Zasiłek dla samotnej matki z OPS Dorohusk - wniosek o dodatek PDF wzór 2023

Zasiłek (dodatek) dla samotnej matki

Zasiłek dla samotnej matki to dodatek mający na celu wsparcie finansowe osób samodzielnie wychowujących dzieci oraz osoby uczące się, których oboje rodzice nie żyją. Jak się o niego starać? Zapoznaj się z poradnikiem

Komu przysługuje zasiłek?

W praktyce o zasiłek może starać się matka lub ojciec, samotnie wychowujący dziecko, a nawet opiekun prawny lub faktyczny. Zasiłek dla samotnej matki przysługuje również osobom uczącym się, do ukończenia 24. roku życia, których oboje rodzice nie żyją.

Dodatek dla samotnej matki nie jest samodzielnym świadczeniem, przysługuje on osobom, którym został przyznany zasiłek rodzinny w miejscowości Dorohusk

Kiedy zasiłek nie przysługuje?

Zasiłek nie przysługuje osobom, które nie są uznane za osobę samotnie wychowującą dziecko w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę lub wdowca, a także osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu i osobę rozwiedzioną, która żadnego dziecka nie wychowuje z jego rodzicem.

Ile wynosi zasiłek (dodatek) dla samotnej matki?

Wysokość dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

W ramach zasiłku można otrzymać 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym w miejscowości Dorohusk bądź z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zasiłek dla samotnej matki

Wniosek o zasiłek (dodatek) dla samotnej matki - wzór PDF

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

W przypadku starania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samodzielnego wychowywania dziecka wniosek należy uzupełnić o:

  • kopię odpisu wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację (oryginał do wglądu - jeżeli rodzice dziecka są po rozwodzie lub w separacji;
  • kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka – w przypadku gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje → dowiedz się, jak zdobyć odpis aktu zgonu w miejscowości Dorohusk,
  • kopię odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany → jak otrzymać odpis aktu urodzenia w miejscowości Dorohusk?
  • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców –  w przypadku gdy taki wyrok został wydany. 

W szczególnych przypadkach organ realizujący świadczenia w miejscowości Dorohusk może wymagać innych dokumentów niż wymienione. Szczegóły odnośnie do wymaganych dokumentów można uzyskać w jednostce zajmującej się wypłatą świadczeń rodzinnych w miejscowości Dorohusk.

Gdzie można złożyć wniosek o dodatek (zasiłek) dla samotnej matki w miejscowości Dorohusk?

Gdzie można złożyć wniosek w miejscowości Dorohusk?

Wnioski należy składać w organach zajmujących się wypłatą świadczeń rodzinnych, na przykład w Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscowości Dorohusk.

Ile kosztuje złożenie wniosku o dodatek dla samotnej matki?

Złożenie wniosku o dodatek dla samotnej matki, podobnie jak złożenie wniosku o sam zasiłek rodzinny jest bezpłatne.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 111)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1497)

Gdzie załatwić sprawę dodatek dla samotnej matki w miejscowości Dorohusk?

Aby załatwić sprawę dodatek dla samotnej matki w miejscowości Dorohusk, należy skontaktować się z instytucją Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. ul. I AWP 32.

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 32,0 tys. dokumentów!
Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Pobierz dokument