Upoważnienie do rejestracji pojazdu - wzór pełnomocnictwa 2021 Świdnica

Aktualizacja: 24 maja 2021


Upoważnienie do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji w Świdnicy

Upoważnienie do rejestracji pojazdu Świdnica

Podczas rejestracji pojazdu w Świdnicy powinni być obecni wszyscy jego współwłaściciele. Jeżeli któryś ze współwłaścicieli nie może stawić się w Wydziale Komunikacji w Świdnicy należy wypełnić upoważnienie do rejestracji pojazdu. Dzięki niemu formalności w urzędzie może dopełnić jeden z współwłaścicieli lub inna osoba, która otrzyma upoważnienie.

Ile wynosi opłata za upoważnienie do rejestracji pojazdu w Świdnicy?

Upoważnienie do zarejestrowania pojazdu w Świdnicy nie wiąże się z opłatą, jeśli pełnomocnictwa udzielasz najbliższym członkom rodziny (np. mąż, żona, ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra). Jeżeli pełnomocnictwo dotyczy osoby spoza rodziny, opłata za upoważnienie wynosi 17 zł. Opłatę możesz uregulować przelewem na rachunek urzędu lub w kasie Wydziału Komunikacji w Świdnicy. W przypadku zapłaty przelewem należy wydrukować potwierdzenie i dołączyć do wniosku o rejestrację pojazdu w Świdnicy.


Jak napisać upoważnienie do Wydziału Komunikacji w Świdnicy?

W treści upoważnienia powinny znaleźć się informacje takie jak:

  • miejscowość i data,

  • tytuł pełnomocnictwa,

  • Twoje dane i osoby upoważnionej (imię i nazwisko, adres, numer PESEL, stopień pokrewieństwa),

  • informacja, do jakich czynności związanych z pojazdem upoważniasz wskazaną osobę (rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego itp.),

  • wskazanie auta, którego dotyczą czynności i podanie informacji takich jak: marka, model, numer rejestracyjny, numer nadwozia VIN,

  • Twój podpis.

Wzór upoważnienia do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji w Świdnicy

Pobierz wzór upoważnienia do rejestracji samochodu lub innego pojazdu w Wydziale Komunikacji w Świdnicy. Wzór został przygotowany do wydruku w formacie PDF i do edycji w formacie DOC.


Gdzie można złożyć wniosek o upoważnienie do rejestracji pojazdu w Świdnicy?

Nazwa instytucji Adres Numer telefonu
Starostwo Powiatowe w Świdnicy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7
58-100 Świdnica
+48748500431