Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy Szubin - wniosek [PDF, DOC] 2024

Autor: Judyta Cyganek Weryfikacja: 28 lutego 2024 8 min. czytania

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Aby legalnie wykonywać działalność transportową w Polsce, należy posiadać specjalne zezwolenie. Kim jest przewoźnik drogowy i jak nim zostać? Ile kosztuje zezwolenie i jak się o nie ubiegać? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Kto wydaje zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Zezwolenie wydaje starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy lub Główny Inspektor Transportu Drogowego – w przypadku licencji wspólnotowych.

Kto może zostać przewoźnikiem drogowym?

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika otrzyma przedsiębiorca, który:

 • posiada rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich UE,
 • posiada odpowiednią zdolność finansową:
  • 900 euro – na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony,
  • 5000 euro – na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony,
  • 9000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy.
 • posiada wymagane kompetencje zawodowe,
 • zatrudnia kierowców nieposiadających zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
 • organizuje przewozy flotą pojazdów w taki sposób, aby pojazdy, którymi dysponuje i które są wykorzystywane w przewozach międzynarodowych, wracały do jednej z baz eksploatacyjnych nie później niż w ciągu ośmiu tygodni od jego opuszczenia,
 • posiada zarejestrowaną spółkę prawa handlowego,
 • podlega podatkowi od dochodów,
 • dysponuje co najmniej jednym pojazdem, który został zarejestrowany lub wprowadzony do ruchu i dopuszczony do użytkowania, niezależnie od tego, czy jest właścicielem tego pojazdu, czy użytkownikiem z innego tytułu, np. na podstawie umowy najmu z opcją zakupu, umowy najmu lub umowy leasingu,
 • w sposób rzeczywisty i ciągły prowadzi działania administracyjne i handlowe przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu i urządzeń,
 • na bieżąco i w sposób regularny dysponuje liczbą pojazdów i kierowcami umiejscowionymi zazwyczaj w bazie eksploatacyjnej, proporcjonalnie do wielkości wykonywanych przewozów,
 • cieszy się dobrą reputacją.

Sytuację finansową można udokumentować za pomocą rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, gwarancji bankowej lub ubezpieczenia. 

Dobra reputacja przewoźników drogowych

Czym jest dobra reputacja i kogo dotyczy?

Jednym z kryteriów otrzymania zezwolenia jest posiadanie dobrej reputacji. Oznacza to, że osoba, której dotyczy ten warunek, nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa:

 • karnoskarbowe, 
 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 
 • przeciwko mieniu, 
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu, 
 • przeciwko wiarygodności dokumentów, 
 • przeciwko ochronie środowiska.

Aby otrzymać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika, dobrą reputacją muszą cieszyć się:

 • przewoźnik drogowy,
 • zarządzający firmą,
 • zarządzający transportem,
 • zarządzający transportem w imieniu przewoźnika na podstawie umowy – w przypadku mikroprzedsiębiorstw.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Szubin – wzór 2024

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać zezwolenie, w wydziale komunikacji właściwym dla miejscowości Szubin należy złożyć:

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - wzór PDF, DOC

Kiedy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Kiedy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia?

Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem działalności jako przewoźnik drogowy.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w miejscowości Szubin?

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć:

Koszt zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 

Koszt zezwolenia na przewozy drogowe

Za zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego należy zapłacić 1000 złotych

Za każdy zgłoszony pojazd samochodowy należy dodatkowo uiścić opłatę w wysokości 100 złotych

Za wypis opłata wynosi 10 złotych.  

W przypadku skorzystania z pełnomocnictwa – 17 złotych. 

Ile ważne jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Zezwolenie wydawane jest na czas nieoznaczony.

Ile czeka się na wydanie zezwolenia?

Urząd ma miesiąc na wydanie decyzji. W złożonych sprawach czas ten może wydłużyć się do 2 miesięcy, a wnioskujący zostanie o tym poinformowany.

Czy można się odwołać od decyzji urzędu w miejscowości Szubin?

Wnioskujący może odwołać się od decyzji urzędu w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w urzędzie, w którym załatwiano sprawę – zostanie ono przekazane do Kolegium Odwoławczego.

Procedury po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych

Jeżeli przedsiębiorca uzyska zezwolenie, musi złożyć do urzędu wykaz posiadanych pojazdów. Muszą się w nim znajdować następujące informacje:

Dodatkowo, do 31 marca każdego roku, przedsiębiorca musi składać oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia oraz informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Licencja, a zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić krajowy transport drogowy rzeczy powinien uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, natomiast jeśli zamierza prowadzić międzynarodowy transport drogowy rzeczy dodatkowo ma obowiązek uzyskać licencję wspólnotową. Licencja na transport jest wymagana również podczas wykonywania krajowego transportu osób samochodem osobowym, krajowego transportu osób pojazdem przeznaczonym do przewozu 8 lub 9 osób łącznie z kierowcą, transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz krajowego transportu osób taksówką.

Cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Zezwolenie może zostać wycofane, jeżeli:

 • naruszono lub zmieniono warunki, na jakich zezwolenie zostało wydane oraz określonych w zezwoleniu;
 • przedsiębiorca nie wykonywał, na skutek okoliczności zależnych od niego, przewozów regularnych co najmniej przez 3 miesiące;
 • odstąpiono zezwolenie osobie trzeciej – odstąpieniem zezwolenia nie jest powierzenie wykonania przewozu innemu przewoźnikowi.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w miejscowości Szubin?

Nie znaleźliśmy w naszej bazie Wydziału Komunikacji w miejscowości Szubin. Sprawy komunikacyjne załatwisz w urzędzie znajdującym się w siedzibie powiatu, do którego należy Twoja miejscowość.

Jak załatwić sprawę zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Judyta Cyganek-Greń to z wykształcenia redaktorka i edytorka tekstów z kilkuletnim doświadczeniem. Wnikliwe sprawdza opisy wniosków i dba o to, aby były możliwie jak najbardziej zrozumiałe dla czytelników. Jej lekkie pióro pozwala jej tworzyć przystępne treści, nawet jeżeli nie sprzyja temu ich tematyka.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji