Zgłoszenie urodzenia dziecka Czernice Borowe 2022

Weryfikacja: 14 września 2022

Zgłoszenie urodzenia dziecka Czernice Borowe

Fakt urodzenia dziecka należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscowości Czernice Borowe, gdzie zostanie ono zarejestrowane, zameldowane w miejscowości Czernice Borowe oraz otrzyma numer PESEL w miejscowości Czernice Borowe. W urzędzie można zgłosić tylko dziecko urodzone w Polsce. Jak dokładnie przebiega procedura zgłoszenia narodzin? Jakie imię można nadać nowemu członkowi rodziny, aby zostało zaakceptowane przez urzędnika? Zapoznaj się z poradnikiem.

Kto może zgłosić urodzenie dziecka?

Zgłoszenia urodzenia dziecka może dokonać:

  • matka lub ojciec, którzy mają ukończone 16 lat i nie utracili zdolności do czynności prawnych,
  • przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki dziecka - jeśli nie ukończyła ona 16 r.ż. lub jeśli rodzice zostali pozbawieni zdolności do czynności prawnych,
  • pełnomocnik.

Uwaga! Jeżeli rodzice dziecka nie są małżeństwem, jego ojciec musi zgłosić się do USC w celu uznania ojcostwa w miejscowości Czernice Borowe.

Jakie imię można nadać dziecku?

Czy dziecku można nadać dowolne imię?

Wybierając imię dla dziecka, należy wziąć pod uwagę następujące ograniczenia:

  • nie może być ośmieszające ani nieprzyzwoite,
  • nie może być zdrobnieniem,       
  • nie można nadać więcej niż dwóch imion.

Imię może za to być obcego pochodzenia (np. Andreas, Agnes). 

Jeśli urzędnik USC uzna, że imię nie spełnia ww. wymagań, może odmówić jego przyjęcia. W tej sytuacji kierownik USC wybierze imię dla dziecka, a rodzic otrzyma odpowiednią decyzję administracyjną, od której będzie mógł się odwołać w ciągu kolejnych 14 dni.

Jeżeli dziecko po latach stwierdzi, że noszone imię lub nazwisko nie jest odpowiednie, może starać się o zmianę imienia w miejscowości Czernice Borowe lub zmianę nazwiska w miejscowości Czernice Borowe.

Ile czasu ma rodzic lub przedstawiciel ustawowy na zgłoszenie narodzin dziecka?

Zgłoszenie urodzenia dziecka powinno nastąpić w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Wystawia ją lekarz lub położna przy porodzie i przekazuje do USC w ciągu 3 dni od sporządzenia. Jeżeli rodzice nie dokonają zgłoszenia w wyznaczonym terminie, kierownik urzędu zarejestruje urodzenie dziecka na podstawie otrzymanej karty urodzenia oraz sam wybierze imię dla dziecka.

Tuż po zgłoszeniu narodzin dziecka można starać się o becikowe w miejscowości Czernice Borowe oraz kosiniakowe w miejscowości Czernice Borowe - świadczenia dla świeżo upieczonych rodziców.

Zgłoszenie urodzenia dziecka u pracodawcy

Według ustawy należy zgłosić urodzenie dziecka w zakładzie pracy w ciągu 7 dni od narodzin dziecka. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej należy poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejscowości Czernice Borowe, wypełniając odpowiedni formularz.


Gdzie można zgłosić urodzenie dziecka w miejscowości Czernice Borowe?

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscowości Czernice Borowe, jeżeli jest właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka lub przez Internet. Aby skorzystać z drugiej opcji, należy posiadać Profil Zaufany lub e-dowód dla potwierdzenia tożsamości. 

Jaki wniosek należy wypełnić?

Podczas osobistej wizyty w urzędzie, nie wypełnia się wniosku do zgłoszenia urodzenia dziecka. Należy jedynie przygotować dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport, bądź jeśli sprawa jest załatwiana przez pełnomocnika – pisemne pełnomocnictwo (Sprawdź, jak wyrobić dowód osobisty w miejscowości Czernice Borowe i paszport w miejscowości Czernice Borowe). Ważne jest również, aby do urzędu dotarła już karta urodzenia, przesłana przez lekarza lub położną, która odebrała poród. 

Odpowiednie zgłoszenie można również przesłać za pomocą platformy gov.pl.

Zgłoszenie urodzenia dziecka online

Ile kosztuje pierwszy akt urodzenia?

Ile kosztuje pierwszy akt urodzenia?

Pierwszy odpis aktu urodzenia dziecka rodzice otrzymują bezpłatnie, w momencie zarejestrowania dziecka. Jeżeli konieczne jest posiadanie więcej niż jednej kopii dokumentu, należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego wniosek o wydanie aktu urodzenia dziecka w miejscowości Czernice Borowe i zapłacić opłatę skarbową.

Ile się czeka na akt urodzenia?

Dokument potwierdzający zgłoszenie, czyli skrócony odpis aktu urodzenia jest wydawany od razu na miejscu. Wówczas dziecku również zostaje nadany numer PESEL.


Gdzie załatwić sprawę zgłoszenie urodzenia dziecka w miejscowości Czernice Borowe?

Nazwa instytucji Adres Telefon
Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości Czernice Borowe ul. Dolna 2
06-415 Czernice Borowe
+48236746066 

Jak załatwić sprawę zgłoszenie urodzenia dziecka online?

gov.pl
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2022

Do osobistego zgłoszenia urodzenia dziecka nie ma wymaganych wniosków, wystarczy:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)