Upoważnienie do rejestracji pojazdu - wzór pełnomocnictwa 2021 Wodzisław Śląski

Aktualizacja: 16 września 2021

Proces rejestracji pojazdu potrafi być czasochłonny - kolejki w urzędzie mogą wydłużyć załatwienie sprawy nawet do kilku godzin! Ze względu na fakt, że nie każdy może pozwolić sobie na wzięcie wolnego dnia w pracy, istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do zarejestrowania pojazdu w naszym imieniu. Jak napisać upoważnienie i ile trzeba za nie zapłacić? Zapoznaj się z poniższą instrukcją.

Upoważnienie do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji w Wodzisławiu Śląskim

Upoważnienie do rejestracji pojazdu Wodzisław Śląski

Podczas rejestracji pojazdu w Wodzisławiu Śląskim powinni być obecni wszyscy jego współwłaściciele. Jeżeli któryś ze współwłaścicieli nie może stawić się w Wydziale Komunikacji w Wodzisławiu Śląskim należy wypełnić upoważnienie do rejestracji pojazdu. Dzięki niemu formalności w urzędzie może dopełnić jeden z współwłaścicieli lub inna osoba, która otrzyma upoważnienie.

Ile wynosi opłata za upoważnienie do rejestracji pojazdu w Wodzisławiu Śląskim?

Upoważnienie do zarejestrowania pojazdu w Wodzisławiu Śląskim nie wiąże się z opłatą, jeśli pełnomocnictwa udzielasz najbliższym członkom rodziny (np. mąż, żona, ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra). Jeżeli pełnomocnictwo dotyczy osoby spoza rodziny, opłata za upoważnienie wynosi 17 zł. Opłatę możesz uregulować przelewem na rachunek urzędu lub w kasie Wydziału Komunikacji w Wodzisławiu Śląskim. W przypadku zapłaty przelewem należy wydrukować potwierdzenie i dołączyć do wniosku o rejestrację pojazdu w Wodzisławiu Śląskim.


Jak napisać upoważnienie do Wydziału Komunikacji w Wodzisławiu Śląskim?

W przypadku upoważnienia nie jest konieczne wypełnianie gotowego wzoru formularza. Wydział Komunikacji przyjmuje także upoważnienia napisane samodzielnie, jednak w jego treści powinny znaleźć się informacje takie jak:

 • miejscowość i data,

 • tytuł pełnomocnictwa,

 • Twoje dane i osoby upoważnionej (imię i nazwisko, adres, numer PESEL, stopień pokrewieństwa),

 • informacja, do jakich czynności związanych z pojazdem upoważniasz wskazaną osobę:

 • wskazanie pojazdu, którego dotyczą czynności i podanie informacji takich jak: marka, model, numer rejestracyjny, numer nadwozia VIN,

 • Twój podpis.

Najwygodniej pobrać gotowy wzór upoważnienia - pozwoli nam to uniknąć potencjalnych problemów z akceptacją dokumentu w urzędzie. Dlatego przygotowaliśmy wzór upoważnienia do rejestracji pojazdu w formacie PDF i DOC.

Wzór upoważnienia do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji w Wodzisławiu Śląskim

Pobierz wzór upoważnienia do rejestracji samochodu lub innego pojazdu w Wydziale Komunikacji w Wodzisławiu Śląskim. Wzór został przygotowany do wydruku w formacie PDF i do edycji w formacie DOC.

Dokumenty, jakie musisz przekazać osobie rejestrującej samochód

Aby rejestracja pojazdu mogła dojść do skutku, musisz przekazać osobie do tego upoważnionej komplet dokumentów. Koniecznie przygotuj:

 • Wniosek o rejestrację pojazdu → poprawnie wypisany, z zaznaczoną czynnością, której chcemy dokonać
 • Dowód zakupu pojazdu np. umowa sprzedaży, faktura VAT
 • Kartę pojazdu → o ile została wydana
 • Tablice rejestracyjne
 • Dowód osobisty
 • Dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym lub potwierdzeniem jego pozytywnego wyniku
 • Dowód posiadania polisy OC

Komplet dokumentów najlepiej umieścić w teczce lub foliowej koszulce, aby uniknąć ryzyka zgubienia któregokolwiek z nich przez wyznaczonego pełnomocnika.

Dowiedz się więcej o rejestracji pojazdu.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - upoważnienie do rejestracji pojazdu w Wodzisławiu Śląskim?

Nazwa instytucji Adres Numer telefonu
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim w Wodzisławiu Śląskim ul. Pszowska 92
44 – 300 Wodzisław Śląski
+48324122913