Upoważnienie do rejestracji pojazdu - wzór pełnomocnictwa 2021 Ząbkowice Śląskie

Aktualizacja: 24 maja 2021


Upoważnienie do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji w Ząbkowicach Śląskich

Upoważnienie do rejestracji pojazdu Ząbkowice Śląskie

Podczas rejestracji pojazdu w Ząbkowicach Śląskich powinni być obecni wszyscy jego współwłaściciele. Jeżeli któryś ze współwłaścicieli nie może stawić się w Wydziale Komunikacji w Ząbkowicach Śląskich należy wypełnić upoważnienie do rejestracji pojazdu. Dzięki niemu formalności w urzędzie może dopełnić jeden z współwłaścicieli lub inna osoba, która otrzyma upoważnienie.

Ile wynosi opłata za upoważnienie do rejestracji pojazdu w Ząbkowicach Śląskich?

Upoważnienie do zarejestrowania pojazdu w Ząbkowicach Śląskich nie wiąże się z opłatą, jeśli pełnomocnictwa udzielasz najbliższym członkom rodziny (np. mąż, żona, ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra). Jeżeli pełnomocnictwo dotyczy osoby spoza rodziny, opłata za upoważnienie wynosi 17 zł. Opłatę możesz uregulować przelewem na rachunek urzędu lub w kasie Wydziału Komunikacji w Ząbkowicach Śląskich. W przypadku zapłaty przelewem należy wydrukować potwierdzenie i dołączyć do wniosku o rejestrację pojazdu w Ząbkowicach Śląskich.


Jak napisać upoważnienie do Wydziału Komunikacji w Ząbkowicach Śląskich?

W treści upoważnienia powinny znaleźć się informacje takie jak:

  • miejscowość i data,

  • tytuł pełnomocnictwa,

  • Twoje dane i osoby upoważnionej (imię i nazwisko, adres, numer PESEL, stopień pokrewieństwa),

  • informacja, do jakich czynności związanych z pojazdem upoważniasz wskazaną osobę (rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego itp.),

  • wskazanie auta, którego dotyczą czynności i podanie informacji takich jak: marka, model, numer rejestracyjny, numer nadwozia VIN,

  • Twój podpis.

Wzór upoważnienia do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji w Ząbkowicach Śląskich

Pobierz wzór upoważnienia do rejestracji samochodu lub innego pojazdu w Wydziale Komunikacji w Ząbkowicach Śląskich. Wzór został przygotowany do wydruku w formacie PDF i do edycji w formacie DOC.


Gdzie można złożyć wniosek o upoważnienie do rejestracji pojazdu w Ząbkowicach Śląskich?

Nazwa instytucji Adres Numer telefonu
Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich ul. Prusa nr 5
57-200 Ząbkowice Śląskie
+48748162818