Komornik Sądowy - Kancelaria Komornicza Zabrze - kontakt i druki do pobrania

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Komornik Sądowy Adam Barański przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu nr I

adres: ul. Wolności 289/2, 41-800 Zabrze

tel. +48322784115 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Beata Droździok przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu nr II

adres: ul. Pułaskiego 17, 41-800 Zabrze

tel. +48506755727 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-16:30
wt-śr: nieczynne
czw: 07:30-15:30
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Dziagacz przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu nr III

adres: ul. Pułaskiego 17, 41-800 Zabrze

tel. +48327409197 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Lucjan Gołda przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu nr IV

adres: ul. Wolności 345, 41-800 Zabrze

tel. +48325065675 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Alan Szymendera przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu nr IX

adres: plac Krakowski 8/6, 41-800 Zabrze

tel. +48327390524 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Michał Gugulski przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu nr V

adres: ul. Wolności 262, 41-800 Zabrze

tel. +48327761382 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Józef Kupczyk przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu nr VI

adres: ul. Pułaskiego 17, 41-800 Zabrze

tel. +48322730303 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jolanta Morys przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu nr VII

adres: ul. Pułaskiego 17, 41-800 Zabrze

tel. +48322785279 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Zbigniew Rudlicki przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu nr VIII

adres: ul. Pułaskiego 17, 41-800 Zabrze

tel. +48322712945 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-14:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Weiss przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu nr X

adres: ul. Rogoźnicka 2, 41-800 Zabrze

tel. +48322714339 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:30 godziny otwarcia

pon-pt: 08:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agnieszka Ziemska przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu nr XI

adres: ul. Wolności 262 pok. 302, 41-800 Zabrze

tel. +48327761360 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Jarosław Zbigniew Hornik przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu nr XII

adres: ul. Pułaskiego 17, 41-800 Zabrze

tel. +48534287002 

strona www e-mail

Komornik Sądowy umożliwia załatwienie 3 spraw

W celu załatwienia spraw w Placówkach komorników sądowych przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Komornik sądowy Zabrze

Komornik Sądowy w Zabrzu podobnie jak prokurator czy sędzia jest funkcjonariuszem publicznym działający przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu. W przeciwieństwie do wymienionych profesji komornicy sądowi prowadzą kancelarię komorniczą na własny rachunek. Komornik odpowiedzialny jest za przymusową egzekucję długu, czyli za ściąganie z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Wszystkie działania komornika są wynikiem postępowania komorniczego i następują zwykle po próbach odzyskania środków w drodze polubownej. 

Komornik sądowy często jest jedyną osobą zdolną do odzyskania długu lub innych należności. Dzięki naszej pomocy dowiesz się więcej o komornikach sądowych oraz o tym, co im wolno, a co nie.

Obowiązki Komornika Sądowego w Zabrzu ​​​​​​

Jakie są obowiązki komornika?

Zakres obowiązków komornika określa kodeks postępowania cywilnego (KPC) oraz ustawa o komornikach sądowych (Uoksie)
Zgodnie z artykułem 25 w ustawie o komornikach sądowych, urzędnik ma obowiązek postępować zgodnie z przepisami prawnymi, orzeczeniami sądu, zarządzeniami lub zaleceniami uprawnionych organów nadzoru administracyjnego, złożonym ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej oraz podnosić swoje kwalifikacje. W celu zachowania transparentności finansowej każdy Komornik z Zabrze zobowiązany jest do złożenia corocznego oświadczenia o stanie majątkowym w Zabrzu.

Wszystkie sprawy prowadzone przez Komornika Sądowego w Zabrzu powinny być zachowane w tajemnicy. Wyjątkiem może być konieczność złożenia zeznań w charakterze świadka lub jako strona przed sądem, lub prokuratorem. 

Dodatkowo komornik zobowiązany jest do przekazania wierzycielowi w ciągu 14 dni należności odzyskanych z rachunku bankowego oraz 4 dni w przypadku pozostałych należności. W przypadku przekroczenia tych terminów zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.
Istotny jest również obowiązek naprawienia szkody powstałej na skutek niezgodnego z prawem działania lub zaniechania przy wykonywaniu egzekucji (art. 36 Uoks). Komornik jest również zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC za ewentualne szkody wyrządzone w związku z czynnościami służbowymi.

Co może zająć komornik?

Co może zająć komornik?

Egzekucji komorniczej podlegają:

  • ruchomości,
  • nieruchomości, 
  • wynagrodzenie za pracę, świadczenia emerytalno-rentowe ZUS, rachunek bankowy, czy inne wierzytelności, w tym przysługujące z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu nadpłaty podatku wynikającego z rozliczenia rocznego PIT.

Jaką kwotę wynagrodzenia może zająć komornik w 2024 roku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik nie może przejąć całości wynagrodzenia dłużnika. W przypadku zwykłego długu urzędnik może zająć 50% pensji dłużnika pracującego na umowie o pracę. Kwota wolna od zajęć uzależniona jest od płacy minimalnej w danym roku. W 2024 pensja minimalna wynosi 3010 zł brutto, czyli około 2364 zł netto.

W związku z tym urzędnik podczas wykonywania egzekucji komorniczej w 2024 roku zobowiązany jest zostawić dłużnikowi równowartość wynagrodzenia minimalnego w kwocie netto. Osobom zadłużonym poniżej 26 roku życia przysługuje kwota brutto (3010 zł), ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymują oni wynagrodzenie bez potrącania podatków. Jeśli więc wynagrodzenie dłużnika wynosi tyle, co minimalna krajowa, urzędnik nie pobiera nic z płacy dłużnika, ale jego dług cały czas rośnie.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku długu alimentacyjnego. Urzędnik może zająć 60% pensji i co istotnie nie występuje tu kwota wolna od egzekucji, nawet w przypadku otrzymywania wynagrodzenia minimalnego.

Czego komornik nie może zrobić?

Czego komornik nie może zrobić?

Przede wszystkim obowiązkiem komornika jest stosowanie się do treści zasadniczej wniosku i uwzględnionego w nim tytułu wykonawczego.
Wnioskodawca powinien mieć na względzie zapis w prawie stanowiący o tym, że komornik nie może zająć oszczędności lub przedmiotów, pozbawiając dłużnika i/lub jego rodzinę wszelkich środków do życia. Dodatkowo należy pamiętać, że komornik nie może w postępowaniu egzekucyjnym zająć całości wynagrodzenia dłużnika. W sytuacji, w której dłużnik nie posiada środków finansowych, które pokryją należność, można ubiegać się o pomoc od komornika w znalezieniu ich źródła. 

Wnioskodawca powinien mieć świadomość, że nie wszystkie środki mogą podlegać egzekucji, na przykład świadczenia alimentacyjne, wychowawcze czy rodzinne.

Postępowanie komornicze w Zabrzu

Jak wygląda postępowanie komornicze w Zabrzu?

Postępowanie komornicze jest wszczynane gdy dłużnik mimo wydania tytułu wykonawczego nie spłaca zadłużenia. Chcąc skorzystać z pomocy komornika sądowego w Zabrzu, należy złożyć wniosek do odpowiednio przypisanego rewiru o wszczęcie postępowania komorniczego. We wniosku należy uwzględnić dane dłużnika i kwotę należności. 

Postępowanie komornicze składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest ustalenie przez komornika majątku dłużnika. Następnie ten decyduje, co zająć w ramach egzekucji komorniczej:

  • część wynagrodzenia za pracę - jeżeli dłużnik pracuje → najczęściej stosowane rozwiązanie;

  • część emerytury lub renty - dowiedz się, jak przejść na emeryturę w Zabrzu,

  • konta bankowe dłużnika;

  • ruchomości - cenne przedmioty, które następnie oddawane są na licytację;

  • nieruchomości - komornik ocenia ich wartość, a następnie wystawia na licytacje komornicze w Zabrzu.

Zajęcie nieruchomości jest najbardziej drastycznym przykładem egzekucji komorniczej - po to rozwiązanie sięga się wyłącznie wówczas, gdy inne metody zawiodą. Celem wykonywania swoich czynności komornik może stosować środki przymusu oraz korzystać ze wsparcia policji, np. w sytuacji, gdy dłużnik nie chce go wpuścić do domu.

Uwaga! Postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone w sytuacji, gdy dłużnik nie ma żadnego majątku. Po wydaniu postanowienia o umorzeniu komornik nie podejmuje dalszych działań oraz uchylone zostają wszystkie czynności, które podjął podczas postępowania.


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu