Zamrożenie cen energii. Limit zużycia prądu

26 września 2022 | Aktualizacja: 29 września 2022

Polski rząd planuje wprowadzić na 2023 rok gwarantowaną cenę energii na poziomie z 2022 roku dla gospodarstw domowych. Ceny zostaną zamrożone, jeżeli nie zostanie przekroczony limit 2000 kWh, 2600 kWh lub 3000 kWh zużycia. Według GUS średnie zużycie prądu przypadające na gospodarstwo domowe w 2021 roku wyniosło 1980 kWh.

Zamrożenie cen energii. Limit zużycia prądu
Zamrożenie cen energii. Limit zużycia prądu

Nowa Tarcza Solidarnościowa 

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 15 września 2022 roku, zostały przedstawione pewne propozycje odnoszące się do Tarczy Solidarnościowej. Według Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy nowe rozwiązanie ma chronić przed gwałtownymi wzrostami cen energii elektrycznej. Zamrożenie cen prądu ma oznaczać w Polsce wprowadzenie limitu 2000 kWh rocznie — do tego poziomu zużycia, prąd ma być po stałej cenie.

Tarcza Solidarnościowa to rozwiązanie zachęty – nagradza tych, którzy oszczędzają. Gospodarstwom domowym dajemy gwarantowaną cenę energii do 2000 kWh rocznie — poinformowała minister Anna Moskwa. 

Większy limit dla niektórych gospodarstw domowych

Limit zużycia energii elektrycznej został zwiększony dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi, które potrzebują więcej energii, dlatego pułap wynosi 2600 kWh. Co więcej, taką możliwość otrzymają również osoby z Kartą Dużej Rodziny, gdzie znajduje się trójka dzieci lub więcej oraz osoby prowadzące działalność rolniczą. Dla nich limit wyniesie 3000 kWh. 

Dokumenty do uzyskania wyższego progu cen prądu 2023

W celu skorzystania z zamrożenia cen prądu do odpowiednich limitów rocznych niezbędne będzie złożenie oświadczeń spółce energetycznej, w której wnioskodawca się rozlicza. Oświadczenie może zostać złożone w postaci papierowej lub elektronicznej. Forma papierowa ma zostać opatrzona własnoręcznym podpisem i złożona osobiście w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego lub nadana w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej. Oświadczenie elektroniczne wymaga założenia profilu zaufanego

Wnioskodawcy powinni złożyć następujące dokumenty:  

Rolnik (limit 3000 kWh/rok):

  • oświadczenie papierowe lub elektroniczne wraz z numerem decyzji o wymierzeniu za 2022 rok podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są — budynek mieszkalny, inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające ze wspólnego rozliczenia zużytej energii;
  • nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję;
  • kopię decyzji.

Osoby z Kartą Dużej Rodziny (limit 3000 kWh/rok):

  • oświadczenie papierowe lub elektroniczne wraz z numerem Karty Dużej Rodziny;
  • kopia Karty Dużej Rodziny.

Osoby z niepełnosprawnością (limit 2600 kWh/rok): 

Oświadczenia będzie można składać najpóźniej do 30 czerwca 2023 roku. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w terminie wraz z ważnymi kopiami dokumentów zainteresowany, nie uzyska wyższego limitu zamrażającego próg cenowy prądu, a limit wyniesie wtedy 2000 kWh/rok. 

Co z cenami prądu po przekroczeniu limitu? 

Gospodarstwa, które przekroczą limity 2000 kWh/rok, 2600 kWh/rok oraz 3000 kWh/rok za zużycie każdej kolejnej kWh będą rozliczane za pomocą cennika, który będzie obowiązywać w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 roku lub w przypadku ofert wolnorynkowych — według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą. Oznacza to, że jedynie nadwyżka ponad wskazany limit będzie rozliczana według taryf z 2023 roku. Zużycie do określonego limitu zostanie „zamrożone” zgodnie z cennikiem, który obowiązywał w 2022 roku. 

Wyższa cena za energię elektryczną w 2023 roku

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 roku wyniosło 1980 kWh. Jest to jednak wynik uśredniony i niczym nie odzwierciedla faktycznego stanu zużycia energii u polskich rodzin. Po przekroczeniu limitu pojawią się wyższe rachunki, ponieważ w 2023 roku polskie społeczeństwo czeka kolejny wzrost cen prądu.
 


Powiązana sprawa