PIT 2023: Komu przysługuje ulga na dziecko?

20 lutego 2023 | Aktualizacja: 9 maja 2023 | 3 min. czytania

Ulga na dziecko to najpopularniejsza ulga podatkowa w Polsce. Dzięki niej można otrzymać zwrot podatku. Komu przysługuje ulga na dziecko w 2023 roku i jak z niej skorzystać?

PIT 2023: Komu przysługuje ulga na dziecko?
PIT 2023: Komu przysługuje ulga na dziecko?

Deklaracja podatkowa 2022/2023

Rozliczać PIT można już od 15 lutego. Wielu Polaków korzysta z rządowej usługi Twój e-PIT, który szybko pozwala złożyć elektronicznie deklarację podatkową za rok 2022. 

Ponad 91%, czyli 19,8 mln deklaracji podatkowych za 2021 rok złożono elektronicznie, z czego większość, bo aż 11,3 mln przez usługę Twój e-PIT - oświadcza Krajowa Informacja Skarbowa.

Przy rozliczaniu PIT-u warto pamiętać o wszelkich ulgach podatkowych. Najpopularniejszą bonifikatą w Polsce jest ulga prorodzinna inaczej nazywana ulgą na dziecko.

Komu przysługuje ulga na dziecko w 2023 roku? 

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać rodzice, opiekunowie prawni lub osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, których dzieci nie przekroczyły jeszcze pełnoletności. Ulga przysługuje również na dziecko niepełnosprawne, które pobiera zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. W tym przypadku wiek nie jest istotny. 

Rodzic może otrzymać również zwrot na dzieci, które nie ukończyły 25 lat, uczą się lub studiują w Polsce, lub za granicą, jeżeli dzieci te nie uzyskały:

 • dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub kapitałów pieniężnych, z wyjątkiem renty rodzinnej,
 • albo przychodów w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej (16 061,28 zł).

Komu nie przysługuje ulga na dziecko?

Ulga na dziecko przysługuje pod warunkiem wykonywania faktycznej pieczy nad dzieckiem — nie będzie mógł z niej skorzystać małżonek rozwiedziony, który utrzymuje tylko sporadyczne kontakty z dzieckiem.

Co więcej, z ulgi nie mogą skorzystać również osoby, które uzyskują wyłącznie dochody: 

 • opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej,
 • opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową).

Limity dochodu

Limity obowiązują tylko podatnika, który opiekuje się jednym dzieckiem — limit na co najmniej dwoje dzieci nie obowiązuje.

Dochód powyżej limitu dyskwalifikuje podatnika z otrzymania ulgi na dziecko: 

 • 112 000 zł w przypadku, gdy pozostajesz przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody twoje i twojego małżonka),
 • 112 000 zł w przypadku, jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • 56 000 zł w przypadku, jeśli nie pozostawałeś w związku małżeńskim, w tym również przez część roku. 

Jak obliczyć ulgę? 

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. W przypadku, gdy dziecko wychowuje tylko jeden rodzic, prawo do ulgi nie przysługuje drugiemu z rodziców. 

Ulga przysługuje w wysokości:

 • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00 zł (co daje rocznie 2 700,00 zł).

Jaki PIT należy złożyć? 

Zwrot można otrzymać, rozliczając się formularzami PIT-36 lub PIT-37 wraz z załącznikiem PIT/O. Osoby rozliczające się przez formularz PIT-36L i PIT-28 nie dostaną zwrotu.