Podatek od psa Baligród 2023 - informacje ile wynosi opłata za psa i do kiedy należy ją zapłacić

Podatek od psa Baligród

Każdy właściciel psa musi pamiętać o konieczności zapłacenia podatku za jego posiadanie. Kiedy opłata za psa musi zostać uiszczona i kto jest z niej zwolniony? Ile wynosi podatek za posiadanie czworonoga? Do kiedy należy go uiścić? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Czy podatek od psa w miejscowości Baligród jest obowiązkowy?

Podatek musi uiścić każdy posiadacz psa mieszkający w gminie, która nakłada na swoich mieszkańców taki obowiązek – informacji na temat tego, czy gmina pobiera taki podatek, należy szukać na stronie urzędu gminy.

Jeżeli gmina pobiera podatek od posiadania psa, należy obowiązkowo zarejestrować swojego czworonoga w urzędzie gminy. Hodowla bądź posiadanie ras uznawanych za agresywne wymaga dodatkowego pozwolenia na psa rasy niebezpiecznej w miejscowości Baligród.

Kto jest zwolniony z podatku za posiadanie psa?

Istnieją podmioty, które nie muszą płacić za swojego czworonoga. Są to osoby:

  • posiadające orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a pies jest psem asystującym →  sprawdź, jak starać się o orzeczenie o niepełnosprawności w miejscowości Baligród,
  • posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • mające więcej niż 65 lat i samodzielnie prowadzące gospodarstwo domowe,
  • pełniące stanowiska w przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych oraz inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polski i nie mają stałego pobytu na terytorium RP → brak opłaty za jakąkolwiek liczbę posiadanych psów.

Wyżej wymienione podmioty nie muszą uiszczać opłaty za jednego psa. Będą jednak zmuszone do zapłaty podatku za każdego kolejnego czworonoga. 

Jeżeli posiadacz psa uiszcza podatek rolny w miejscowości Baligród od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy, wówczas zostanie zwolniony z podatku na 1 lub 2 psy → za każdego kolejnego czworonoga będzie musiał zapłacić.

Niektóre gminy zwalniają z opłaty osoby, które adoptowały psa ze schroniska lub ich czworonogi są oznakowane chipem. Szczegółowych informacji należy szukać na stronie internetowej swojego urzędu.

Rejestracja psa w urzędzie

Rejestracja psa w urzędzie  w miejscowości Baligród

Jeżeli w miejscowości Baligród obowiązuje podatek za posiadanie psa, właściciel musi zarejestrować swojego czworonoga w Urząd Gminy. Usługa jest bezpłatna. Właściciel ma obowiązek zgłosić posiadanie psa do dwóch miesięcy od jego nabycia lub narodzin.

Zgłoszenia można dokonać:

  • tradycyjnie – składając zgłoszenie w papierowej wersji w urzędzie w miejscowości Baligród,
  • przez Internet – jeżeli urząd w miejscowości Baligród daje taką możliwość → korzystając z tego rozwiązania, konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Nie ma jednego wzoru formularza zgłoszenia psa w urzędzie. Każda gmina posiada własny dokument, który znajduje się na stronie internetowej urzędu w miejscowości Baligród.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Opłata za posiadanie psa

Ile wynosi podatek za posiadanie psa?

Ile wynosi podatek za posiadanie psa w miejscowości Baligród?

Wysokość podatku od psa nie jest jednolita na terenie kraju – każda gmina ustala kwotę podatku indywidualnie lub zupełnie z niego rezygnuje. Polskie prawo wyznacza jednak górną granicę jego wysokości – w 2023 roku wynosi ona 135 złotych

Do kiedy należy zapłacić podatek za posiadanie psa?

Opłatę należy uiścić co roku, do 30 kwietnia. Jeżeli właściciel nabył psa w drugiej połowie roku (po 30 czerwca), wówczas zapłaci tylko połowę wyznaczonej przez gminę stawki rocznej. Podatek za nowo adoptowanego lub kupionego czworonoga należy uiścić do dwóch miesięcy od nabycia lub narodzin psa.

Gdzie zapłacić podatek za posiadanie psa w miejscowości Baligród?

Opłatę można uiścić:

  • w kasie urzędu gminy,
  • przelewem na konto bankowe urzędu gminy,
  • u osoby, którą wyznaczyła gmina, tzw. inkasenta.

Podstawa prawna

  • art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. f) ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. 2022 poz. 1452);

Gdzie załatwić sprawę opłata za posiadanie psa w miejscowości Baligród?

Aby załatwić sprawę opłata za posiadanie psa w miejscowości Baligród, należy skontaktować się z instytucją Urząd Gminy przy pl. Wolności 13.

Urząd Gminy w miejscowości Baligród

Adres: pl. Wolności 13, 38-606 Baligród

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48134684077 

Internet:  strona www e-mail


Powiązane tagi