Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze Baligród 2023 - limity zużycia litrów ON na hektar, terminy i wniosek PDF

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Co roku rolnicy mogą starać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Aby otrzymać dopłatę, gospodarz musi złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów. Od kiedy można składać wnioski? Ile wynosi dopłata w 2022 roku? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Kto w miejscowości Baligród może starać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

O dopłatę mogą starać się wszyscy producenci rolni, którzy chcą odzyskać część kosztów finansowych poniesionych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Kryteria otrzymania zwrotu za paliwo rolnicze

Kryteria otrzymania zwrotu - limity zużycia oleju napędowego na hektar

Aby otrzymać zwrot, rolnik musi mieścić się w następujących limitach zużycia oleju napędowego:

 • 110 litrów na 1 ha użytków rolnych - roczny limit ustalony dla powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,

 • 40 litrów na 1 średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku - roczny limit ustalony dla chowu lub hodowli bydła.

Jaka jest stawka dopłaty do paliwa rolniczego?

W 2022 roku stawka dopłaty za paliwo rolnicze wynosi 1 zł na litr oleju.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Wzór wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Dokumenty potrzebne do zwrotu za paliwo rolnicze

Wymagane dokumenty

Rolnicy chcący starać się o zwrot za paliwo, muszą złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze,

 • faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

  • od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. - w przypadku składania wniosku w 1. terminie, 

  • od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022  - w przypadku składania wniosku w 2. terminie,

 • dokument zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek* - w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła.

*O dokument należy starać się w powiatowym biurze ARiMR.

Kiedy złożyć wniosek o zwrot za paliwo rolnicze?

Kiedy złożyć wniosek?

Aby rolnik mógł uzyskać zwrot za paliwo rolnicze, może złożyć wniosek w następujących terminach:

 • od 1 lutego do 28 lutego,

 • od 1 do 31 sierpnia.

Uwaga! Rolnicy mogą starać się o zwrot akcyzy w obu terminach - nie tyczy się to jednak producentów bydła, którzy wniosek mogą złożyć raz w roku. 

Gdzie złożyć wniosek w miejscowości Baligród?

Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze należy złożyć do Urzędu Miasta lub Gminy w miejscowości Baligród, jeżeli jest on właściwy dla miejsca posiadania gruntów rolnych.

Dokument będzie rozpatrzał wójt, burmistrz lub prezydent miasta Baligród

Kiedy zwrot akcyzy trafi do rolników w miejscowości Baligród?

To, kiedy pieniądze zostaną wypłacone, zależy od terminu złożenia wniosku:

 • 1 – 30 kwietnia 2022 r. - jeżeli wniosek złożono w terminie od 1 do 28 lutego,

 • 3 – 31 października 2022 r. - jeżeli wniosek złożono w terminie od 1 do 31 sierpnia.


Rolnicy mogą starać się także o:

Gdzie załatwić sprawę zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w miejscowości Baligród?

Aby załatwić sprawę zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w miejscowości Baligród, należy skontaktować się z instytucją Urząd Gminy przy pl. Wolności 13.

Urząd Gminy w miejscowości Baligród

Adres: pl. Wolności 13, 38-606 Baligród

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48134684077 

Internet:  strona www e-mail

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 47,2 tys. dokumentów!
Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze
Pobierz dokument