Paszport Tarnowo Podgórne - wniosek dla osoby dorosłej, wyrobienie, odbiór 2024

Autor: Patrycja Podsiedlik Weryfikacja: 28 kwietnia 2024 12 min. czytania

Wniosek o paszport Tarnowo Podgórne

Paszport to dokument, który potwierdza tożsamość jego posiadacza oraz przynależność państwową (obywatelstwo). Jest niezbędny podczas wyjazdu za granicę, szczególnie poza teren Unii Europejskiej. Paszport nie jest konieczny przy poruszaniu się po terenie Strefy Schengen, czyli obszarze 26 krajów, w których zniesiono kontrole graniczne. Choć „na dowód” można podróżować do wielu krajów na świecie, to jednak w przeważającej większości, paszport jest dokumentem nadrzędnym. Jeżeli wyjazd jest sprawą nagłą, można starać się o paszport tymczasowy, który wydawany jest najszybciej, jak to możliwe. Obecnie w Polsce wydaje się paszporty biometryczne. Jak najłatwiej wyrobić ten dokument? Odpowiedź znajduje się w poniższym poradniku.

Co to jest paszport biometryczny?

Paszport biometryczny niewiele różni się od standardowego paszportu. Najważniejsza różnica jest taka, że w paszport biometryczny wbudowany jest chip EEPROM, który posiada dane identyfikujące właściciela na podstawie linii papilarnych lub układu twarzy. Dane paszportu biometrycznego przechowywane są w Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

Dlaczego warto mieć paszport biometryczny?

Paszport biometryczny jest bardzo trudny w podrobieniu i nie może się nim posługiwać osoba, która nie jest jego właścicielem. Skaner twarzy i linii papilarnych niemal całkowicie wyklucza możliwość podszycia się pod właściciela. Coraz więcej krajów wprowadza obowiązek posiadania paszportu biometrycznego – w przeciwnym wypadku podróżujący nie będzie w stanie przekroczyć granicy. Warto sprawdzić takie wymagania wybierając się do innego kraju.

Wyrobienie paszportu biometrycznego

Jak wyrobić paszport biometryczny w miejscowości Tarnowo Podgórne?

Wszystkie wydawane paszporty w Polsce są paszportami biometrycznymi – zarówno te dla dzieci, jak i dorosłych. Aby go wyrobić, należy przybyć osobiście wraz z dodatkowymi dokumentami do urzędu w miejscowości Tarnowo Podgórne i poczekać do 30 dni na realizację.

Kto może starać się o wydanie paszportu?

Jeżeli ktoś chce zabrać swojego pupila w podróż, nawet do krajów EU, musi zadbać o odpowiednie dokumenty – dowiedz się, jak wyrobić paszport dla zwierzęcia w miejscowości Tarnowo Podgórne.

Jak długo jest ważny paszport?

Paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy różni się od biometrycznego krótszym terminem ważności – zwykle ważny jest maksymalnie 12 miesięcy oraz tym, że nie zawiera danych biometrycznych. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie kraje uznają paszporty tymczasowe. Dobrze jest sprawdzić tę informację na dedykowanych stronach internetowych lub skontaktować się z konsulem polskim w kraju docelowym

Kto może złożyć wniosek o paszport tymczasowy?

O paszport tymczasowy można się ubiegać z kilku konkretnych powodów: 

 • choroba lub pogrzeb osoby najbliższej,
 • nagła sytuacja związana z wykonywanym zawodem,
 • sytuacje, w których niemożliwe jest pobranie od ubiegającego się o paszport odcisków palców,
 • powrót do lokalizacji stałego pobytu, podczas przebywania poza granicami kraju – gdy paszport wnioskującego utracił ważność lub został skradziony,
 • chęć powrotu do miejsca stałego pobytu podczas tymczasowego pobytu w Polsce,
 • gdy wnioskujący nie mieszka w Polsce ani w kraju, w którym tymczasowo przebywa, a musi wrócić do miejsca swojego stałego pobytu.

Niektóre z tych sytuacji będą wymagały potwierdzenia w postaci stosownych dokumentów – np. udowadniających, że sytuacja zawodowa wymusza na wnioskującym wyjazd za granicę.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o paszport

Aby otrzymać paszport, należy udać się do punktu paszportowego. Procedura wygląda niemalże identycznie w przypadku ubiegania się o paszport tymczasowy – różnica polega na tym, iż wnioskujący chcący otrzymać dokument ważny maksymalnie 12 miesięcy, musi dostarczyć do punktu paszportowego kilka dodatkowych dokumentów.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia paszportu?

Do punktu paszportowego należy zabrać ze sobą jedno kolorowe zdjęcie (sprawdź, gdzie wykonać zdjęcia do paszportu w miejscowości Tarnowo Podgórne), dowód wniesionej opłaty lub dokument potwierdzający możliwość skorzystania z ulgi, bądź całkowitego zwolnienia z opłaty. Wymagane jest również okazanie aktualnie używanego paszportu lub – jeżeli wnioskujący go nie posiada – dowodu osobistego

Gdzie wyrobić paszport w miejscowości Tarnowo Podgórne?

Gdzie można wyrobić paszport? O wyrobienie dokumentu można ubiegać się w dowolnym biurze paszportowym w Polsce. Punkty paszportowe najczęściej znajdują się w odpowiednich wydziałach przy urzędzie wojewódzkim lub delegaturach terenowych → dane teleadresowe urzędu w miejscowości Tarnowo Podgórne. Za granicą wnioski składa się w polskim konsulacie.

W nagłych sytuacjach istnieje możliwość wyrobienia paszportu tymczasowego na lotnisku Chopina w Warszawie:

 • jeśli podróżujący utracił lub zapomniał zabrać ze sobą paszportu lub dowodu osobistego,
 • jeśli podróżujący posiada paszport lub dowód osobisty, który stracił ważność,
 • jeśli został złożony wniosek o wydanie paszportu biometrycznego, ale jeszcze nie został odebrany,
 • jeśli podróżujący dysponuje ważnym biletem lotniczym.

Wniosek o paszport online

Czy można złożyć wniosek o paszport online?

Aktualnie w Polsce wnioski paszportowe można składać tylko osobiście. Związane jest to z procedurą wyrobienia paszportu biometrycznego. Podczas starania się o dokument, urzędnik obsługujący biuro paszportowe w miejscowości Tarnowo Podgórne pobiera cyfrowo odciski palców – jest to standardowa procedura.

Jaka jest cena wyrobienia paszportu? 

 • 140 zł – pełna kwota dla osoby dorosłej,

 • 280 zł – wysokość opłaty za drugi paszport wydawany w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach,

 • 70 zł (ulga 50%) dla:

  • uczniów i studentów,

  • rencistów i emerytów,

  • osób mających ustalone prawo do renty socjalnej,

  • osób z orzeczeniem o niepełnosprawności → Dowiedz się, jak starać się o orzeczenie o niepełnosprawności w miejscowości Tarnowo Podgórne,

  • osób przebywających w domu opieki społecznej lub w zakładzie opiekuńczym,Ile kosztuje wyrobienie paszportu w w miejscowości Tarnowo Podgórne?

  • kombatantów ofiar represji wojennych,

  • osób posiadających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych,

  • osób, które otrzymują zasiłek z pomocy społecznej,

  • żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową,

  • strażaków ratowników OSP,

  • osób, które otrzymują świadczenie ratownicze,

  • ochotników ratownictwa górskiego,

  • weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa

  • rodziców albo małżonków rodzica w rodzinie wielodzietnej, która posiada Kartę Dużej Rodziny, a także rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka → Jak wyrobić KDR w miejscowości Tarnowo Podgórne?

 • 35 zł (ulga 75%) dla:

  • osób w wieku do 25. roku życia uczących się oraz będących dziećmi z rodziny wielodzietnej,

  • dzieci niepełnosprawnych z rodzin wielodzietnych.

 • 0 zł (bez opłaty) dla:

  • osób w wieku powyżej 70 lat,

  • żołnierzy wyznaczonych do służby za granicą,

  • osób przebywających w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją,

  • osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją → Sprawdź: Zasiłek stały w miejscowości Tarnowo Podgórne,

  • osób, których paszport posiada wadę techniczną i nie można odczytać danych z mikroprocesora.

