Program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Babiak 2024 - warunki, informacje jak załatwić i karta zgłoszenia [DOC, PDF]

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Asystent osoby niepełnosprawnej

Życie codzienne osób niepełnosprawnych wiąże się z wieloma ograniczeniami. Rola asystenta wspierającego osobę z niepełnosprawnościami w codziennych czynnościach jest bardzo ważna. Jak starać się o asystenta osoby niepełnosprawnej, gdzie złozyć wniosek? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto finansuje asystenta osoby niepełnosprawnej?

„Asystent osoby niepełnosprawnej” to program uruchamiany corocznie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ma on na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami w codziennych czynnościach, poprzez zapewnienie usługi ogólnodostępnego asystenta.

Kto może starać się o asystenta osoby niepełnosprawnej?

Z Programu skorzystać mogą:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności w miejscowości Babiak łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją,
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo posiadających orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy.

Osoby, które na co dzień opiekują się niepełnosprawnymi, mogą skorzystać z programu Opieki Wytchnieniowej w miejscowości Babiak

Zakres usług asystenta osoby niepełnosprawnej

Zakres pomocy w ramach programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej 2024

Zakres usług asystenta w szczególności może polegać na pomocy w:

 • przemieszczaniu się do miejsc wyznaczonych przez osobę objętą programem (np. praca, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia, urzędy itp.),
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z miejsc kultury,
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub odbieraniu ich z niej.

Oprócz zapewniania osobie niepełnosprawnej opieki asystenta, środki z programu przeznaczone są także na:

 • na zakup środków ochrony osobistej – do 50 zł miesięcznie, 
 • transport asystenta w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usługi w ramach programu (np. bilety komunikacji publicznej, prywatnej, taksówka itp.),
 • zakup biletów wstępu na wydarzenie kulturalne, rozrywkowe czy sportowe dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu – do 300 zł miesięcznie,
 • koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystenta - nie więcej niż 150 zł rocznie.

Czas pracy asystenta

Asystent zajmuje się swoim podopiecznym 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

Czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie może być dłuższy niż 90 minut.

Limity godzin usług asystencji osobistej

Limity godzin usług asystencji osobistej

Ilość godzin asystencji osobistej przysługującej w ramach programu, różni się w zależności od stopnia niepełnosprawności.

 • 840 godzin rocznie - dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 720 godzin rocznie - dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 360 godzin rocznie dla
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.
Wzór wniosku o asystenta dla osoby niepełnosprawnej

Nabór do programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” w miejscowości Babiak

Nabór do programu odbywa się na podstawie wniosków złożonych do organu wyznaczonego przez miejscowość Babiak.

Karta zgłoszenia do programu

Aby zostać objęty programem, należy dostarczyć do wyznaczonego przez miejscowość Babiak organu (np. OPS) wypełnioną kartę zgłoszeniową, zaświadczenie o niepełnosprawności oraz zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Zestaw dokumentów może się różnić w zależności od gminy.

Dokumenty można składać osobiście, listownie, bądź drogą elektroniczną, o ile instytucja przyjmująca wnioski w miejscowości Babiak na to pozwala.

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1812).

Gdzie załatwić sprawę asystent osoby niepełnosprawnej w miejscowości Babiak?

Aby załatwić sprawę asystent osoby niepełnosprawnej w miejscowości Babiak, należy skontaktować się z instytucją Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod adresem ul. Poznańska 24 w miejscowości .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Babiak

adres: ul. Poznańska 24, 62-620 Babiak

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 27,6 tys. dokumentów!
Karta zgłoszenia do programu "Asystent Osoby Niepełnosprawnej" [DOC]
Pobierz dokument
Karta zgłoszenia do programu "Asystent Osoby Niepełnosprawnej" [PDF]
Pobierz dokument
Zakres obowiązków asystenta osoby niepełnosprawnej [DOC]
Pobierz dokument
Zakres obowiązków asystenta osoby niepełnosprawnej [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu