Umowy o pracę. Nowelizacja Kodeksu pracy

6 października 2022 | 3 min. czytania

Nowe dyrektywy unijne spowodują, że w najbliższych miesiącach należy przygotować się na zmiany dotyczące umów o pracę. Największe zmiany dotyczą umów na okres próbny oraz wypowiedzeń umów na czas określony. Prawdopodobny termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2023 rok. 
 

Umowy o pracę. Nowelizacja Kodeksu pracy
Umowy o pracę. Nowelizacja Kodeksu pracy

Unijne dyrektywy

W sierpniu 2022 roku minął termin wdrożenia dwóch unijnych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Ich celem jest poprawa warunków pracy poprzez popieranie bardziej przejrzystego zatrudnienia oraz ustalenie minimalnych wymagań, mających na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy został opublikowany 15 lipca 2022 roku. Wprowadza on nowe uprawnienia dla pracowników i dodatkowe obowiązki dla pracodawców. Obecnie projekt jest konsultowany, a przewidywany plan publikacji to 1 stycznia 2023 rok. 

Zmiany w umowach na okres próbny 

Zmiany obejmą umowy na okres próbny. Po wejściu w życie nowelizacji, umowy próbne będą mogły być zawierane na okres 3 miesięcy, ale również na czas krótszy. Wszystko zależy od długości umów na czas określony. 

Umowa o pracę na okres próbny będzie zawierana: 

  • na 1 miesiąc – w przypadku zamiaru zawarcia z pracownikiem umowy o pracę na czas określony wynoszący mniej niż 6 miesięcy;
  • na 2 miesiące – w przypadku zamiaru zawarcia z pracownikiem umowy na czas określony wynoszący przynajmniej 6 miesięcy, ale krótszy niż 12 miesięcy;
  • na 3 miesiące – w przypadku zamiaru zatrudnienia pracownika na umowę o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 12 miesięcy.

Ponadto pracodawcy będą mieli możliwość przedłużenia umowy na okres próbny o czas urlopu oraz innej usprawiedliwionej nieobecności jeżeli zostanie to uzgodnione w zapisach umowy.

Zrównanie umów na czas określony i nieokreślony

Dzięki nowelizacji wprowadzony zostanie obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony przez pracodawcę. Wcześniej było to wymagane tylko podczas umów na czas nieokreślony. Nowe zasady nakładają na pracodawcę obowiązek zawiadomienia organizacji związkowej, jeżeli ten będzie miał zamiar wypowiedzieć pracownikowi umowę na czas określony. Jeżeli pracodawca nie spełni któregoś z tych obowiązków, pracownik zostanie przywrócony do pracy. 

Nowy rodzaj wniosków dla pracowników

Pracownicy zatrudnieni na okres powyżej 6 miesięcy dostaną możliwość wnioskowania do pracodawców o zmianę formy zatrudnienia. Wniosek może dotyczyć zmiany rodzaju umowy, np. z czasu określonego na nieokreślony, zmianę rodzaju wykonywanej pracy lub wymiaru etatu. Taki wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, nie częściej niż raz w roku. Pracodawca będzie musiał się ustosunkować do złożonego wniosku i wyjaśnić ewentualną odmowę.
 


Powiązane sprawy