Upoważnienie do rejestracji pojazdu - wzór pełnomocnictwa 2021 Gostynin

Aktualizacja: 24 maja 2021


Upoważnienie do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji w Gostyninie

Upoważnienie do rejestracji pojazdu Gostynin

Podczas rejestracji pojazdu w Gostyninie powinni być obecni wszyscy jego współwłaściciele. Jeżeli któryś ze współwłaścicieli nie może stawić się w Wydziale Komunikacji w Gostyninie należy wypełnić upoważnienie do rejestracji pojazdu. Dzięki niemu formalności w urzędzie może dopełnić jeden z współwłaścicieli lub inna osoba, która otrzyma upoważnienie.

Ile wynosi opłata za upoważnienie do rejestracji pojazdu w Gostyninie?

Upoważnienie do zarejestrowania pojazdu w Gostyninie nie wiąże się z opłatą, jeśli pełnomocnictwa udzielasz najbliższym członkom rodziny (np. mąż, żona, ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra). Jeżeli pełnomocnictwo dotyczy osoby spoza rodziny, opłata za upoważnienie wynosi 17 zł. Opłatę możesz uregulować przelewem na rachunek urzędu lub w kasie Wydziału Komunikacji w Gostyninie. W przypadku zapłaty przelewem należy wydrukować potwierdzenie i dołączyć do wniosku o rejestrację pojazdu w Gostyninie.


Jak napisać upoważnienie do Wydziału Komunikacji w Gostyninie?

W treści upoważnienia powinny znaleźć się informacje takie jak:

  • miejscowość i data,

  • tytuł pełnomocnictwa,

  • Twoje dane i osoby upoważnionej (imię i nazwisko, adres, numer PESEL, stopień pokrewieństwa),

  • informacja, do jakich czynności związanych z pojazdem upoważniasz wskazaną osobę (rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego itp.),

  • wskazanie auta, którego dotyczą czynności i podanie informacji takich jak: marka, model, numer rejestracyjny, numer nadwozia VIN,

  • Twój podpis.

Wzór upoważnienia do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji w Gostyninie

Pobierz wzór upoważnienia do rejestracji samochodu lub innego pojazdu w Wydziale Komunikacji w Gostyninie. Wzór został przygotowany do wydruku w formacie PDF i do edycji w formacie DOC.


Gdzie można złożyć wniosek o upoważnienie do rejestracji pojazdu w Gostyninie?

Nazwa instytucji Adres Numer telefonu
Starostwo Powiatowe w Gostyninie ul. 3 maja 43B
09-500 Gostynin
+48242356886