Numer PESEL dla Ukraińca Jeżów - wniosek PDF 2022

Weryfikacja: 27 września 2022

Numer PESEL dla Ukraińca

Od 16 marca obywatele Ukrainy uciekający przed wojną mogą wnioskować w Polsce o nadanie numeru PESEL. Jego posiadanie umożliwia m.in. korzystanie z pomocy socjalnej. Jak wnioskować o nadanie numeru PESEL i jakie korzyści płyną z jego posiadania? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Czym jest numer PESEL i do czego uprawnia?

Numer PESEL to jedenastocyfrowy numer, który umożliwia jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej. Numer PESEL składa się z:

 • daty urodzenia,
 • numeru porządkowego,
 • oznaczenia płci,
 • liczby kontrolnej.

Głównymi korzyściami z jego posiadania jest dostęp do darmowej opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej. Obywatele Ukrainy, którzy chcą założyć własną firmę w miejscowości Jeżów w Polsce, nie mogą tego zrobić bez posiadania numeru PESEL.

⚠ Nadanie Ukraińcowi numeru PESEL nie uprawnia do wydania polskiego dowodu osobistego w miejscowości Jeżów! ⚠

PESEL dla obywateli Ukrainy

Od 16 marca, o nadanie numeru PESEL mogą się starać osoby:

 • posiadające ukraińskie obywatelstwo,
 • posiadające ukraińskie obywatelstwo oraz Kartę Polaka lub
 • będące członkiem najbliższej rodziny obywatela Ukrainy, który posiada Kartę Polaka lub
 • będące w związku małżeńskim z obywatelem Ukrainy, gdy same nie mają obywatelstwa ukraińskiego → dowiedz się, jak zawrzeć związek małżeński w miejscowości Jeżów,
 • które przybyły do Polski z Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 roku w związku z prowadzonymi tam działaniami zbrojnymi. 

Profil zaufany przy okazji wnioskowania o PESEL

Przy okazji wnioskowania o nadanie numeru PESEL, Ukrainiec może także poprosić o założenie profilu zaufanego. To cyfrowe narzędzie umożliwia załatwienie większości spraw urzędowych przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu. Aby go założyć, wystarczy we wniosku o nadanie numeru PESEL wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Następnie należy postępować według podanych niżej kroków:

 • na podany we wniosku polski numer telefonu zostanie wysłany SMS z jednorazowym kodem, który należy podać urzędnikowi,
 • na podany we wniosku adres mailowy również zostanie wysłana wiadomość z jednorazowym kodem, który można, ale nie trzeba podawać urzędnikowi,
 • obywatel Ukrainy otrzyma od urzędnika potwierdzenie utworzenia profilu zaufanego,
 • ostatnim krokiem jest podpisanie zobowiązania, że obywatel Ukrainy nie udostępni nikomu swojego profilu zaufanego.

Nadanie numeru PESEL umożliwia również korzystanie z aplikacji mObywatel.


Wniosek o nadanie numeru PESEL dla Ukraińców

Wzór wniosku o uzyskanie numeru PESEL dla Ukraińca

Wymagane dokumenty

Ukraińscy uchodźcy starający się o nadanie numeru PESEL, muszą złożyć w urzędzie następujące dokumenty:

Uwaga! Podczas składania wniosku, wnioskującemu zostaną pobrane odciski palców. Z tej procedury zwolnione są wyłącznie dzieci do 12. roku życia.

Kto może złożyć wniosek?

Dokumenty musi złożyć osobiście osoba będąca obywatelem Ukrainy, która stara się o nadanie numeru PESEL. W przypadku dzieci do 12. roku życia wniosek w ich imieniu składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Gdzie złożyć dokumenty w miejscowości Jeżów?

Wniosek o wydanie numeru PESEL można złożyć w Urzędzie Miasta/Gminy w miejscowości Jeżów.

Ile kosztuje nadanie numeru PESEL dla Ukraińca?

Usługa jest bezpłatna.

Ile czeka się na nadanie PESEL-u w miejscowości Jeżów?

Pracownik urzędu w miejscowości Jeżów od razu przyjmie złożone zgłoszenie. Wnioskujący otrzyma powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.


Gdzie załatwić sprawę numer PESEL dla Ukraińca w miejscowości Jeżów?

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www
Urząd Gminy w miejscowości Jeżów ul. Kwiatowa 1
95-047 Jeżów

Otwarte w piątek od 07:30

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne
+48468755371