Kontrole deklaracji CEEB: Czy urzędnicy wejdą do domów obywateli?

31 października 2022 | 2 min. czytania

W 2023 roku ruszą kontrole źródeł ciepła, które zostały zgłoszone w deklaracjach CEEB. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zapowiedział, że zostanie zweryfikowane czy rodzaj pieca i paliwa opałowego wskazanego w deklaracji CEEB jest zgodny ze stanem faktycznym. Czy kontrole urzędników będą obowiązkowe?

Kontrole deklaracji CEEB: Czy urzędnicy wejdą do domów obywateli?
Kontrole deklaracji CEEB: Czy urzędnicy wejdą do domów obywateli?

Zintegrowany System Ograniczenia Niskiej Emisji (ZONE)

Od lipca 2021 roku działa Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). W 2023 roku kontrole urzędników będą miały na celu uzupełnienie tzw. systemu ZONE — Zintegrowanego Systemu Ograniczenia Niskiej Emisji. Celem projektu jest wsparcie systemowej wymiany pieców węglowych (tzw. kopciuchów) poprzez gromadzenie i udostępnianie informacji na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła w budynkach w ustandaryzowany i spójny sposób na różnych szczeblach administracji publicznej w skali całego kraju. Dlatego urzędnicy będą weryfikowali czy podana przez obywateli deklaracja odnośnie źródeł ciepła, odpowiada stanowi faktycznemu. 

Na czym będzie polegać kontrola? 

Kontrola będzie polegać przede wszystkim na weryfikacji danych wskazanych w deklaracji CEEB, w tym zgłoszony sposób ogrzewania budynków. Oprócz tego deklaracja zostanie uzupełniona o informacje dotyczące stanu technicznego budynku. Uprawnione osoby sprawdzą: rodzaj dachu budynku, grubość ścian, rodzaj ocieplenia domu oraz roczne zużycie paliwa. 

Kto jest do tego uprawniony?

Osobami uprawnionymi do kontroli i weryfikacji wskazanych w deklaracji danych będą m.in. kominiarze, uprawnieni pracownicy gminy, osoby z uprawnieniami budowalnymi oraz inspektorzy ochrony środowiska

Czy kontrola deklaracji CEEB jest obowiązkowa? 

Zgodnie z informacjami podanymi przez portal muratorplus.pl planowane kontrole nie będą obowiązkowe. Aby ktokolwiek z osób uprawnionych do weryfikacji, mógł wejść i sprawdzić wszystkie dane, musi uzyskać zgodę właściciela budynku. Osoby zainteresowane będą mogły zamówić wizytę urzędnika online w dowolnym terminie. 

Co zyskają właściciele domów?

Przede wszystkim wszystkie informacje związane z budynkiem będą znajdować się w jednym miejscu, co ułatwi korzystanie z pewnych usług, nowa funkcjonalność pozwoli m.in. zamówić przegląd kominiarski online. 


Powiązana sprawa