokumentów, które chcemy uzyskać przez złożenie wniosku, jest uzależniony od woli notariusza!

Pobierz dokument
Podział nieruchomości - wzór wypełnionego wniosku EGiB o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków [PDF]
Pobierz dokument
Założenie księgi wieczystej - wzór wypełnionego wniosku EGiB o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków [PDF]
Pobierz dokument
Budowa domu - wzór wypełnionego wniosku EGiB o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu