Zniesienie opłaty ewidencyjnej w sprawach komunikacyjnych. Rząd przyjął projekt ustawy

9 marca 2023 | 2 min. czytania

Projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów zakłada, że zniesiona zostanie opłata ewidencyjna, która pobierana jest przez samorząd w związku z rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przez stacje kontroli pojazdów podczas badań technicznych.

Zniesienie opłaty ewidencyjnej w sprawach komunikacyjnych. Rząd przyjął projekt ustawy
Zniesienie opłaty ewidencyjnej w sprawach komunikacyjnych. Rząd przyjął projekt ustawy

Czym jest opłata ewidencyjna?

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców została powołana w 2005 roku. Zapewniło to finansowanie wydatków związanych m.in. z budową i rozwojem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, którym głównym źródłem przychodów była opłata ewidencyjna

Obecnie opłata ewidencyjna jest pobierana od obywateli w szczególności przez:

  • samorządy — w związku z rejestracją pojazdów,
  • stacje kontroli pojazdów — w związku z przeprowadzeniem badania technicznego.

Obowiązek uiszczenia opłaty ewidencyjnej ciąży na obywatelach, a wysokość opłaty w zależności od dokonywanej czynności wynosi 0,50 zł lub 1 zł.

Dlaczego planuje się znieść opłatę ewidencyjną? 

W uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw można przeczytać, że w ostatnich latach do Ministra Cyfryzacji spływały wnioski i zapytania w sprawie wprowadzenia zmian w obecnym systemie źródeł finansowania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. 

Ministerstwo zauważyło, że kluczowy przychód dla CEPiK przynosi opłata ewidencyjna uiszczana przez zakłady ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC i to właśnie ona zostanie głównym dochodem CEPiK.

Zniesienie opłaty ewidencyjnej ma przyczynić się do kolejnych automatyzacji niektórych procesów — np. wprowadzenia w przyszłości automatycznego zwrotu prawa jazdy, jeżeli zostanie ono zatrzymane.

Najważniejsze rozwiązania

Dzięki zniesieniu opłaty ewidencyjnej nie będzie trzeba płacić m.in. za:

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 


Powiązane sprawy