Legitymacja osoby niepełnosprawnej Ostrów Mazowiecka - uprawnienia, informacje jak wyrobić i wniosek PDF wzór 2024

Autor: Kasia Urbanek Weryfikacja: 28 grudnia 2023 9 min. czytania

Legitymacja osoby niepełnosprawnej Ostrów Mazowiecka

Legitymacja osoby niepełnosprawnej to dokument potwierdzający posiadanie m.in. orzeczenia o niepełnosprawności. Dzięki niej niepełnosprawny może korzystać z różnych udogodnień, które są kluczowe w codziennym funkcjonowaniu. Jak wyrobić ten dokument? Jakie uprawnienia daje? Jak długo ważna jest legitymacja dla niepełnosprawnych i jak ją wymienić? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może otrzymać legitymację osoby niepełnosprawnej w Ostrowi Mazowieckiej?

O dokument może wnioskować osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień → dowiedz się, jak wnioskować o orzeczenie o niepełnosprawności w Ostrowi Mazowieckiej.

Do czego uprawnia legitymacja osoby niepełnosprawnej?

Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do:

i wielu innych.

Po podpisaniu przez Prezydenta ustawy o aplikacji mObywatel, trwają obecnie prace nad wprowadzeniem elektronicznej legitymacji do aplikacji, co ułatwi funkcjonowanie w życiu codziennym np. w zakresie przejazdów komunikacją zbiorową i ulgowych wejść do instytucji kultury.

Ulgi dla niepełnosprawnych

Ulgi dla niepełnosprawnych w Ostrowi Mazowieckiej

Osoby niepełnosprawne, dzięki posiadaniu legitymacji dla niepełnosprawnych, mogą korzystać m.in. z następujących ulg i zniżek:

 • przejazdy transportem kolejowym w Ostrowi Mazowieckiej:
  • dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (dawniej I grupa inwalidzka), bądź posiadacze orzeczenia równoważnego: o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji:
   • 37% ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC,
   • 49% ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów osobowych,
  • dla osób niewidomych, będących osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności:
   • 51% ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC,
   • 93% ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów osobowych,
   • 95% ulgi na przejazdy we wszystkich pociągach dla swojego przewodnika towarzyszącego w podróży (osoby niewidome lub ociemniałej), który musi mieć ukończone 13 lat,
  • dla osób niewidomych, będących osobami o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności:
   • 37% ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC,
   • 37% ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów osobowych,
   • 95% ulgi na przejazdy we wszystkich pociągach dla swojego przewodnika towarzyszącego w podróży (osoby niewidome lub ociemniałej), który musi mieć ukończone 13 lat,
  • dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczającej do szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, i studentów do 26. roku życia:
   • 78% ulgi na przejazdy pociągami osobowymi i pospiesznymi, ekspresowymi EC, IC PKP (tylko w 2. klasie) na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka wsparcia, i z powrotem, na podstawie legitymacji szkolnej,
 • przejazdy innymi publicznymi środkami transportu w Ostrowi Mazowieckiej (autobusy, tramwaje, trolejbusy):
  • ulga 37% - dla osób niewidomych nie posiadających znacznego stopnia niepełnosprawności na bilety jednorazowe i miesięczne na wszystkie rodzaje przejazdów oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (dawniej inwalidzi I grupy) na przejazdy w autobusach pośpiesznych i ekspresowych, na bilety jednorazowe,
  • ulga 49% - dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niezdolnych do samodzielnej egzystencji na przejazdy w komunikacji zwykłej, na bilety jednorazowe,
  • ulga 51% - dla osób niewidomych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji na przejazdy w komunikacji pośpiesznej i ekspresowej, na bilety jednorazowe,
  • ulga 78% - dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, uczęszczających do szkół do ukończenia 24. roku życia lub studentów do ukończenia 26. roku życia na wszystkie międzymiastowe przejazdy autobusowe oraz jednemu rodzicowi lub opiekunowi, zarówno na bilety miesięczne jak i zwykłe,
  • ulga 93% - dla osób niewidomych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji w komunikacji zwykłej na bilety miesięczne i jednorazowe,
  • ulga 95% -  dla opiekuna towarzyszącego w podróży osobie niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to również osób niewidomych, nie będących osobami o znaczącym stopniu niepełnosprawności. Ulga przysługuje wyłącznie do biletów jednorazowych, ulgowych,
 • zwolnienie z obowiązku opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego,
 • zwolnienie z praktycznej części egzaminu na prawo jazdy kat. B w Ostrowi Mazowieckiej - dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu, gdy egzamin odbywa się ich pojazdem przystosowanym do rodzaju schorzenia. 

