500 plus i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla obywateli Ukrainy

21 marca 2022 | 2 min. czytania

Obywatele Ukrainy, którzy uciekli do Polski przez wojnę, będą mogli liczyć na dodatkowe wsparcie, tym razem ze strony państwa. Oprócz świadczenia w wysokości 300 złotych „na start”, Ukraińcy będą mogli starać się także m.in. o świadczenia 500 + i RKO na swoje dzieci. Jednak aby mogli zyskać do nich prawo, muszą spełniać pewne kryteria.

500 plus i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla obywateli Ukrainy
500 plus i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla obywateli Ukrainy

Pomoc uregulowana w specustawie

Polacy mocno zaangażowali się w pomoc obywatelom Ukrainy, którzy w związku z trwającą wojną przybywają do naszego kraju. Ludzie organizują zbiórki darów, transport oraz noclegi – w pomoc postanowił włączyć się również polski rząd. Niedawno w życie weszła ustawa o  pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Specustawa reguluje kwestie pomocy Ukraińcom – zawiera zapisy o specjalnym, jednorazowym świadczeniu w wysokości 300 złotych na osobę. 

Jak się okazuje, po spełnieniu pewnych warunków, obywatele Ukrainy będą mogli starać się także o świadczenia, które na co dzień pobierają Polacy. Mowa tutaj o słynnym 500 plus, świadczeniu „Dobry Start”, Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym oraz Żłobkowym.

Specjalne kryteria

Aby obywatele Ukrainy mogli starać się o przyznanie prawa do otrzymywania wyżej wymienionych świadczeń, muszą spełniać kilka podstawowych warunków. Do złożenia wniosku o 500 plus, RKO oraz inne świadczenia potrzebny jest PESEL rodzica oraz dziecka, konto w polskim banku, adres mailowy oraz polski numer telefonu. Wszystkie te warunki muszą zostać spełnione, aby złożenie wniosku, a w rezultacie otrzymanie świadczenia było możliwe.

Wnioski będzie można składać przez PUE ZUS, gdzie dostępne będą specjalne formularze w języku ukraińskim.


Powiązane sprawy