Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Sejm uchwalił zmiany

23 grudnia 2022

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pomoc obywatelom Ukrainy. Zmiany mają polegać m.in. na uszczelnieniu systemu świadczeń wypłacanych uchodźcom. Oprócz tego od marca obywatele Ukrainy będą pokrywać część kosztów utrzymania w miejscach zbiorowego zakwaterowania.

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Sejm uchwalił zmiany
Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Sejm uchwalił zmiany

Co zmienia nowelizacja?

Uchwalona nowelizacja zmienia głównie zasady udzielania pomocy przez wojewodów, samorządy i inne instytucje publiczne w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Od marca uchodźcy będą mogli otrzymać taką pomoc przez 120 dni od pierwszego przyjazdu do Polski. Po upływie tego czasu obywatel Ukrainy, który nie należy do grup szczególnie wrażliwych, aby korzystać z takiej pomocy, będzie musiał pokrywać część jej kosztów. Będzie musiał mieć również nadany numer PESEL.

Ci uchodźcy, którzy będą w Polsce ponad 120 dni, będą musieli pokryć 50 procent kosztów tej pomocy, ale nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie. Z kolei od maja dla uchodźców, których pobyt w Polsce przekroczy 180 dni, udział w kosztach wzrośnie do 75 procent (nie więcej niż 60 zł dziennie).

Grupy szczególnie wrażliwe

Dla grup szczególnie wrażliwych pomoc w miejscach zbiorowego zakwaterowania nie będzie ograniczana, a po upływie 120 dni od ich przyjazdu do Polski pomoc będzie kontynuowana bez opłat. Do grup szczególnie wrażliwych należą m.in.: 

  • osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie,
  • dzieci, osoby w wieku emerytalnym
  • kobiety w ciąży, 
  • osoby wychowujące dziecko do 12. miesiąca życia, 
  • opiekunowie co najmniej trojga dzieci.

Uszczelnienie systemu wypłaty świadczeń 

Oprócz wcześniejszych postanowień nowelizacja wprowadza również uszczelnienie systemu wypłat świadczeń dla uchodźców. Będzie to polegało na tym, że jeżeli uchodźca wyjedzie z Polski, wypłaty świadczeń będą wstrzymywane. Co więcej, nadal będzie obowiązywać przepis, który stanowi, że jeśli taki wyjazd przekroczy 30 dni, obywatel Ukrainy straci status wynikający z ustawy i tym samym przestaną przysługiwać mu świadczenia. Taki status może być znowu nadany, jeśli ponownie pojawi się na terenach Polski w wyniku działań wojennych w jego kraju.

Zmiany w zezwoleniach na pobyt czasowy

Z ustawy usunięty zostanie przepis, który przewiduje specjalny tryb wydawania uchodźcom zezwoleń na pobyt czasowy, co nie oznacza, że pozbawi to uchodźców ich prawa do pobytu w Polsce, który ustawa gwarantuje przez 18 miesięcy.

Wprowadzony został nowy przepis, który od 1 kwietnia 2023 roku zakłada, że o zgodę na pobyt czasowy będą mogli występować ukraińscy uchodźcy, którzy podjęli pracę lub prowadzą działalność gospodarczą.

Zmiany w zasadach rejestracji

Uchodźcy od przybycia do Polski będą mieli 30 dni na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL. Ci, którzy już przyjechali do Polski po rosyjskim ataku, a jeszcze nie złożyli takiego wniosku, będą mieli na to 30 dni od wejścia w życie nowelizacji. Dotychczas termin na rejestrację w systemie PESEL wynosił 90 dni.

Nowelizacja przewiduje też wydłużenie legalności pobytu obywatelom Ukrainy, którzy mieszkali w Polsce zgodnie z prawem przed wojną. Obecnie ustawa zapewnia im legalność pobytu do końca bieżącego roku, a nowelizacja wydłuży ten termin do 24 sierpnia 2023 roku

Dokument elektroniczny w Diia.pl 

Dokument elektroniczny w aplikacji Diia.pl będzie funkcjonował jako dokument pobytowy dla obywateli Ukrainy i wraz z dokumentem podróży będzie uprawniał do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności posiadania wizy.

Wsparcie finansowe dla samorządów

Samorządy dostaną wsparcie finansowe na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy. Na 2023 rok Fundusz Pomocy przeznacza na ten cel 2 mld zł. W ustawie zostały określone również kwestie przekazania środków z Funduszu m.in. na digitalizację obiektów dziedzictwa kulturowego w Ukrainie oraz na działanie Polskiego Czerwonego Krzyża i zadań realizowanych przez Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań.
 


Powiązane sprawy