Jak załatwić sprawę pozwolenie na rozbiórkę online?

E-Budownictwo to serwis umożliwiający składanie wniosków w sprawach budowlanych przez Internet.Jakie sprawy można załatwić na portalu E-Budownictwo?

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest wymagane w przypadku planowania m.in. budowy domu, budynku na potrzeby działalności…

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

Po zakończeniu budowy obiektu budowlanego, należy zadbać o kilka formalności. Jedną z nich jest uzyskanie…

Pozwolenie na rozbiórkę

Aby legalnie dokonać rozbiórki budynku lub innego obiektu budowlanego, należy posiadać na to zezwolenie. Kto…

Legalizacja obiektu budowlanego wybudowanego bez pozwolenia na budowę

Legalizacji obiektu budowlanego można dokonać w sytuacji, gdy został on wybudowany (lub trwa jego budowa) bez…

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Chcąc zmienić przeznaczenie budynku lub lokalu, trzeba pamiętać o zgłoszeniu tego faktu do odpowiedniej…

Zgłoszenie budowy

Wiele inwestycji nie wymaga posiadania pozwolenia na budowę - wystarczy zgłosić to, że jest ona planowana.…

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Jeżeli inwestor posiada już pozwolenie na budowę lub ją zgłosił, może rozpocząć inwestycję. Zanim to jednak…

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Po zakończeniu budowy realizowanej na podstawie pozwolenia lub zgłoszenia, konieczne jest zawiadomienie o jej…

Decyzja o warunkach zabudowy

Planując budowę, należy upewnić się, czy teren, na którym ma znajdować się nieruchomość, jest objęty…