Dofinansowanie pobytu Ukraińca Ostrów Mazowiecka - wniosek PDF wzór 2024

Autor: Patrycja Podsiedlik Weryfikacja: 10 marca 2024 5 min. czytania

Dofinansowanie pobytu ukraińca

Osoby, które zdecydowały się przyjąć pod swój dach obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, mogą liczyć na pomoc od państwa. Jak otrzymać dofinansowanie pobytu obywatela Ukrainy? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Ile wynosi pomoc finansowa? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku. 

Kto może starać się o dofinansowanie w Ostrowi Mazowieckiej?

Na pomoc finansową mogą liczyć gospodarstwa domowe oraz firmy w Ostrowi Mazowieckiej, które przyjęły obywateli Ukrainy i zapewniają im zakwaterowanie oraz wyżywienie.

Obywatele Ukrainy mogą dodatkowo wnioskować o jednorazowe świadczenie 300 złotych w Ostrowi Mazowieckiej na rozpoczęcie nowego życia w Polsce.

Ile wynosi dofinansowanie?

Pomoc finansowa dla rodzin, które przyjmą uchodźców, wynosi 40 złotych dziennie za każdego obywatela Ukrainy przyjętego pod swój dach. W skali miesiąca można otrzymać około 1200 złotych za osobę. 

Organ może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia oraz informacji zawartych we wniosku. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu.

Ile można korzystać z dofinansowania?

Jak długo można korzystać z pomocy finansowej?

Dofinansowanie będzie można pobierać przez maksymalnie 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski. 

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który spełnia jeden z poniższych warunków:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób),
 • ukończył 60. rok życia (kobiety) lub 65. rok życia (mężczyźni),
 • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia (świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12. miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci),
 • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci (świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko),
 • jest małoletnim obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim, oraz małoletni obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy (świadczenie przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego).

Okres legalnego pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP został przedłużony do 30 czerwca 2024 roku, w związku z przedłużeniem przez Radę Unii Europejskiej decyzją wykonawczą z 19 października 2023 roku tymczasowej ochrony wprowadzonej decyzją wykonawczą Rady z 4 marca 2022 roku.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o dofinansowanie pobytu Ukraińca

Wzór wniosku o dofinansowanie pobytu Ukraińca

Aby starać się o dofinansowanie, należy złożyć wypełniony wniosek do urzędu w Ostrowi Mazowieckiej.

Co zawiera wniosek o dofinansowanie pobytu?

Co zawiera wniosek o dofinansowanie?

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 2022 roku, wniosek o pomoc finansową musi zawierać następujące elementy:

 • dane wnioskującego:
  • imię i nazwisko albo nazwa,
  • numer PESEL lub NIP,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
 • wskazanie okresu zapewnionego zakwaterowania, 
 • liczbę osób przyjętych do zakwaterowania,
 • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL,
 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia,
 • numer rachunku bankowego, na który wypłacane będzie świadczenie,
 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia,
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany we wniosku nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 16 marca 2022 roku.

Kiedy świadczenie zostanie wypłacone?

Pieniądze mają pojawić się na kontach wnioskujących nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Kiedy wypłata świadczenia nie nastąpi?

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu obywateli Ukrainy, lub gdy informacje zawarte we wniosku okażą się nieprawdziwe.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę dofinansowanie pobytu Ukraińca w Ostrowi Mazowieckiej?

Aby załatwić sprawę dofinansowanie pobytu Ukraińca w Ostrowi Mazowieckiej, należy skontaktować się z instytucją Urząd Gminy pod adresem ul. Sikorskiego 5 w Ostrowi Mazowieckiej, lub z 3 innymi instytucjami.

Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

adres: ul. Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka

tel. +48297468600 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej

adres: ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

tel. +48296795450 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

adres: ul. Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka

tel. +48297452191 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

adres: ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

tel. +48297453241 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 16,0 tys. dokumentów!

Doskonale rozumie, jak wyglądają obie strony medalu w załatwianiu spraw urzędowych. Codziennie stawia czoła skomplikowanym wyzwaniom administracyjnym, opierając swoją wiedzę na doświadczeniu zdobytym w urzędzie specjalizującym się w funduszach unijnych. Z własnego doświadczenia wie również, jak trudne i czasochłonne potrafią być przyziemne sprawy urzędowe, takie jak uzyskanie dowodu osobistego, paszportu czy karty EKUZ, gdyż sama wielokrotnie spędzała godziny w kolejkach. Dzięki temu, w procesach komunikacyjnych, doskonale rozumie potrzeby i problemy obu stron – zarówno petentów, jak i urzędników.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji