To już ostatnia szansa na składnie wniosków i oświadczeń dla podmiotów wrażliwych

24 listopada 2022 | Aktualizacja: 24 sierpnia 2023

Jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej mają ostatnią szansę na złożenie oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej, oraz do złożenia wniosków o dodatki na zakup opału. Oświadczenia i wnioski przyjmowane są do 30 listopada 2022 roku.

To już ostatnia szansa na składnie wniosków i oświadczeń dla podmiotów wrażliwych
To już ostatnia szansa na składnie wniosków i oświadczeń dla podmiotów wrażliwych

Maksymalna cena energii elektrycznej

Złożenie oświadczenia uprawnia jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej do korzystania z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone dzięki ustawie z  27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Do kiedy należy złożyć oświadczenie uprawniające do obniżenia ceny energii elektrycznej? 

Mali i średni przedsiębiorcy, firmy jednoosobowe, szpitale, żłobki, szkoły, uczelnie wyższe, oraz gminy, noclegownie i jednostki pomocy społecznej powinni złożyć oświadczenie do 30 listopada 2022 roku. Jeżeli oświadczenie zostało złożone do tego czasu, instytucje, będą mogły korzystać z maksymalnej ceny prądu — 785 zł/MWh — już od 1 grudnia 2022 roku. Oświadczenie złożone po 30 listopada oznacza dla podmiotów to, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. 

Jak złożyć oświadczenie uprawniające do obniżenia ceny energii elektrycznej? 

Wzory wniosków znajdują się m.in. na stronach internetowych sprzedawców energii lub w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Podmioty mogą składać oświadczenie w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym) do swojego dostawcy energii.

Dodatki na zakup opału dla podmiotów wrażliwych

Podmioty wrażliwe mają również czas do 30 listopada 2022 roku na złożenie wniosku o dodatek na zakup opału m.in.: węgla, brykietu i pelletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego. Wniosek znajduje się w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Jak i gdzie złożyć wniosek do dodatku na zakup opału dla podmiotów wrażliwych?

Wnioski o dodatek do ogrzewania należy kierować do gmin wraz z oryginałami lub kopiami faktur do obliczania zapotrzebowania na paliwo do ogrzewania. Należy wybrać dwa lata z okresu od 2019 do 2021 roku i sporządzić fakturę. Co więcej, źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB. Należy pamiętać, że dodatek nie przysługuje tym podmiotom wrażliwym, które ogrzewają budynki gazem ziemnym (nie mylić z gazem LNG) oraz podmiotom, które skorzystały z dofinansowania na podstawie ustawy o dodatku węglowym. Wnioski złożone po 30 listopada 2022 roku nie będą przyjmowane! 
 


Powiązane sprawy