Urząd Gminy Bobrowniki - kontakt, wydziały, i druki do pobrania

Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Urząd Gminy w miejscowości Bobrowniki

ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

tel. +48322877883 

strona www e-mail

Otwarte do 13:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-16:00
wt-śr: 07:00-15:00
czw: 07:00-16:00
pt: 07:00-13:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Gminy w miejscowości Bobrowniki

ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki

tel. +48542305130 

strona www e-mail

Otwarte do 14:30 godziny otwarcia

pon: 07:15-15:15
wt: 07:15-16:00
śr-czw: 07:15-15:15
pt: 07:15-14:30
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta / Gminy umożliwia załatwienie 52 spraw

W celu załatwienia spraw w urzędach miast / gmin przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Urząd miasta, gminy Bobrowniki

Urząd miasta (UM) lub gminy (UG) jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykonywanie uchwał rady gminy (rady miejskiej, rady miasta) oraz realizację określonych przepisami prawa zadań miata lub gminy. Kierownikiem urzędu jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do końca 2010 roku polski rząd rekomendował, aby w odniesieniu do:

  • gmin wiejskich używać nazwy „urząd gminy”,
  • gmin miejsko-wiejskich używać nazwy „urząd miejski”,
  • gmin miejskich używać nazwy „urząd miasta”.

Struktura Urzędu w miejscowości Bobrowniki

Urząd Gminy w miejscowości Bobrowniki tworzą:

  • wydziały i równorzędne komórki organizacyjne,
  • samodzielne komórki organizacyjne.

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania instytucji Urząd Gminy w miejscowości Bobrowniki reguluje regulamin ustanowiony w drodze zarządzenia przez organ wykonawczy.

Struktura urzędu miasta, gminy Bobrowniki

Każdy wydział pełni ściśle określone funkcje, dlatego warto wiedzieć, do którego z nich należy udać się w swojej sprawie. Poniżej wydziały do których w miejscowości Bobrowniki petenci zgłaszają się najczęściej.

Urzędy miast lub gmin, w zależności od zasięgu i obszaru działania, wykonują różne zadania. Wynika to z przeniesienia części zadań do jednostek pomocniczych, np. w większych miastach. 

Zadania wybranych wydziałów lub referatów Urzędu w Bobrowniki

Wydział Spraw Obywatelskich w miejscowości Bobrowniki 

Do tego wydziału najczęściej udajemy się w celu odebrania dowodu osobistego w miejscowości Bobrowniki, załatwienia spraw meldunkowych w miejscowości Bobrowniki, uzyskania zezwolenia związanego z przeprowadzeniem zbiórki publicznej oraz zarejestrowania stowarzyszenia w miejscowości Bobrowniki. Dowód osobisty jest jedynym dokumentem, który należy odebrać osobiście - w przypadku innych można skorzystać z upoważnienia do odbioru dokumentów.

Zadania urzędu miasta, gminy Bobrowniki

Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości Bobrowniki

Urząd Stanu Cywilnego jest instytucją, która rejestruje urodzenia i zgony, umożliwia zawieranie małżeństw oraz pozwala na uzyskanie rozmaitych dokumentów potwierdzających zdarzenia cywilne (składa się tutaj m.in. wnioski o odpis aktu urodzenia w miejscowości Bobrowniki, odpis aktu małżeństwa w miejscowości Bobrowniki i odpis aktu zgonu w miejscowości Bobrowniki).

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych ​​​​w Urzędzie w miejscowości Bobrowniki

Do kompetencji Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy przede wszystkim koordynowanie kwestii podatkowych, opłat lokalnych i skarbowych. To właśnie tutaj mieszkańcy składają swoje deklaracje podatkowe oraz uiszczają opłaty takie jak: podatek od nieruchomości w miejscowości Bobrowniki, podatek leśny w miejscowości Bobrowniki i podatek rolny w miejscowości Bobrowniki

Wydział Działalności Gospodarczej

Ten wydział odwiedzają głównie osoby, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą w miejscowości Bobrowniki lub dokonać zmiany danych firmowych w CEIDG oraz uzyskać różnego typu zezwolenia, w tym zezwolenie na sprzedaż alkoholu w miejscowości Bobrowniki (potocznie zwane koncesją na alkohol).

Jednostki podległe pod Urząd Gminy w miejscowości Bobrowniki

Do jednostek zarządzanych przez Urząd Gminy w miejscowości Bobrowniki należą w szczególności:

  • placówki zdrowia,
  • placówki oświatowe,
  • ośrodki kultury, biblioteki i muzea,
  • ośrodki sportowe,
  • zakłady opieki społecznej.

Druki do pobrania