Maksymalne ceny prądu dla podmiotów wrażliwych i małych firm

18 października 2022 | Aktualizacja: 23 października 2023 | 3 min. czytania

Rząd przedstawia nowy projekt ustawy Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczący maksymalnej ceny prądu dla odbiorców wrażliwych oraz małych i średnich firm. Zgodnie z zapowiedzią dla takich podmiotów cena prądu ma wynieść 785 zł za MWh. Oprócz tego ustalono również maksymalną cenę dla gospodarstw domowych, które przekroczą dopuszczalne limity zużycia.

Maksymalne ceny prądu dla podmiotów wrażliwych i małych firm
Maksymalne ceny prądu dla podmiotów wrażliwych i małych firm

Proponujemy kolejne rozwiązania w ślad za tymi, które zaproponowaliśmy do tej pory, dla gospodarstw domowych. Również dla tych gospodarstw, które przekroczą zużycie prądu 2.000, 2.600 3.000 kWh, też chcemy ograniczyć tę taryfę do poziomu poniżej 700 zł za MWh, będzie to znacząca ulga dla rodzin. Dziś przedstawiamy coś, co jest ważne dla wielu podmiotów gospodarstw samorządów, zgodnie z naszą obietnicą przedstawiamy mechanizm maksymalnej ceny dla podmiotów wrażliwych, dla samorządów, dla MŚP, do akceptowalnego przez KE poziomu użycia, w cenie 785 zł za MWh — powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Ceny prądu dla firm oraz podmiotów wrażliwych

Odbiorcy wrażliwi to podmioty użyteczności publicznej tj.: szkoły, uczelnie wyższe, placówki służby zdrowia oraz placówki opiekuńcze. Co więcej, za takie instytucje uważa się również żłobki, kluby dziecięce, noclegownie i jednostki pomocy społecznej. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa wyjaśnia, że zamrożenie cen energii będzie obejmować również jednostki samorządu terytorialnego — m.in. wodociągi, kanalizację oraz transport publiczny. 

Zadania własne samorządów, niezbędne dla mieszkańców i codziennego funkcjonowania także będą objęte taryfą skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw — mówiła Minister Klimatu i Środowiska. 

Oprócz tego nowe zasady zamrożenia cen energii będą obowiązywać: ochotnicze straże pożarne, kościoły i inne związki wyznaniowe, placówki zapewniające całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku, centra i kluby integracji społecznej, spółdzielnie socjalne oraz warsztaty terapii zajęciowej. 

Podstawowe zasady zamrożenia cen prądu dla firm i podmiotów wrażliwych

Dla takich odbiorców projekt ustawy zakłada, że maksymalna cena prądu zostanie ustalona na poziomie 785 zł za MWh. Do tego ustawa dołącza również mikro, małe i średnie firmy. Zastosowanie ceny maksymalnej dla wskazanych podmiotów będzie odnosiło się do poboru nie większego niż 90% zużycia energii odbiorcy w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku

Zamrożenie cen na poziomie 785 zł za MWh stosowane ma być od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku

Podmioty, które kwalifikują się do zamrożenia cen energii elektrycznej, powinny do 30 listopada 2022 roku złożyć oświadczenia do swojego dostawcy energii w celu zamrożenia taryf. 

Limity cen prądu dla gospodarstw domowych 

Nowy projekt posiada również rozwiązania, które uzupełniają wcześniejszą decyzję o zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych, gdzie limit zużycia prądu jest na poziomie 2 MWh rocznie; 2,6 MWh jeżeli jeden z domowników jest osobą niepełnosprawną oraz 3 MWh dla rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny. Jeżeli, któreś z gospodarstw domowych nie zmieści się w ustalonych limitach, zapłaci stałą cenę, która wyniesie 699 zł za MWh przekroczenia. W skrócie — dostawcy prądu nie będą mogli żądać od gospodarstw domowych wyższych cen za prąd po przekroczeniu limitu niż te ustalone przez ustawę.