Bezpieczny Kredyt 2% – jak go uzyskać?

Bezpieczny Kredyt 2% to program dopłat do kredytu mieszkaniowego dla osób do 45. roku życia, które nigdy nie były właścicielami nieruchomości. Program ma pomóc młodym ludziom w zakupie pierwszego mieszkania przy rosnących cenach nieruchomości i drożejących kredytach. Kto może starać się o Bezpieczny Kredyt 2% i jakie warunki należy spełnić?

Bezpieczny Kredyt 2% – jak go uzyskać?
Bezpieczny Kredyt 2% – jak go uzyskać?

Program Pierwsze Mieszkanie to przełom w myśleniu o pomocy państwa w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. To będzie realna pomoc dla nich. Procedury będą maksymalnie proste. Nie wprowadzamy limitu ceny m² ani wielkości. Jedyne kryterium to wiek i brak własności innej nieruchomości – twierdzi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Na czym polega Bezpieczny Kredyt 2%?

Bezpieczny Kredyt 2% to system dopłat do kredytu hipotecznego. Jak wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii na swojej stronie, kredytobiorca będzie miał do zapłacenia oprocentowanie kredytu na poziomie 2% z uwzględnieniem dodatkowej marży, prowizji oraz innych kosztów związanych z bankowymi opłatami (jeśli takie będą pobierane).

Osoby zainteresowane będą mogły korzystać z dopłat przez 10 lat od zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Po upływie tego czasu rata spłaty może się zwiększyć, ponieważ jest to zależne od pierwotnego okresu finansowania lub aktualnych stóp procentowych. O wszystkim powinien poinformować bank, który będzie oceniał zdolność kredytową kredytobiorcy w dniu udzielenia finansowania, ponieważ musi uwzględnić cały okres spłaty kredytu.

Dla kogo jest Bezpieczny Kredyt 2%?

Kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nigdy nie była właścicielem mieszkania, domu, ani nie miała spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich. Należy pamiętać, że kredyt może być udzielony wyłącznie na pierwsze mieszkanie.

Co więcej, aby otrzymać pomoc, osoba zainteresowana musi posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać.

Kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m² mieszkania.

Ile wyniesie kwota Bezpiecznego Kredytu?

Kwota Bezpiecznego Kredytu 2% nie będzie mogła przekroczyć:

  • 500 tys. zł, jeżeli kredytobiorca jest singlem,
  • 600 tys. zł, jeżeli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko. 

Obecne przepisy projektu ustawy ograniczają możliwość wniesienia wkładu własnego do wysokości 200 tys. zł.

Kiedy Bezpieczny Kredyt 2% wchodzi w życie?

Dofinansowanie kredytów hipotecznych w ramach rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2% ma ruszyć nie później niż w III kwartale 2023 roku

Czy warto czekać na Bezpieczny Kredyt 2%?

Opinie na temat korzyści wynikających z oczekiwania na rządowy program są podzielone. Problemem staje się wyższa marża oraz prowizja, którą banki mogą naliczyć do bezpiecznego kredytu. Co więcej, w przypadku miast, gdzie ceny za metr kwadratowy są szczególnie wysokie, nawet przy pełnym dofinansowaniu może okazać się, że środki te nie są wystarczające. Konieczne może być zatem posiadanie dodatkowego wkładu własnego.

Z racji niepewnej sytuacji powstają różne internetowe kalkulatory, które pozwolą wyliczyć czy osobie zainteresowanej opłaca się przystąpić do programu rządowego. 


Powiązana sprawa