Zmiana nazwiska dziecka i dorosłego Babiak - wniosek PDF wzór 2023

Weryfikacja: 28 kwietnia 2023

Zmiana nazwiska

W wyjątkowych przypadkach każdy obywatel ma prawo do zmiany nazwiska. Zmiana jest możliwa nie tylko po ślubie czy rozwodzie, ale także np. w przypadku gdy jest ono ośmieszające lub zostało bezprawnie zmienione. Jak przebiega procedura w miejscowości Babiak? Ile to kosztuje? Jakie dokumenty są potrzebne? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się w poradniku.

Kto może zmienić nazwisko?

Zmiany nazwiska może dokonać każdy:

 • obywatel polski,
 • cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa  jeżeli ma w Polsce miejsce zamieszkania (apatryda),
 • cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy.

Kiedy można zmienić nazwisko?

Podobnie jak w przypadku imienia, zmiana nazwiska jest możliwa, gdy:

 • jest ono ośmieszające,
 • zostało bezprawnie zmienione,
 • wnioskujący posiada inne nazwisko noszone zgodnie z przepisami państwa, którego jest obywatelem,
 • wnioskujący na co dzień używa innego nazwiska. 

Poza tym można także:

Sposoby zmiany nazwiska

Chcąc dokonać zmiany nazwiska, wnioskujący może:

 • zmienić nazwisko na inne,
 • zmienić pisownię nazwiska,
 • zmienić formę nazwiska na odpowiednią dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.

Przy wyborze zupełnie nowego nazwiska, należy pamiętać, że nie może to być nazwisko historyczne, znane w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej lub wojskowej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba, która ubiega się o zmianę nazwiska, ma członków rodziny o takim nazwisku.

Zmiana na znane nazwisko jest możliwa tylko w sytuacji, gdy wnioskujący ma ku temu ważny powód oraz posiada członków rodziny o tym nazwisku.

Zmiana nazwiska dziecka

Zmiana nazwiska dziecka w miejscowości Babiak

Po zmianie nazwiska przez rodzica nazwisko dziecka może ulec zmianie. Należy rozpatrzyć 2 scenariusze:

 1. Oboje rodziców zmienia nazwisko. Wówczas:
  • nazwiska dzieci z tego małżeństwa zostają zmienione,
  • nienarodzone dzieci tego małżeństwa będą nosiły zmienione nazwisko.
 2. Jedno z rodziców zmienia nazwisko. Wówczas:
  • jeżeli dziecko nie ukończyło 13 lat  drugi rodzic musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska dziecka (chyba że nie żyje, został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych),
  • jeżeli dziecko ukończyło 13 lat  dziecko musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska.

Rodzic zgodę na zmianę nazwiska dziecka wyrazić może na trzy sposoby:

 • osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą;
 • w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym;
 • za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli mieszka poza krajem.

Dziecko może wyrazić zgodę na zmianę nazwiska osobiście przed urzędnikiem w USC Babiak lub na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.

Jeżeli osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, musi wraz z wnioskiem o zmianę nazwiska złożyć wniosek o przeniesienie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego (transkrypcję).

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zmianę nazwiska dziecka lub dorosłego w miejscowości Babiak

Wzór wniosku o zmianę nazwiska PDF

Dokumenty wymagane do zmiany nazwiska

Wymagane dokumenty

Aby zmienić nazwisko, należy dostarczyć do urzędu w miejscowości Babiak następujące dokumenty:

⚠ Zmiana nazwiska powoduje konieczność naniesienia zmiany do aktu urodzenia w miejscowości Babiak i aktu małżeństwa w miejscowości Babiak. Podczas składania wniosku należy wskazać, gdzie zostały one sporządzone. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości Babiak sam przekaże informacje do innych kierowników urzędów stanu cywilnego, aby dokonali stosownych zmian w aktach stanu cywilnego osób, których zmiana nazwiska dotyczy. ⚠

Gdzie złożyć wniosek o zmianę imienia i nazwiska w miejscowości Babiak?

Komplet dokumentów w tej sprawie należy złożyć do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości Babiak lub polskiego konsulatu. Wniosek można złożyć osobiście lub listownie.

Ile kosztuje zmiana nazwiska?

Ile kosztuje zmiana nazwiska w miejscowości Babiak? 

Za złożenie wniosku w miejscowości Babiak trzeba zapłacić 37 złotych. 

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku w miejscowości Babiak?

Urzędnik stanu cywilnego rozpocznie rozpatrywanie wniosku niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Czy można się odwołać od decyzji urzędu w miejscowości Babiak?

Tak, od wniosku o zmianę nazwiska przysługuje odwołanie. Należy je złożyć do właściwego dla miejsca zamieszkania wojewody.

Czy do ZUS trzeba zgłaszać zmianę nazwiska?

Po zmianie nazwiska, konieczna jest zmiana danych w ZUS w miejscowości Babiak.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zmiana nazwiska w miejscowości Babiak?

Aby załatwić sprawę zmiana nazwiska w miejscowości Babiak, należy skontaktować się z instytucją Urząd Stanu Cywilnego przy ul. pl. Wolności 5.

Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości Babiak

pl. Wolności 5, 62-620 Babiak

tel. +48632711071 

strona www

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 31,3 tys. dokumentów!
Wniosek o zmianę imienia, nazwiska
Pobierz dokument
Oświadczenie o zmianie nazwiska do pracodawcy [DOC]
Pobierz dokument
Oświadczenie o zmianie nazwiska do pracodawcy [PDF]
Pobierz dokument