Jak wygląda legitymacja osoby niepełnosprawnej?

Mamy do czynienia z dwoma wzorami legitymacji: z określonym stopniem niepełnosprawności oraz bez niego.

Wzór legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności

Wzór legitymacji dokumentującej stopnień niepełnosprawności

fot. niepełnosprawni.gov.pl

Wzór legitymacji bez stopnia niepełnosprawności

Wzór legitymacji bez stopnia niepełnosprawności

fot. niepełnosprawni.gov.pl

Stopień niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej!

Jakie informacje zawiera legitymacja osoby niepełnosprawnej?

Z legitymacji osoby niepełnosprawnej można odczytać:

 • imię,
 • nazwisko, 
 • numer PESEL jak wyrobić numer PESELw Ostrowi Mazowieckiej?,
 • data ważności dokumentu,
 • symbol przyczyny niepełnosprawności - na wniosek osoby niepełnosprawnej,
 • kod QR.

Na legitymacji znajduje się także zdjęcie jej posiadacza. 

Jak odczytać stopień niepełnosprawności z nowej legitymacji?

Jak odczytać stopień niepełnosprawności z nowej legitymacji?

Dane na temat stopnia niepełnosprawności oraz jej przyczyny są umieszczane na legitymacji w formie kodu QR, który można zeskanować za pomocą smartphone'a lub komputera. Są one także zapisane w formie tekstowej, według poniższych wzorów:

 • 00000000000;01-U;lekki;000000000/0001,
 • 00000000000;01-U;;000000000/0001,
 • 00000000000;;lekki;000000000/0001,
 • 00000000000;;;000000000/0001.

Kody oznaczające typy niepełnosprawności składają się z 3 znaków. 

 • 01­U – upośledzenie umysłowe;
 • 02­P – choroby psychiczne;
 • 03­L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
 • 04­O – choroby narządu wzroku;
 • 05­R – upośledzenie narządu ruchu;
 • 06­E – epilepsja;
 • 07­S – choroby układu oddechowego i krążenia;
 • 08­T – choroby układu pokarmowego;
 • 09­M – choroby układu moczowo-­płciowego;
 • 10­N – choroby neurologiczne;
 • 11­I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;
 • 12­C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

W przypadku posiadania więcej niż jednego orzeczenia o niepełnosprawności, legitymację wystawia się na podstawie ostatniego z nich.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej - wzór PDFWypełniony wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej - wzór PDF

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać legitymację dla osoby niepełnosprawnej, według wzoru obowiązującego na terenie całej Polski, należy złożyć w  powiatowym/miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności:

Orzeczenia organów orzecznictwa rentowego np. ZUS, KRUS, MON, MSWiA, nie stanowią podstawy do wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Gdzie złożyć wniosek w Ostrowi Mazowieckiej?

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowi Mazowieckiej.

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek o wydanie legitymacji można złożyć w dowolnym momencie.

Ile kosztuje wydanie legitymacji dla niepełnosprawnych?

Ile kosztuje wydanie legitymacji dla niepełnosprawnych?

Legitymacja jest bezpłatna. Opłata w wysokości 15 złotych pobierana jestw przypadku wydania duplikatu legitymacji.

Ile czeka się na wydanie legitymacji?

Legitymację wydaje się do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Ile ważna jest legitymacja osoby niepełnosprawnej?

Dokument jest ważny tak długo jak orzeczenie, lecz nie dłużej niż:

 • 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
 • 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia;
 • na stałe - w przypadku osób powyżej 60 roku życia.

Gdy termin ważności legitymacji osoby niepełnosprawnej upłynie, należy złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu. 

Podstawa prawna:


Gdzie załatwić sprawę legitymacja osoby niepełnosprawnej w Ostrowi Mazowieckiej?

Aby załatwić sprawę legitymacja osoby niepełnosprawnej w Ostrowi Mazowieckiej, należy skontaktować się z instytucją Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności pod adresem ul. Widnichowska 20 w Ostrowi Mazowieckiej.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowi Mazowieckiej

adres: ul. Widnichowska 20, 07-300 Ostrów Mazowiecka

tel. +48296455397 

Urzędnik z wieloletnim doświadczeniem. Uważa, że  przepisy są dla ludzi a nie odwrotnie, dlatego stara się przekazać je w prosty i przyswajalny sposób, zrozumiały dla każdego odbiorcy. Uśmiechnięta, pełna energii i zawsze chętna do pomocy.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji