Dodatek pielęgnacyjny dla osób niezdolnych do pracy lub po 75 roku życia Syców 2024 - kwota i wniosek PDF

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 29 listopada 2023 4 min. czytania

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny często mylony jest z zasiłkiem pielęgnacyjnym. Czym różnią się od siebie oba świadczenia? Kto może się starać o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego? Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek? Jaka jest wysokość dodatku? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym się różni dodatek pielęgnacyjny od zasiłku pielęgnacyjnego?

Podstawowe różnice między tymi dwoma, często mylonymi świadczeniami, przedstawiono w poniższej tabeli.
 

Dodatek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny

Dodatek do emerytury lub renty

Świadczenie rodzinne, niezależne od pobierania innych świadczeń

Wypłacany przez ZUS

Wypłacany przez gminę (wójta, burmistrza, prezydenta) 

Przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji oraz tym, które ukończyły 75 lat → zobacz, komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny

Przysługuje osobom niepełnosprawnym i seniorom→ zobacz, kto może starać się o zasiłek pielęgnacyjny

Na wniosek lub z urzędu, jeśli uprawniona osoba ukończyła 75 r.ż.

Wyłącznie na wniosek

Nie przysługuje osobom pobierającym zasiłek pielęgnacyjny i osobom nieuprawnionym do pobierania emerytury lub renty

Nie przysługuje uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego. W przypadku pobierania obydwu świadczeń jednocześnie, zaistnieje konieczność zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego za ten okres wraz z odsetkami

294,39 zł lub 441,59 zł miesięcznie (dla inwalidy wojennego, który jest całkowicie niezdolny do pracy i samotnej egzystencji)

215,84 zł miesięcznie

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

O dodatek pielęgnacyjny mogą się starać osoby, które:

  • są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji albo
  • ukończyły 75 lat.

Kiedy dodatek nie może zostać przyznany?

ZUS ani KRUS nie będzie mógł przyznać świadczenia, jeżeli osoba starająca się o nie:

  • przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu,
  • nie jest uprawniona do pobierania emerytury lub renty,
  • pobiera rolnicze świadczenia rentowe, ale nie zaprzestała działalności rolniczej,
  • pobiera zasiłek pielęgnacyjny.

Kiedy złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny?

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie.

Jaka jest kwota dodatku pielęgnacyjnego?

Jaka jest kwota dodatku pielęgnacyjnego w 2024 roku?

W 2024 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi:

  • 294,39 zł,
  • 441,59 zł - dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia w 2024 roku?

Dodatek pielęgnacyjny dla osób, które ukończyły 75 lat wynosi tak, jak w przypadku innych wnioskujących, 294,39 zł.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny w miejscowości Syców?

Aby nabyć prawo do dodatku pielęgnacyjnego, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w miejscowości Syców lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego komplet dokumentów:

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, a także przez operatora pocztowego.
 

Osoby po 75. roku życia nie muszą składać zaświadczenia o swoim stanie zdrowia. ZUS i KRUS z urzędu przyznaje takim osobom prawo do zasiłku i wypłaca go wraz z emeryturą.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Rozpatrzenie wniosku o dodatek pielęgnacyjny trwa około 30 dni.

Czy można się odwołać od decyzji ZUS/KRUS?

Odwołanie od decyzji ZUS Syców lub KRUS należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Złożenie dokumentu jest bezpłatne.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę dodatek pielęgnacyjny w miejscowości Syców?

Aby załatwić sprawę dodatek pielęgnacyjny w miejscowości Syców, należy skontaktować się z instytucją ZUS Biuro Terenowe w Sycowie pod adresem ul. Wałowa 16 w miejscowości .

ZUS Biuro Terenowe w Sycowie w miejscowości Syców

adres: ul. Wałowa 16, 56-500 Syców

tel. +48225601600 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt: 08:00-15:00
śr: 08:00-15:00
czw: 08:00-15:00
pt: 08:00-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 17,0 tys. dokumentów!
Wniosek o dodatek pielęgnacyjny
Pobierz dokument
Wniosek o dodatek pielęgnacyjny z KRUS [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu