Urząd Gminy Babiak - kontakt, wydziały, i druki do pobrania

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Urząd Gminy w miejscowości Babiak

adres: pl. Wolności 5, 62-620 Babiak

tel. +48632711071 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne
Instytucja online

Urząd Gminy w miejscowości Babiak umożliwia załatwienie 56 spraw

W celu załatwienia spraw w instytucji Urząd Gminy w miejscowości Babiak przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Urząd miasta, gminy Babiak

Urząd miasta (UM) lub gminy (UG) jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykonywanie uchwał rady gminy (rady miejskiej, rady miasta) oraz realizację określonych przepisami prawa zadań miata lub gminy. Kierownikiem urzędu jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do końca 2010 roku polski rząd rekomendował, aby w odniesieniu do:

  • gmin wiejskich używać nazwy „urząd gminy”,
  • gmin miejsko-wiejskich używać nazwy „urząd miejski”,
  • gmin miejskich używać nazwy „urząd miasta”.

Struktura Urzędu w miejscowości Babiak

Urząd Gminy w miejscowości Babiak tworzą:

  • wydziały i równorzędne komórki organizacyjne,
  • samodzielne komórki organizacyjne.

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania instytucji Urząd Gminy w miejscowości Babiak reguluje regulamin ustanowiony w drodze zarządzenia przez organ wykonawczy.

Struktura urzędu miasta, gminy Babiak

Każdy wydział pełni ściśle określone funkcje, dlatego warto wiedzieć, do którego z nich należy udać się w swojej sprawie. Poniżej wydziały do których w miejscowości Babiak petenci zgłaszają się najczęściej.

Urzędy miast lub gmin, w zależności od zasięgu i obszaru działania, wykonują różne zadania. Wynika to z przeniesienia części zadań do jednostek pomocniczych, np. w większych miastach. 

Komunikacja wewnątrz urzędu, również między wydziałami, może odbywać się za pośrednictwem notatek służbowych.

Zadania wybranych wydziałów lub referatów Urzędu w Babiak

Wydział Spraw Obywatelskich w miejscowości Babiak 

Do tego wydziału najczęściej udajemy się w celu odebrania dowodu osobistego w miejscowości Babiak, załatwienia spraw meldunkowych w miejscowości Babiak, uzyskania zezwolenia związanego z przeprowadzeniem zbiórki publicznej oraz zarejestrowania stowarzyszenia w miejscowości Babiak. Dowód osobisty jest jedynym dokumentem, który należy odebrać osobiście - w przypadku innych można skorzystać z upoważnienia do odbioru dokumentów.

Zadania urzędu miasta, gminy Babiak

Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości Babiak

Urząd Stanu Cywilnego jest instytucją, która rejestruje urodzenia i zgony, umożliwia zawieranie małżeństw oraz pozwala na uzyskanie rozmaitych dokumentów potwierdzających zdarzenia cywilne (składa się tutaj m.in. wnioski o odpis aktu urodzenia w miejscowości Babiak, odpis aktu małżeństwa w miejscowości Babiak i odpis aktu zgonu w miejscowości Babiak).

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych ​​​​w Urzędzie w miejscowości Babiak

Do kompetencji Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy przede wszystkim koordynowanie kwestii podatkowych, opłat lokalnych i skarbowych. To właśnie tutaj mieszkańcy składają swoje deklaracje podatkowe oraz uiszczają opłaty takie jak: podatek od nieruchomości w miejscowości Babiak, podatek leśny w miejscowości Babiak i podatek rolny w miejscowości Babiak

Wydział Działalności Gospodarczej

Ten wydział odwiedzają głównie osoby, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą w miejscowości Babiak lub dokonać zmiany danych firmowych w CEIDG oraz uzyskać różnego typu zezwolenia, w tym zezwolenie na sprzedaż alkoholu w miejscowości Babiak (potocznie zwane koncesją na alkohol).

Jednostki podległe pod Urząd Gminy w miejscowości Babiak

Do jednostek zarządzanych przez Urząd Gminy w miejscowości Babiak należą w szczególności:

  • placówki zdrowia,
  • placówki oświatowe,
  • ośrodki kultury, biblioteki i muzea,
  • ośrodki sportowe,
  • zakłady opieki społecznej.

Druki do pobrania

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu