CEEB Radzyń Podlaski - deklaracja źródeł ciepła - formularz A i B - wzór druku PDF 2023 i informacje jak wypełnić online

Weryfikacja: 7 listopada 2022

CEEB - Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

W lipcu 2021 roku w życie weszły przepisy zobowiązujące każdego właściciela lub zarządcę budynku do złożenia deklaracji o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy należy złożyć deklarację? Jak to zrobić? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.  

Kto musi składać deklarację źródeł ciepła i spalania paliw?

Do złożenia deklaracji źródeł ciepła zobowiązany jest właściciel lub zarządca:

  • budynku jednorodzinnego,

  • budynku wielorodzinnego,

  • każdego innego budynku niemieszkalnego (biura, garażu, lokalu handlowo-usługowego, szklarni).

Osoby, które chcą otrzymać dodatek węglowy w miejscowości Radzyń Podlaski muszą złożyć deklarację CEEB.

Jakie urządzenia należy zgłosić?

Do bazy CEEB, poprzez deklarację źródeł ciepła, zgłasza się następujące urządzenia:

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kiedy złożyć deklarację CEEB?

Kiedy złożyć deklarację CEEB?

Deklarację do CEEB powinno się złożyć w terminie 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw (dla źródeł ciepła uruchomionych po 30 czerwca 2022). W przypadku źródeł używanych przed tym terminem, deklarację należało złożyć do 30 czerwca 2022.

Upłynięcie terminu ustawowego na złożenie deklaracji nie zmienia faktu, iż należy uzupełnić i złożyć deklarację.

Gdzie i jak złożyć deklarację źródeł ciepła i spalania paliw w miejscowości Radzyń Podlaski?

Deklarację można złożyć na 3 sposoby:

Ile kosztuje złożenie deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw?

Złożenie deklaracji jest bezpłatne.

Potrzebne dokumenty

Wzór deklaracji źródeł ciepłaWypełniony wzór deklaracji źródeł ciepła
 

Jedynym dokumentem wymaganym w tej sprawie jest poprawnie wypełniona deklaracja źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w formacie PDF - formularz A dla budynków i lokali mieszkalnych lub formularz B dla budynków i lokali niemieszkalnych.

Jak złożyć deklarację CEEB online?


 
  1. Należy wejść na stronę ceeb.gov.pl i wybrać opcję “Zaloguj się przez Węzeł Krajowy aby złożyć deklarację”.

     2. Wnioskujący zostanie przeniesiony na stronę login.gov.pl, gdzie będzie mógł wybrać sposób logowania.

     3. Po zalogowaniu na stronie pojawią się 2 zakładki: “Budynki”, do której można dodawać budynki, dla których składa się deklaracje oraz “Deklaracje". Należy wybrać pierwszą z nich.

     4. Po dodaniu budynku należy przejść do zakładki “Deklaracje”, wcisnąć “Dodaj deklarację” i wybrać budynek, dla którego będzie składany dokument.

    5. Należy postępować według instrukcji wyświetlających się na ekranie.

    6. Po wypełnieniu deklaracji należy kliknąć “Złóż deklarację”.

Aby uniknąć problemów z wypełnieniem deklaracji CEEB, warto zapoznać się z dokładną instrukcją jej wypełnienia.

Kary za niezłożenie deklaracji CEEB

Za niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie grozi kara grzywny. Można jej jednak uniknąć - jeżeli uda się złożyć deklarację przed otrzymaniem od władz miasta wiadomości o popełnieniu wykroczenia.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę deklaracja źródeł ciepła CEEB w miejscowości Radzyń Podlaski?

Aby załatwić sprawę deklaracja źródeł ciepła CEEB w miejscowości Radzyń Podlaski, należy skontaktować się z instytucją Urząd Gminy przy ul. Warszawska 32, lub z 1 inną instytucją.

Urząd Gminy w miejscowości Radzyń Podlaski

Adres: ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski

Telefon: +48834131800 

Internet:  strona www e-mail

Urząd Miasta w miejscowości Radzyń Podlaski

Adres: ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski

Telefon: +48833512460 

Internet:  strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,5 tys. dokumentów!
Formularz A - deklaracja źródeł ciepła (dla budynków i lokali mieszkalnych)
Pobierz dokument
Wzór wypełnionej deklaracji źródeł ciepła - formularz A
Pobierz dokument
Formularz B - deklaracja źródeł ciepła (dla budynków i lokali niemieszkalnych)
Pobierz dokument
Wzór wypełnionej deklaracji źródeł ciepła - formularz B
Pobierz dokument