mObywatel 2.0 – Prezydent podpisał ustawę

22 czerwca 2023

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o aplikacji mObywatel. Zrównuje ona zawarte tam dokumenty z ich tradycyjnymi odpowiednikami. Nowa wersja aplikacji zostanie uruchomiona między lipcem a sierpniem.

mObywatel 2.0 – Prezydent podpisał ustawę
mObywatel 2.0 – Prezydent podpisał ustawę

Ustawa o mObywatel 2.0

Kancelaria prezydenta podała informację, że Prezydent Andrzej Duda 14 czerwca 2023 roku podpisał ustawę o mObywatel. Jej celem jest kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem aplikacji oraz warunków jej udostępniania i świadczenia usług.

Korzystanie z mObywatel, tak jak obecnie, będzie opcjonalne i nieodpłatne. Użytkownik będzie mógł zrezygnować z usług poprzez odinstalowanie aplikacji lub unieważnienie certyfikatu użytkownika.

Dokument mObywatel

Głównym celem ustawy jest zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji z dokumentami w tradycyjnej formie. mObywatel ma służyć jako mobilny dokument tożsamości. 

Jedynymi sytuacjami, kiedy użytkownicy nie będą mogli zastąpić tradycyjnego dowodu aplikacją, są:

Obecnie respektowanie aplikacji jest zależne od porozumień pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a daną instytucją.

Podstawowym dokumentem elektronicznym obsługiwanym przez aplikację będzie tzw. Dokument mObywatel. Zawierać on będzie dane pobrane z Rejestru Dowodów Osobistych oraz rejestru PESEL. Automatycznie będzie wydawany na okres 5 lat.

Inne zmiany w aplikacji

Ustawa wprowadza zmiany w ponad 30 ustawach i zacznie obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia. Niemniej znaczna część przepisów wejdzie w życie w terminach określonych w komunikatach ministra właściwego do spraw informatyzacji określających dzień wdrożenia poszczególnych rozwiązań technicznych. 

Nowa wersja między innymi ma umożliwić jednostkom samorządowym i innym podmiotom, udostępnianie lokalnych dokumentów – karty mieszkańca miasta, kart członkowskich (np. klubu seniora, klubu sportowego). 

Co więcej, dostępne będą także usługi e-Urzędu Skarbowego oraz płacenie online za usługi administracyjne – wydanie dokumentów, wniosków, uiszczanie opłat skarbowych. 

W mObywatelu pojawi się również możliwość:

  • udostępnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy – wyłącznie dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T nowym kierowcom, nieposiadającym dotychczas uprawnień, oraz takim, którzy posiadali już uprawnienie w ramach wymienionych powyżej kategorii i ubiegają się o kolejne uprawnienie z tej grupy),
  • umożliwienie kierowcom kierowania pojazdem od razu po zdanym egzaminie państwowym

Oprócz tego zapisy ustawy mają upowszechnić korzystanie z mLegitymacji wśród uczniów i studentów.

Udogodnienia zostaną wprowadzone też dla osób niepełnosprawnych, które będą miały udostępnione w aplikacji mobilnej legitymację osoby niepełnosprawnej. Będzie ona w szczególności poświadczała uprawnienia do ulg i zniżek.

Celem aplikacji jest również: 

  • udostępnienie mobilnej legitymacji służbowej nauczyciela,
  • udostępnienie mobilnego prawa wykonywania zawodów medycznych.

Aplikacja mObywatel a banki

Ważną informacją jest to, że obowiązek respektowania dowodu osobistego w aplikacji mObywatel przez banki wejdzie w życie 1 września 2023 roku.


Powiązane tagi