Komornik Sądowy - Kancelaria Komornicza Bielsko-Biała - kontakt i druki do pobrania

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Komornik Sądowy Dariusz Artur Dawid przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej nr I

adres: ul. Saperów 1, 43-303 Bielsko-Biała

tel. +48334707531 

e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-17:00
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Ireneusz Wojciech Janoszek przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej nr II

adres: ul. 3 Maja 17/3, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338168826 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamil Aleksander Jaskólski przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej nr III

adres: ul. Wilsona 11/1, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48605071808 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 10:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-czw: 10:00-15:00
pt: 10:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Rafał Tadeusz Łyszczek przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej nr IV

adres: ul. Krzemienna 7, 43-316 Bielsko-Biała

tel. +48334880070 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marek Rajmund Rodak przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej nr IX

adres: ul. Widok 5, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48533763629 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:30
wt: 08:00-16:30
śr-czw: 08:00-15:30
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Arkadiusz Maj przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej nr V

adres: ul. Krasińskiego 24 / 8 a, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48504016688 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-16:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marzena Joanna Majdak przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej nr VI

adres: ul. 1 Maja 34a/2a, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338156061 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:00
wt: 09:00-16:00
śr-pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Andrzej Tadeusz Mazur przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej nr VII

adres: ul. Słowackiego 7/6, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48668447242 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt: 08:00-16:00
śr-czw: 08:00-15:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Janusz Mika przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej nr VIII

adres: ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338168045 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Przemysław Różycki przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej nr X

adres: ul. Żeromskiego 6/5, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338104875 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Wojtowicz przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej nr XI

adres: ul. Piastowska 15/4, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48698040904 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Arkadiusz Jan Mazur przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej nr XII

adres: ul. Słowackiego 7/7, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48734911111 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 10:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-czw: 10:00-15:00
pt: 10:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Zygmunt Nowak przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej nr XIII

adres: ul. Powstańców Śląskich, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48696457889 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Wojciech Bartłomiej Wysłych przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej nr XIV

adres: ul. Adama Mickiewicza 26/5, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48512303197 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-śr: 08:00-13:00
czw: 09:00-17:00
pt: 08:00-13:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Patrycja Trzebuniak przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej nr XV

adres: ul. Generała Stanisława Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48789452334 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy umożliwia załatwienie 3 spraw

W celu załatwienia spraw w Placówkach komorników sądowych przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Komornik sądowy Bielsko-Biała

Komornik Sądowy w Bielsku-Białej podobnie jak prokurator czy sędzia jest funkcjonariuszem publicznym działający przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej. W przeciwieństwie do wymienionych profesji komornicy sądowi prowadzą kancelarię komorniczą na własny rachunek. Komornik odpowiedzialny jest za przymusową egzekucję długu, czyli za ściąganie z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Wszystkie działania komornika są wynikiem postępowania komorniczego i następują zwykle po próbach odzyskania środków w drodze polubownej. 

Komornik sądowy często jest jedyną osobą zdolną do odzyskania długu lub innych należności. Dzięki naszej pomocy dowiesz się więcej o komornikach sądowych oraz o tym, co im wolno, a co nie.

Obowiązki Komornika Sądowego w Bielsku-Białej ​​​​​​

Jakie są obowiązki komornika?

Zakres obowiązków komornika określa kodeks postępowania cywilnego (KPC) oraz ustawa o komornikach sądowych (Uoksie)
Zgodnie z artykułem 25 w ustawie o komornikach sądowych, urzędnik ma obowiązek postępować zgodnie z przepisami prawnymi, orzeczeniami sądu, zarządzeniami lub zaleceniami uprawnionych organów nadzoru administracyjnego, złożonym ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej oraz podnosić swoje kwalifikacje. W celu zachowania transparentności finansowej każdy Komornik z Bielsko-Biała zobowiązany jest do złożenia corocznego oświadczenia o stanie majątkowym w Bielsku-Białej.

Wszystkie sprawy prowadzone przez Komornika Sądowego w Bielsku-Białej powinny być zachowane w tajemnicy. Wyjątkiem może być konieczność złożenia zeznań w charakterze świadka lub jako strona przed sądem, lub prokuratorem. 

Dodatkowo komornik zobowiązany jest do przekazania wierzycielowi w ciągu 14 dni należności odzyskanych z rachunku bankowego oraz 4 dni w przypadku pozostałych należności. W przypadku przekroczenia tych terminów zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.
Istotny jest również obowiązek naprawienia szkody powstałej na skutek niezgodnego z prawem działania lub zaniechania przy wykonywaniu egzekucji (art. 36 Uoks). Komornik jest również zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC za ewentualne szkody wyrządzone w związku z czynnościami służbowymi.

Co może zająć komornik?

Co może zająć komornik?

Egzekucji komorniczej podlegają:

  • ruchomości,
  • nieruchomości, 
  • wynagrodzenie za pracę, świadczenia emerytalno-rentowe ZUS, rachunek bankowy, czy inne wierzytelności, w tym przysługujące z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu nadpłaty podatku wynikającego z rozliczenia rocznego PIT.

Jaką kwotę wynagrodzenia może zająć komornik w 2024 roku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik nie może przejąć całości wynagrodzenia dłużnika. W przypadku zwykłego długu urzędnik może zająć 50% pensji dłużnika pracującego na umowie o pracę. Kwota wolna od zajęć uzależniona jest od płacy minimalnej w danym roku. W 2024 pensja minimalna wynosi 3010 zł brutto, czyli około 2364 zł netto.

W związku z tym urzędnik podczas wykonywania egzekucji komorniczej w 2024 roku zobowiązany jest zostawić dłużnikowi równowartość wynagrodzenia minimalnego w kwocie netto. Osobom zadłużonym poniżej 26 roku życia przysługuje kwota brutto (3010 zł), ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymują oni wynagrodzenie bez potrącania podatków. Jeśli więc wynagrodzenie dłużnika wynosi tyle, co minimalna krajowa, urzędnik nie pobiera nic z płacy dłużnika, ale jego dług cały czas rośnie.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku długu alimentacyjnego. Urzędnik może zająć 60% pensji i co istotnie nie występuje tu kwota wolna od egzekucji, nawet w przypadku otrzymywania wynagrodzenia minimalnego.

Czego komornik nie może zrobić?

Czego komornik nie może zrobić?

Przede wszystkim obowiązkiem komornika jest stosowanie się do treści zasadniczej wniosku i uwzględnionego w nim tytułu wykonawczego.
Wnioskodawca powinien mieć na względzie zapis w prawie stanowiący o tym, że komornik nie może zająć oszczędności lub przedmiotów, pozbawiając dłużnika i/lub jego rodzinę wszelkich środków do życia. Dodatkowo należy pamiętać, że komornik nie może w postępowaniu egzekucyjnym zająć całości wynagrodzenia dłużnika. W sytuacji, w której dłużnik nie posiada środków finansowych, które pokryją należność, można ubiegać się o pomoc od komornika w znalezieniu ich źródła. 

Wnioskodawca powinien mieć świadomość, że nie wszystkie środki mogą podlegać egzekucji, na przykład świadczenia alimentacyjne, wychowawcze czy rodzinne.

Postępowanie komornicze w Bielsku-Białej

Jak wygląda postępowanie komornicze w Bielsku-Białej?

Postępowanie komornicze jest wszczynane gdy dłużnik mimo wydania tytułu wykonawczego nie spłaca zadłużenia. Chcąc skorzystać z pomocy komornika sądowego w Bielsku-Białej, należy złożyć wniosek do odpowiednio przypisanego rewiru o wszczęcie postępowania komorniczego. We wniosku należy uwzględnić dane dłużnika i kwotę należności. 

Postępowanie komornicze składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest ustalenie przez komornika majątku dłużnika. Następnie ten decyduje, co zająć w ramach egzekucji komorniczej:

  • część wynagrodzenia za pracę - jeżeli dłużnik pracuje → najczęściej stosowane rozwiązanie;

  • część emerytury lub renty - dowiedz się, jak przejść na emeryturę w Bielsku-Białej,

  • konta bankowe dłużnika;

  • ruchomości - cenne przedmioty, które następnie oddawane są na licytację;

  • nieruchomości - komornik ocenia ich wartość, a następnie wystawia na licytacje komornicze w Bielsku-Białej.

Zajęcie nieruchomości jest najbardziej drastycznym przykładem egzekucji komorniczej - po to rozwiązanie sięga się wyłącznie wówczas, gdy inne metody zawiodą. Celem wykonywania swoich czynności komornik może stosować środki przymusu oraz korzystać ze wsparcia policji, np. w sytuacji, gdy dłużnik nie chce go wpuścić do domu.

Uwaga! Postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone w sytuacji, gdy dłużnik nie ma żadnego majątku. Po wydaniu postanowienia o umorzeniu komornik nie podejmuje dalszych działań oraz uchylone zostają wszystkie czynności, które podjął podczas postępowania.


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu