PESEL dla cudzoziemca Bodzentyn z zameldowaniem i bez meldunku - wniosek 2022

Weryfikacja: 21 czerwca 2022

Uwaga: W związku z konfliktem na Ukrainie 🇺🇦 obowiązuje specjalny wniosek o nadanie numer PESEL dla Ukraińców

PESEL dla cudzoziemca Bodzentyn

Każdy cudzoziemiec mieszkający w Polsce, który złoży wniosek o zameldowanie, automatycznie otrzyma numer PESEL. Jeżeli nie może dokonać meldunku, w celu nadania PESEL-u, musi złożyć odpowiedni wniosek. Zapoznaj się z poniższym poradnikiem, aby dowiedzieć się, jak otrzymać numer PESEL dla cudzoziemca.

Jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca?

PESEL dla cudzoziemca z meldunkiem w Bodzentynie

Jeżeli cudzoziemiec zamelduje się w Bodzentynie na pobyt powyżej 30 dni - PESEL zostanie mu przyznany automatycznie.

PESEL dla cudzoziemca bez meldunku w Bodzentynie

Jeżeli cudzoziemiec nie może się zameldować w Bodzentynie, a potrzebuje numeru PESEL, powinien złożyć wniosek w urzędzie.

PESEL dla dziecka cudzoziemca

PESEL dla dziecka cudzoziemca

W przypadku dzieci cudzoziemców procedura wygląda bliźniaczo podobnie - w przypadku meldunku PESEL otrzymają automatycznie. Rodzice w ich imieniu mogą także złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL, jeżeli zameldowanie nie jest możliwe.

Ile kosztuje nadanie numeru PESEL dla cudzoziemców?

Nadanie numeru PESEL jest bezpłatne.

Gdzie złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca w Bodzentynie?

Wniosek w tej sprawie należy złożyć w Urzędzie Miasta lub Gminy w Bodzentynie → Sprawdź dane teleadresowe.


Jakie dokumenty przygotować?

Jeżeli cudzoziemiec nie może dokonać meldunku na terenie Polski, a chce uzyskać numer PESEL, musi dostarczyć do urzędu następujące dokumenty:

Wniosek o numer PESEL dla cudzoziemca
 
  • wniosek o nadanie numeru PESEL - we wniosku należy wpisać podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy urząd skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, powinien wskazać również podstawę prawną;
  • dokument, który potwierdzi tożsamość i inne dane zawarte we wniosku.

Jeśli we wniosku będą braki, wnioskujący dostanie wezwanie do ich uzupełnienia. Urząd może nie rozpatrzyć wniosku, jeśli nie będzie spełniał wymogów urzędowych.

Ile czeka się na nadanie numeru PESEL dla cudzoziemców?

Ile czeka się na nadanie numeru PESEL dla cudzoziemców?

Urzędnik przyjmie zgłoszenie od razu. Jeśli jest podstawa do nadania numeru PESEL, wnioskujący otrzyma powiadomienie o jego nadaniu.

Gdzie odebrać numer PESEL dla cudzoziemców w Bodzentynie?

Numer PESEL jest przyznawany w urzędzie w Bodzentynie, w którym wcześniej złożono wniosek.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2022 poz. 1191, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984).

Uwaga: W związku z konfliktem na Ukrainie 🇺🇦 obowiązuje specjalny wniosek o nadanie numer PESEL dla Ukraińców


Gdzie załatwić sprawę numer PESEL dla cudzoziemców w Bodzentynie?

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie ul. Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyn

Otwarte w poniedziałek od 07:15

pon: 07:15-16:15
wt-pt: 07:15-15:00
sob-niedz: nieczynne
+48413115511