Jeśli posiadamy prawo do kilku ulg, to należy wybrać najkorzystniejszą, ponieważ można skorzystać tylko z jednej ulgi.

Jeśli paszport posiada jeszcze długi termin ważności, ale trzeba zaktualizować zawarte w nim dane (np. nazwisko), wtedy pobierana jest opłata proporcjonalna za okres wykorzystania dokumentu. Dla przykładu: jeśli dokument wydano w 2021 roku na 10 kolejnych lat, to wymieniając go w roku 2024, wnioskodawca zapłaci 42 zł za jego wydanie (3/10 x 140 zł).

Ile się czeka na paszport w 2024 roku?

Nowe paszporty wydawane są w terminie około 30 dni od dnia złożenia wniosku w miejscowości Tarnowo Podgórne. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może ulec wydłużeniu. Jeśli z ważnych względów wnioskujący potrzebuje paszportu szybciej, może złożyć wniosek o paszport tymczasowy w miejscowości Tarnowo Podgórne. Ten dokument wyrabiany jest tak szybko, jak tylko to będzie możliwe, jednak będzie on ważny tylko przez 12 miesięcy.

Gdzie sprawdzić, czy paszport jest gotowy do odbioru?

Aby sprawdzić, czy paszport jest już gotowy do odbioru, wystarczy wejść na stronę rządową obywatel.gov.pl i wpisać numer sprawy otrzymany podczas składania wniosku. Status dokumentu wyświetli się na stronie natychmiast.

Wniosek o wydanie nowego paszportu

Wymiana paszportu w miejscowości Tarnowo Podgórne

Jeżeli wnioskujący np. zmienił nazwisko, będzie musiał złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu. Powinien to zrobić:

 • nie później niż 30 dni od zmiany danych (na przykład nazwiska) – jeśli mieszka w Polsce,

 • nie później niż 90 dni od zmiany danych – jeśli mieszka za granicą.

Czas na złożenie wniosku, w zależności od okoliczności zmiany danych, liczy się od dnia, w którym:

Podobnie dzieje się, gdy paszport utraci ważność – aby otrzymać nowy dokument, wystarczy złożyć wniosek o paszport w miejscowości Tarnowo Podgórne i uiścić odpowiednią opłatę.

Wniosek o paszport tymczasowy

Wniosek o paszport tymczasowy

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia paszportu tymczasowego?

Aby wyrobić paszport tymczasowy, do punktu paszportowego należy dostarczyć następujące dokumenty:

Ile kosztuje paszport tymczasowy?

Ile kosztuje wyrobienie paszportu tymczasowego?

Koszt wyrobienia paszportu tymczasowego może różnić się w zależności od kraju, w którym zostanie złożony wniosek. W Polsce za jego wyrobienie płaci się 30 złotych. W sytuacji składania wniosku poza granicami Polski, warto sprawdzić na stronie polskiego konsulatu danego kraju, jaki jest koszt wyrobienia paszportu tymczasowego. 

Gdzie odebrać paszport tymczasowy?

Paszport tymczasowy odbiera się w tym samym punkcie paszportowym, w którym został złożony wniosek. 

Ile się czeka na wyrobienie paszportu tymczasowego?

Ile się czeka na paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy zostanie wyrobiony najszybciej, jak to możliwe

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę paszport dla osoby dorosłej w miejscowości Tarnowo Podgórne?

Nie znaleźliśmy w naszej bazie punktu paszportowego w miejscowości Tarnowo Podgórne. Wniosek o paszport możesz złożyć w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju.

Doskonale rozumie, jak wyglądają obie strony medalu w załatwianiu spraw urzędowych. Codziennie stawia czoła skomplikowanym wyzwaniom administracyjnym, opierając swoją wiedzę na doświadczeniu zdobytym w urzędzie specjalizującym się w funduszach unijnych. Z własnego doświadczenia wie również, jak trudne i czasochłonne potrafią być przyziemne sprawy urzędowe, takie jak uzyskanie dowodu osobistego, paszportu czy karty EKUZ, gdyż sama wielokrotnie spędzała godziny w kolejkach. Dzięki temu, w procesach komunikacyjnych, doskonale rozumie potrzeby i problemy obu stron – zarówno petentów, jak i urzędników.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji