Program "Za życiem" Babiak - informacje i wniosek o świadczenie PDF wzór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Ustawa za życiem

Jeżeli dziecko zmaga się z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub walczy z chorobą zagrażającą jego życiu, może otrzymać pomoc. O jakie świadczenie można wnioskować? Ile wynosi pomoc w programie "za życiem”? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Program “za życiem” - co obejmuje?

Program wsparcia rodzin "za życiem" swoimi działaniami obejmuje wsparcie kobiet w ciąży (w tym powikłanej) i ich rodzin, a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Kto może dostać jednorazowe świadczenie 4000 zł według ustawy “za życiem”?

O świadczenie może wnioskować:

 • rodzic dziecka,

 • opiekun prawny dziecka, czyli osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,

 • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem złożyła do sądu wniosek o jego adopcję.

Wniosek składa jedno z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, świadczenie dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.

Jeśli prawo do świadczenia mają jednocześnie rodzice, opiekunowie faktyczni lub prawni dziecka, świadczenie dostanie ten, kto pierwszy złoży wniosek.

Ile wynosi świadczenie na dziecko z nieodwracalnym upośledzeniem według ustawy “za życiem”?

Wysokość świadczenia to 4000 zł, przyznawane jednorazowo. Kwota, którą otrzymuje wnioskujący, nie zależy od wysokości jego dochodu. 

Kiedy złożyć wniosek do programu “za życiem”? 

Kiedy należy złożyć wniosek o zapisanie się do programu “za życiem”? 

Wniosek o jednorazowe świadczenie “za życiem” należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia się dziecka. Są jednak wyjątki - jeżeli dziecko urodziło się 1 stycznia, wniosek można składać do 2 stycznia następnego roku - 1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego termin składania wniosku wydłuża się do najbliższego dnia powszedniego. Kolejnym wyjątkiem jest, gdy dziecko urodziło się 29 lutego w roku przestępnym – wtedy wniosek można złożyć do 28 lutego następnego roku. Natomiast w przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Warto wiedzieć:

Jeśli wniosek zostanie złożony po terminie – nie będzie on rozpatrzony i świadczenie nie zostanie przyznane. W sytuacji, gdyby we wniosku znalazły się braki lub błędy, urząd poprosi wnioskodawcę o jego uzupełnienie lub poprawienie. Jeżeli tego nie zrobi, wniosek nie zostanie rozpatrzony, a szansa na świadczenie przepadnie. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o jednorazowe świadczenie na dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem

Dokumenty do złożenia wniosku o świadczenie

Jakie dokumenty należy przygotować? 

Oto lista dokumentów, które należy zabrać ze sobą z zamiarem złożenia wniosku o świadczenie "za życiem":

 • wniosek o jednorazowe świadczenie,
 • dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport → sprawdź, jak wyrobić dowód osobisty lub paszport w miejscowości Babiak,
 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, która zagraża życiu (upośledzenie lub choroba powstały podczas ciąży lub porodu) Nie ma formalnego wzoru takiego oświadczenia. Wydaje je lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
 • zaświadczenie lekarskie albo zaświadczenie od położnej, które potwierdza, że matka dziecka najpóźniej od 10. tygodnia ciąży była pod opieką lekarską Wzór tego oświadczenia jest taki sam jak oświadczenia do becikowego – jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Takiego zaświadczenia nie składa opiekun prawny, opiekun faktyczny lub osoba, która przysposobiła dziecko.

W jaki sposób złożyć wniosek:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem strony internetowej empatia.mpips.gov.pl,
 • za pośrednictwem placówki pocztowej,
 • za pośrednictwem ePUAP.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie “za życiem”?

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie “za życiem” w miejscowości Babiak?

Każda gmina lub miasto wyznacza instytucję, która przyjmuje wnioski o zapisanie się do programu "za życiem". Może nią być na przykład Urząd w miejscowości Babiak, Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Babiak lub inna placówka. Osoba pragnąca złożyć wniosek, powinna zapytać w urzędzie, gdzie powinna złożyć dokumenty. 

Ile kosztuje złożenie wniosku o świadczenie “za życiem”? 

Usługa jest bezpłatna.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku? 

 • do 1 miesiąca – w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku,
 • do 2 miesięcy – jeśli sprawa wnioskującego jest wyjątkowo skomplikowana i urząd poprosi o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia.

Pieniądze można otrzymać przelewem na konto lub w kasie urzędu gminy, urzędu miasta albo ośrodka pomocy społecznej, jeśli jest to możliwe w danej instytucji. Przy składaniu wniosku warto spytać, gdzie będzie można wypłacić świadczenie.

Odmowa wypłaty świadczenia

Co zrobić, jeśli instytucja odmówi wypłaty świadczenia “za życiem”?

Wnioskujący może odwołać się od decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. Ma na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w instytucji, która wydała decyzję odmowną:

 • bezpośrednio w jej siedzibie,
 • wysłać pocztą – najlepiej listem poleconym (warto zachować potwierdzenie wysłania).

Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę program "Za życiem" w miejscowości Babiak?

Aby załatwić sprawę program "Za życiem" w miejscowości Babiak, należy skontaktować się z instytucją Urząd Gminy pod adresem pl. Wolności 5 w miejscowości , lub z 1 inną instytucją.

Urząd Gminy w miejscowości Babiak

adres: pl. Wolności 5, 62-620 Babiak

tel. +48632711071 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne
Instytucja online

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Babiak

adres: ul. Poznańska 24, 62-620 Babiak

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 31,7 tys. dokumentów!
Wniosek o jednorazowe świadczenie na dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu