Zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym Strzelin - kategorie i wzór wniosku 2024

Autor: Patrycja Podsiedlik Weryfikacja: 14 kwietnia 2024 6 min. czytania

Zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym Strzelin

Aby poruszać się po polskich drogach pojazdem nienormatywnym, wymagane jest posiadanie odpowiedniego zezwolenia. Czym jest pojazd nienormatywny? Ile kosztuje zezwolenie i jak je uzyskać? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest pojazd nienormatywny?

Pojazd nienormatywny to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku, wymiary lub rzeczywista masa całkowita z ładunkiem lub bez są większe od dopuszczalnych przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Pojazdy te poruszają się zazwyczaj w nocy w asyście pilota drogowego. Dla różnych wymiarów pojazdów przewidziane są różne kategorie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym. 

Kiedy starać się o pozwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym?

Kierowca powinien postarać się o pozwolenie przed planowanym przejazdem, gdyż musi je posiadać podczas jego wykonywania.

Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym

Organ wydaje jeden z 5 rodzajów zezwoleń:

Kategoria zezwolenia Rodzaj pojazdu nienormatywnego
I
 • o długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m.
II
 • o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
 • o długości nieprzekraczającej:
  • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  • 23 m dla zespołu pojazdów,
 • o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m.
III
 • o rzeczywistej masie całkowitej oraz naciskach osi nie większych od dopuszczalnych,
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
 • o długości nieprzekraczającej:
  • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  • 23 m dla zespołu pojazdów,
  • 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
 • o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m.
IV
 • o szerokości nieprzekraczającej:
  • 3,4 m dla drogi jednojezdniowej,
  • 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A i S,
 •  o długości nieprzekraczającej:
  • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  • 23 m dla zespołu pojazdów,
  • 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
 • o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
 • o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,
 • o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych.
V
 • o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I–IV,
 • o naciskach osi przekraczających wielkości dopuszczalne.

Rodzaj zezwolenia a rodzaj drogi

Rodzaje dróg, po jakich kierowca zamierza się poruszać pojazdem nienormatywnym, mają wpływ na to, o jakie zezwolenie powinien wnioskować.

Rodzaj zezwolenia Rodzaje dróg
I publiczne, z wyjątkiem
ekspresowych i autostrad
II publiczne
III krajowe
IV publiczne
V wyznaczona trasa
wskazana w
zezwoleniu

Mandaty za brak zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Kary za brak zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego są niezwykle wysokie. Mandaty wynoszą od 1,5 tys. do nawet 15 tys. zł

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać zezwolenie, należy złożyć w urzędzie:

Wniosek o zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym

Gdzie złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym w w miejscowości Strzelin?

Gdzie złożyć wniosek w miejscowości Strzelin?

Miejsce złożenia wniosku zależy od rodzaju zezwolenia, o które stara się kierowca:

 • zezwolenie kat. I - starostwo powiatowe,
 • zezwolenie kat. II - starostwo powiatowe lub urząd celno-skarbowy,
 • zezwolenie kat. III - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad lub urząd celno-skarbowy,
 • zezwolenie kat. IV - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
 • zezwolenie kat. V - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad lub urząd miasta na prawach powiatu.

→ sprawdź dane teleadresowe.

Wniosek dla podmiotu krajowego na przejazd pojazdu nienormatywnego przekraczającego granicę Rzeczypospolitej Polskiej w zależności od miejsca wpływu wniosku o wydanie zezwolenia, rozpatruje Oddział lub Centrala GDDKiA.

Cena za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym

Ile kosztuje uzyskanie zezwolenia?

Cena zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym wynosi:

 • dla zezwolenia I:
  • 100 zł - w przypadku zezwolenia na 12 miesięcy,
 • dla zezwolenia II:
  • 200 zł - w przypadku zezwolenia na miesiąc, 
  • 400 zł - w przypadku zezwolenia na 6 miesięcy,
  • 1200 zł - w przypadku zezwolenia na 12 miesięcy,
  • 2000 zł - w przypadku zezwolenia na 24 miesiące,
 • dla zezwolenia III:
  • 500 zł - w przypadku zezwolenia na miesiąc,
  • 1000 zł - w przypadku zezwolenia na 6 miesięcy,
  • 2000 zł - w przypadku zezwolenia na 12 miesięcy,
  • 3000 zł -  w przypadku zezwolenia na 24 miesiące,
 • dla zezwolenia IV:
  • 800 zł - w przypadku zezwolenia na miesiąc
  • 1600 zł - w przypadku zezwolenia na 6 miesięcy,
  • 3200 zł - w przypadku zezwolenia na 12 miesięcy,
  • 4800 zł - w przypadku zezwolenia na 24 miesiące,
 • dla zezwolenia V:
  • 500 zł -  dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii II i III i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych, wydanego na 14 dni,
  • 1600 zł - dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach, wydanego na 14 dni,
  • opłata wyliczana indywidualnie - dla zezwolenia na wielokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego wydanego na 30 dni.

Jeżeli kierowca chce skorzystać z pełnomocnictwa, musi zapłacić 17 złotych (o ile pełnomocnikiem nie jest członek najbliższej rodziny wnioskującego). 

Na jak długo wydawane jest zezwolenie?

Kierowca może uzyskać zezwolenie:

 • na 12 miesięcy - dla zezwolenia kat. I,
 • na 1, 6, 12, lub 24 miesiące - dla zezwolenia kat. II - IV,
 • na 14 lub 30 dni - dla zezwolenia kat. V.

Ile czeka się na wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym w w miejscowości Strzelin?

Ile czeka się na wydanie zezwolenia w miejscowości Strzelin?

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie:
 
1. Dla kategorii I-IV

 • 3 dni robocze od daty złożenia kompletnego wniosku.

2. Dla kategorii V

 • 14 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku

lub

 • do 30 dni w przypadku, gdy przejazd pojazdu ponadnormatywnego wymaga określenia zakresu przygotowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu. W takim przypadku organ niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym w miejscowości Strzelin?

Aby załatwić sprawę zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym w miejscowości Strzelin, należy skontaktować się z instytucją Starostwo Powiatowe w Strzelinie pod adresem ul. Kamienna 10 w miejscowości .

Starostwo Powiatowe w Strzelinie

adres: ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin

tel. +48713923016 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-18:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-13:00
sob-niedz: nieczynne

Doskonale rozumie, jak wyglądają obie strony medalu w załatwianiu spraw urzędowych. Codziennie stawia czoła skomplikowanym wyzwaniom administracyjnym, opierając swoją wiedzę na doświadczeniu zdobytym w urzędzie specjalizującym się w funduszach unijnych. Z własnego doświadczenia wie również, jak trudne i czasochłonne potrafią być przyziemne sprawy urzędowe, takie jak uzyskanie dowodu osobistego, paszportu czy karty EKUZ, gdyż sama wielokrotnie spędzała godziny w kolejkach. Dzięki temu, w procesach komunikacyjnych, doskonale rozumie potrzeby i problemy obu stron – zarówno petentów, jak i urzędników.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji